• dolar dolar 3.4283
 • euro euro 3.6749
Whatsapp
Eklenecektir.Vatsap Bildirme
 • 22-10-2016 19:10

Kızılderililer Türk mü? Kızılderili Dilindeki Türkçe Sözcükler. 

Kızılderililer Türk mü? Kızılderili Dilindeki Türkçe Sözcükler. 

Suat Özer: "Bilimsel düşünce, herhangi bir görüşü ya da önermeyi 'mutlak doğru' olarak görmek olmadığı gibi 'mutlak yanlış' olarak görmek de değildir."

Kızılderililer Türk mü? Kızılderili Dilindeki Türkçe Sözcükler. 

Suat Özer: "Bilimsel düşünce, herhangi bir görüşü ya da önermeyi 'mutlak doğru' olarak görmek olmadığı gibi 'mutlak yanlış' olarak görmek de değildir. Kanıt ve veri yetersizliğinden dolayı bilimsel olarak kesinleştirilemeyen binlerce konu vardır ve bu durum sosyalbilim dallarında çok daha sık karşılaşılan bir olgudur. Bu nedenle hem bilginlerimize hem toplumumuza yakışan yol; yılmadan bilimsel araştırmalar yapmak, 99 kez yanlış yapsak da 100. denemede doğruyu bulacağımıza inanarak yılmadan inandığımız yolda yürümektir. Batılıların yaptığı/yazdığı bilimin, bizim duyarlı olduğumuz noktaları bilerek ya da bilmeyerek köreltebileceği, yanlışlara sürükleyebileceği de göz ardı edilmemelidir. Tüm ülkelerdeki yansız ve yürekli, onurlu bilginlerin yapacağı tüm çalışmalar bizim için değerlidir. Bilim her anlamıyla evrensel ve uluslarüstü olmalıdır.

Önemli olan nokta; bilimadamlarının bilimin adamları olmalarıdır, birilerinin adamı değil... "

Güncel basın haberlerinden biri:

Amerikalı ve Rus antropologların araştırmasında, Kuzey Amerika kıtasının ilk sakinlerinin genetik beşiğinin Sibirya'nın güneyindeki dağlık Altay bölgesi olduğu ortaya çıktı.

ASYA'DAN AMERİKA'YA

 

ABD'deki İnsan Genetiği dergisinde yayımlanan araştırmayı yapanlardan Pennsylvania Üniversitesi Antropoloji bölümü Doçenti Theodore Schurr, Rusya, Moğolistan, Çin ve Kazakistan'ın kesiştiği Altay bölgesinin onbinlerce yıldır çok sayıda halkın gelip gittiği kilit bir yer olduğunu belirtti. Araştırmaya göre, Amerika kıtasındaki ilk insanların ataları bu halklardan biriydi ve bugün Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan Altay'dan 20 bin ila 25 bin yıl önce gelmişlerdi. 

HER İKİ GRUPTA DA AYNI GENETİK

Asyalılara ait genetik özelliklere sahip bu insanlar, o dönemde sular altında olmayan Bering boğazını geçmeden önce tüm Sibirya'yı katettiler. Araştırmalarında, Amerikalı Kızılderililerin ve Güney Altay bölgesinde yaşayan yerli kavimlerin DNA'larında Y kromozumunu (babadan geçen) analiz eden bilim adamları, iki grubun paylaştığı ve bunlara özgü genetik mutasyonu bulmaya çalıştılar.

Araştırmanın sonucunda, Amerikalı ve Rus antropologlar, her iki grupta da, anneden miras mitokondriyal genlerde de aynı genetik özellikleri buldular. Çalışmalarında bu mutasyonların ortaya çıkması için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini hesaplayan bilim adamları, Altay genlerinin 13 bin ila 14 bin yıl önce Amerikalı yerlilerinkinden ayrıldığını tahmin ediyorlar.

Tarihsel Boyut

Bundan 30-35.000 yıl önce dünya şu andaki görünümünden bir hayli uzaktı. O zamanlar buzul çağının en şiddetli dönemini yaşayan dünyamız büyük kıtasal ve alabildiğince uzaklara uzanan buzullara sahipti. Şimdiki adıyla Bering denizi olarak bilinen bölge o zamanlarda Asya'yı ve Amerika'yı Bering boğazı denilen bir buzul kara köprüsüyle bağlamaktaydı. Ve o zamanlar Sibirya bölgesinde avlanan Kızılderili kabilelerin yeni av alanları keşfetmek amacıyla çıktığı yolculuklar sonrasında; bu boğaz kullanılarak Amerika'ya ilk kez ayak basıyorlar. Tabi bu insanlar yeni bir kıtaya geldiklerinden habersizce Atalarının yaptığı gibi Sibirya bölgesinde avlandıklarını düşünüyorlardı. Bu yeni av yerlerini beğenen Kızlıderililer buralara ve yerleştiler ve kabileler oluşturmaya başladılar. 


Günümüze kadar uzanan tarihleriyle bazı kabileleri şu şekilde irdeleyebiliriz: Amerika'ya gelen yerleşimcilerin ilk karşılaştıkları kabileler arasında Seminoller , Çerokiler ve Mişuki kabileleri bulunmaktaydı.
Günümüzde ise ABD de resmen kabul edilen 554 Kızılderili kabilesi bulunmaktadır. Kızılderililer ve Türklük ilişkisine ait bulgular ise şunlardır:
1 - DNA Bulguları
Temmuz 1999'da Denizli'de gerçekleşen Yedinci Türk Dünyası Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayında konuşan M. Franklin Keel (Doğu Amerika Kizilderilileri Bolümü Baskani) Kızılderililer ile Türklerin DNA testlerinin aynı olduğunu ve ayrıca "Y" kromozomunun sadece Türkler ile Kızılderililerde bulunduğunu belirtiyor. 

2 - Kültürel Benzerlikler
İndiana Üniversitesinden Amerikalı Profesör Denis Sinor Türklerle Kızılderililerin ortak bir kültüre sahip olduklarını belirtmiştir bunlara örnek olarak:

 • Huş ağacından yapılmış oyma kayıklar,

 • Pinok adı verilen deriden yapılan oba tarzı barınaklar,

 • Önünde yarıklar bulunan giysi türleri (Kahpe bizansta Süper Gazi'nin kıyafeti),

 • Makosenler

 • Loğusa kadınların kutsallığı ve kırkının yapılması

 • Cenazede ölü ağlayıcılarının bulundurulması(Ankara yöresine ait bir gelenek,"Yasçı tutmak" olarak biliniyor.)

 • *Mohavk kızılderilileri'nin Anadolu'ya özgü 12 adet oyundan 11 tanesini oynadıkları biliniyor (Bunlardan biri de Uzun eşek oyunu)

 • Zakuma Kızılderililerinin (Brezilya'da) güreş tuttukları ve rakiplerden biri can verene kadar mücadele ettikleri biliniyor. Türklerde de bu vardı.

 • Atabaşkan ve Keçuva kabileleri Anadolu'ya özgü Sicim oyununu oynadıkları biliniyor.

3 - Ortak sözcükler 

İt: İt, köpek

Tepek = Tepe
Yatkı = Ev, yatılan yer
Dodohişça= dudak
T-sün = uzun
Yu = Su, (yumak= yıkamak)
Tete = Dede
Tamazkal = Hamam, temiz kal
Kuşa = Kuş
Missigi = Mısır
Türe = Töre
Yanunda = Yanında
İldiş = Dişleme
Atış-ka = Ateş
Ayrıca Fransız dil bilimcisi Dumesnil, Kızılderili dilinde 320 Türkçe sözcük saptamıştır.

 

Ord. Prof. Reha Oğuz TÜRKKAN'ın "Kızılderililer ve Türkler" adlı betiğinden ortak Türkçe sözcükler

Keçua dili ile Türkçe arasındaki benzerliklerin bazıları (ilk yazan Keçua, ikincisi Türkçe):

* tuka - tükürmek

* paku - bak

* khapao - kaba

* ipa - abla

* ku - koy

* kaşa - kış

* kuli - kül

* kalı - kalın

* karwın - karın

* kasa - kes

* tawga - dağ

* takhıla - dağıl

* khip - ip

* çur - dur

* as - az

* tak - ta ki

* la - ile

* mi? - mi?

* biri - bir

* tawa - dört (Çuvaş Türkçesi'nde tavat)

* pis - beş 

* halta - altı

* khawa - kör

* kiwi - kir

* ata, atea, hataa - ata

* ata cama - ata mezarlığı

Diğer Kuzey Amerika dilleri ile Türkçe arasındaki benzerliklerden bazıları:

Miwok Kızılderilileri'nde "kuççi" - Türkçe'de "küçük"

Bir başka Kızılderili boyunda "kiçeeç" - Türkçe'de "küçük"

Arawak Kızılderilileri'nde "çakira" - Türkçe'de "çakır"

Bir başka Kızılderili boyunda ; "tos, uçun, yangi, kis" - Türkçe'de "toz, için, yeni, kız"

Maya dilinde "kin" - Türkçe'de "gün" (Eski Türkçe'de kün")

Birçok Kızılderili boyunda "kan" - Türkçe'de "han"

Terrawa Kızılderilileri'nde "ut", Allentiac Kızılderilileri'nde "uya", Lule Kızılderilileri'nde "utara" Aymara Kızılderilileri'nde "utah" - Türkçe'de "otağ, yuva, ev"

Güney Amerika Kızılderili boylarında "kayak" - Türkçe'de "kayık"

Aztekler'de "kuuş" - Türkçe'de "kuş"

Mayalar'da "ku" - Türkçe'de "kut"

Aztekler'de "it" - Türkçe'de "it"

Kwaiute Kızılderilileri'nde "ghaz" - Türkçe'de "gez"

Bir başka Kızılderili boyunda "tano" - Türkçe'de "cehennem" (Eski Türkçe'de tamu)

Aztek ve Maya Kızılderilileri'nde "aıtıl" - Türkçe'de "nehir" (Eski Türkçe'de "ıtıl, itil)

Meksika, Guatemala ve Venezuella yörelerindeki Kızılderililer'de "tepe, satsi" - Türkçe'de "tepe, ses"

Bir başka Kızılderili boyunda "yaotl" - Türkçe'de "düşman" (Eski Türkçe'de yağı)

Bir başka Kızılderili boyunda "atlatl" - Türkçe'de "atılan mızrak"

 

Nev York’taki Türk Evi’nde Gerçekleşen Bir Toplantıdan Alıntılar

Georgetown Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Marjorie Mandelstam Balzer, "Tüm Kızılderililerin gerçekten Türk olduklarını iddia edecek değilim. Zira Bering üzerinden göç eden Amerikan Kızılderililerin geçmişi 40 bin yıl geriye uzanıyor. Bu geçişler asırlarca devam etti. Ben Türk ve Sibiryalı Tunguz insanlarının 800 yıl önce Cengiz Han’ın şerrinden kaçmak üzere Bering’den Amerika’ya göçlerini inceliyorum. Dilleri incelendiğinde Alaska’daki 30’u aşkın Kızılderili kabilesinin Atabaşkan dili konuştuğu tespit edildi" dedi. Prof. Balzer, ayrıca Sakalar’ın Yakut Türkleri, Tuvana, Kakhas ve Tofalar’ın da Türki kökenli olduklarını bildirdi. 

Prof. Dr. Türker Özdoğan’ın Navajo Kızılderililerin kilim desenlerinin Türk kilimleriyle benzerliğini örnek göstererek köken ilişkisini vurgulamasına, "Benzerlik gerçekten dikkat çekici, ama arada binlerce km. mesafe, 100 yıl da zaman farkı var. Bilimsel bir bağlantı kabul etmek güç" diye karşı çıktı. Michigan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi, Koç Üniversitesi’nde Türki dilleri uzmanı Prof. Dr. Timur Kocaoğlu da dünyada 420 milyon insanın Ural-Altay dillerini, Kızılderili kabileleri dahil 180 milyon kişinin de Türk dilini konuştuğunu bildirdi. Prof. Kocaoğlu slayt gösterisinde Şaman Türkleri ile “Tengri davulları”nın desenlerini gösterip köken bağlarına işaret etti. 

(Havasu Gölü’nün Adı) Arizona Devlet Üniversitesi Amerikan Kızılderilileri araştırma görevlisi, Navajo kabilesine mensup Carol Chiago Lujan, Türkler ile Navajo-Apaçi-Siu Kızılderilileri arasında ırk ilişkisi olduğunu ifade etti. Lujan Amerika’da halen 2,5 milyon Kızılderili olduğunu, kabilelerin gelenek, dil ve kültürlerini yaşatmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Türk-Kızılderili köken meselesinde önderlik eden Prof.Dr. Türker Özdoğan Arizona’ya ziyaretinde Havasu gölünün anlamını Navajo’lulara sorduğunda "Gök mavisi su" yanıtını aldığını, halı-kilim desen ve renklerinden iki ırk arasındaki ilişkinin görüldüğünü ifade etti. 

(Türk Doktor'un Genleri Kızılderili Genleri İle Aynı Çıkınca Büyük Reis Şoke Oldu) DNA çalışmalarıyla bilinen Dr.Levent Bozatlı da panele İstanbul'dan telefon bağlantısı ile katıldı. Dr. Bozatlı, İngiltere'nin ünlü Oxford Üniversitesi Genetik Bilimleri bölümünde yaptırmış olduğu DNA analizine göre, köklerinin ABD'deki en büyük Kızılderili kabilelerinden biri olan Onedia kabilesi ile aynı olan Djigonasse klanına ait genler olduğunu açıklaması, başta Onedia Kabilesi Başkanı Brian Paterson olmak üzere panelist ve izleyiciler arasında şok etkisi yarattı. Cep telefonu ile yapılan canlı bağlantı ile panele sürpriz konuk olarak katılan Dr. Bozatlı, Onedia Kabilesi Başkanı Paterson, panelist ve izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi : 

"Sizlerle görüşmeyi ve bu toplantıya katılmayı içtenlikle arzulamamıza rağmen bazı şanssızlıklar nedeniyle bu yolculuğumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Ben Dr. Levent Bozatlı ve eşim Hande Bozatlı, İngiltere'de Oxford Üniversitesi Ancestors Laboratuarında DNA analizimizi yaptırdık. Eşimin DNA'sı Avrupa orijinali çıkarken benim DNA Djigonasee klanına ait geldi. İlk başta şaşırdım ancak bakıldığında Türkler ve Kızılderililerin yaşantılarındaki benzerliklerini görmemek mümkün değil. Biz, Djigonasee klanının Kuzey Doğu Asya'dan başlayan yaşamı, şimdi iki farklı coğrafyada, yani Anadolu Asya ve Amerika'da devam ediyor. Tarihte bir zamanda, biz aynı etnik kökende insanlar birbirimize hoşça kal diyerek, diğer bölgelere göçmüş ve başka orijinli insanlarla karışmışız." 

(Büyük Reis Paterson : Türkler Amerika'dan Göç Etti) ABD'de önde gelen Kızılderili liderlerden, Amerika Birleşik Kızılderililer Kabilesi ve Oneida Kabilesi Başkanı Brian Paterson'da panelde yaptığı konuşmada Türkler ile Kızılderililer arasında şaşırtıcı benzerliklerden söz etti. ABD'deki Kızılderililerin geçmişte çok büyük sıkıntılar çektiğini belirten Paterson modern yaşantıya kültürlerini de koruyarak hızla ayak uydurduklarını söyledi. Paterson, Türkleri kardeş ve aynı aileden gördüklerini de vurguladı ve Türkler belki de buradan bu topraklardan göç etmiştir diye konuştu. Paterson, Biz de nereden geldiğimiz konusunda bazı gerçekleri bilmiyoruz ve bunu öğrenmeyi çok istiyoruz. Bu konuda daha fazla bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor" diye konuştu. 

(Prof. Türker Özdoğan: Konuyla İlgili Bilimsel Çalışmalar Arttırılmalı) Panelin ardından tartışmaları değerlendiren Georgetown Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Türker Özdoğan, konuyla ilgili bilimsel çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özdoğan, "Kızılderililerin öncelikle Sibirya'dan geldikleri iddialarına karşı özellikle son yıllarda ortaya çıkan yeni DNA testleriyle Türkler ile Kızılderililer arasındaki bağlar net şekilde ortaya çıktı. Atatürk de bu konuyla oldukça yakın olarak ilgileniyordu Kızılderililer ve Türkler arasında pek çok yakınlık var" diye konuştu. 

(Balzer : Tüm Kızılderililer Türk Kökenli Değil) Panelde tüm Kızılderililerin Türk kökenli olmayacağını iddia eden Georgetown Üniversitesi Sosyoloji-Antropoloji Bölümü öğretim üyesi ve editörlerinden Prof. Dr. Marjorie Mandelstam Balzer, panel sonunda görüş değiştirdi. Prof. Dr. Balzer paneldeki konuşmasında tüm Kızılderililerin Türk kökenli olduğunu söylemenin yanlış olacağını, ancak bazı kabilelerle arada büyük benzerlikler olduğunu söyledi. Panel sonrasında ise yaşanan gelişmeler üzerine ANKA muhabirine konuşan Prof. Dr. Balzer, "Ben iyi gözlemleyen bir antropoloğum, ilk kez iki halkı bu kadar yakından birlikte inceleme şansı bulabildim, şimdi diyebilirim ki Kızılderililerin büyük bir çoğunluğu Türk kökenli, bu gece inanılmaz bir kaynaşma vardı aralarında, sanki yıllardan beri birlikte yaşayan halktan kişiler gibi davrandılar birbirlerine" diye konuştu.  

Dipçe olarak bir kez daha anımsatalım:

"Bilimsel düşünce, herhangi bir görüşü ya da önermeyi 'mutlak doğru' olarak görmek olmadığı gibi 'mutlak yanlış' olarak görmek de değildir. Kanıt ve veri yetersizliğinden dolayı bilimsel olarak kesinleştirilemeyen binlerce konu vardır ve bu durum sosyalbilim dallarında çok daha sık karşılaşılan bir olgudur. Bu nedenle hem bilginlerimize hem toplumumuza yakışan yol; yılmadan bilimsel araştırmalar yapmak, 99 kez yanlış yapsak da 100. denemede doğruyu bulacağımıza inanarak yılmadan inandığımız yolda yürümektir. Batılıların yaptığı/yazdığı bilimin, bizim duyarlı olduğumuz noktaları bilerek ya da bilmeyerek köreltebileceği, yanlışlara sürükleyebileceği de göz ardı edilmemelidir. Tüm ülkelerdeki yansız ve yürekli, onurlu bilginlerin yapacağı tüm çalışmalar bizim için değerlidir. Bilim her anlamıyla evrensel ve uluslarüstü olmalıdır.Önemli olan nokta; bilimadamlarının bilimin adamları olmalarıdır, birilerinin adamı değil... " Suat Özer

Haber Videosu

Kızılderililer Türk mü

İlgili GaleriHABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNANLAR