20.04.2021, 21:04

2. Dünya Savaşı ve Türkler

2. Dünya Savaşı ve Türkler

Giriş / Proje Hakkında 

Dünya tarihinin belki de en büyük, en kanlı savaşıdır 2. Dünya Savaşı. Hiç kuşkusuz, Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala bilinmeyenleri gün ışığına çıkan, araştırılan, hakkında konuşulan, düşünülen bir savaştır ve böyle olmaya da devam edecektir. 

Nedenleriyle, cepheleriyle, sonuçlarıyla, kayıplarıyla, ilkleriyle, kahramanlarıyla, canileriyle, trajedisiyle, sayısız açıdan en ince ayrıntılarıyla yazılmış, çizilmiş, konuşulmuştur. Ancak bu savaşla ilgili projeler genel olarak incelendiğinde, cephelerde ve cephelerin
gerisinde bu savaşı tüm ağırlığıyla yaşayan Türk dünyası hakkında müstakil bir çalışmanın varlığına maalesef rastlayamayız. 

Bu proje konudaki boşluğu doldurmak amacıyla ortaya çıkan, bu
büyük savaşı Avrupa’dan Çin’e kadar birçok farklı coğrafyada yaşayan Türk halkları açısından değerlendiren ilk çalışma olması açısından müstesna özelliktedir. 

Bu proje de, kendi alanında uzman, Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarına mensup araştırmacılar tarafından yazılan 20 makale bulunmaktadır. Bu makalelerde Sovyetler Birliği dâhilindeki Türk halkları ayrı ayrı ele alınarak incelenmekte, bunlardan başka Doğu Türkistan, Kıbrıs, Doğu Avrupa, Ortadoğu gibi farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin savaştaki rolleri, savaşa katkıları ve bu savaştan nasıl etkilendikleri değerlendirilmektedir. 

Bunun yanında makalelerde bu halkların tarihleri, kültürleri, önemli isimleri, Rusya/SSCB ve adı geçen diğer devletlerin savaş öncesi ve savaştaki politikaları gibi birçok farklı bilgiyi de bulabiliyoruz. Bu özelliğiyle savaşı tüm boyutlarıyla değerlendirmemizi sağlamasının
yanında insanların ufkunu genişletmesine de katkı sağlıyor.

Bu Belgeler : Tavrida National V.I. Vernadsky Universitesi Tarafından, Ortak Türk Tarihi Platformuna Rusça Olarak Tercüme Edilmiştir. 

Zarema Memetova 
(Akademik Mütercim)

Yorumlar (0)