08.01.2021, 20:13

2020 Yılı Etkinlikleri

PROF. DR. OSMAN FİKRİ SERTKAYA’NIN 2020 YILI ETKİNLİKLERİ

Beş-altı yıldır yeni yılın ilk haftasında geçen yılda yaptığım bilim etkinliklerini takipçilerime toplu olarak duyuruyorum. Bu yılın da etkinlikleri şöyle: Üç kitap yayımladım.

1. (Ord. Prof. Dr.) Reşid Rahmeti Arat, Kazak Türkçesi Metinleri, Yayıma hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, İstanbul, Ocak 2020, 95 s.

2. Dede Korkut’un Günbed Yazması Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler, İstanbul, Temmuz 2020, 173 s. (Hülya Uzuntaş ile birlikte).

3. Dede Korkut Kitabı Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler, İstanbul, Haziran 2020, 370 s.

Bilim dergilerinde ve kitap bölümü olarak sekiz araştırma ve inceleme yayımladım.

4. “Horezm Türkçesi ile Yazılan Kur’ân Tercümesinin Meşhed Nüshasından Bazı Parçalar (IV)”, JOTS, 4/1, 2020, s. 188-214.

5. “Birinci ölüm yıldönümünde kedim Gümüş’ün düşündürdükleri”, Mehmet Nuri Yardım, Kediname, İstanbul. Ocak 2020, s. 103-104. (Facebook’tan iktibas edilmiştir).

6. “Kâşgarlı Mahmûd’un Dîvânü Lugâti’t-Türk’ündeki Bıçguç, Sındu ve Kıftu “Makas” kelimeleri üzerine”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 825, Eylül 2020, s. 2-7.

7. “DƏdƏ Qorqud ‘Gaibden dürlü hƏber söyler’dimi?” Dede Qorqud, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitutu dergisi, I (68), Bakı-2020, s. 12-23.

8. “V. V. Radlov’tan İslâmî -Uygur Metinleri”, Gazi Türkiyat, (2020) 27, s. 29-41.

9. “Dede Korkut Kitabı’nın Günbed Yazması’nda kaç tane boy (veya Boylama) var?”, Karabük Türkoloji Dergisi, II (2020), s. 107-112.

10. “Türk Milletinde “Birlik” Fikri”, Türk Dünyasında Birlik kitabında Baku, Azerbaycan’da yayımlanmaktadır.

11. “Altayistik Araştırmaları ve Türkçenin Yaşı”, Yay Çeken Halklar’da yayımlanmaktadır.

Bilim toplantılarında sunduğum iki bildirim yayımlandı.

12. “Kutadgu Bilig kaç beyitten oluşmaktadır?”, Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı. 26-28 Eylül 2019, TDK, Ankara, 2020, s. 1146-1150.

13. “Dede Korkut Kitabı’nda geçen unutulmuş bir mûsikî âleti: “Şâdılık / Şazılık” ve “Şâdılık Çalmak / Şazılık Çalmak” = “Şâdiyân” ve “Şâdiyân Çalmak”, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Verme Çalıştayı. Bildiriler Betiği, İstanbul, 2020, s. 384-392.

Yine bilim toplantılarında ve bu toplantıların açılış oturumlarında iki konuşma yaptım.

14. “Bilge Tonyukuk’un adı, sıfatları, unvanları, ailesi, niçin iki dikili taşı olduğu konusu ile doğum ve ölüm tarihleri üzerine”, 24 Aralık 2020’de Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bilge Tonyukuk Sempozyumu’nun Açılış oturumunda yapılan konuşma.

15. “Doğumunun 130. Yıl Dönümü Dolayısı İle Türkiye’de Türkoloji Biliminin Kurucusu Olarak Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü ( 4 Aralık 1890 - 28 Haziran 1966 )”, 29 Aralık 2020’de Halıkaralık Türki Akademiyası’nın “Fuat Köprülü: Tarih, Şahsiyet, Bilim” konulu uluslararası etkinlik programında yapılan konuşma.

Ömrünü bilime veren üç meslekdaşımın adlarına hazırlanan üç armağan kitasına şu yazılarımla iştirak ettim.

16. “Kamal Abdulla İçin”, Mitolojinin Elçisi Kamal Abdulla Armağanı, İstanbul, Aralık 2020, s. 33-35.

17. “Türkoloji tarihinden sahifeler: Türk Dil Kurumu’nda ‘Tuna - Tekin’ olayı ve ‘Türkiye Türkçesi’nin Ana Grameri’ konusu”, Hamza Zülfikar Armağanı’nda yayımlanmaktadır.

18. “İlhanlı sikkeleri”, Prof. Dr. Marsel Erdal’ın 75. Doğum Yılına Armağanı’nda yayımlanmaktadır.

Merhum Prof. Semih Tezcan’ın ölümünden sonra yayımlanan Topkapı Sarayı Oğuznamesi adlı eserine geniş bir tanıtma yazdım.

19. “Tezcan, S. Topkapı Sarayı Oğuznamesi. İnceleme, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Mart 2020, 308 s. (bir levha ile)”. JOTS, 4/2, 2020, s. 750-763.

Türk Dili dergisi’ne gönderdiğim  yazım da yeni yılda yayımlanacak ilk yazım olacak.

20. 2021’in ilk yazısı : “Dün < Tün Ve Gün < Kün Kelimeleri Üzerine“, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 829, Ocak 2021, s. 2-6.

Sonuç olarak 2020 yılında yirmi etkinlik yapmış oldum. Toplam yayın sayım ise 520’yi geçti. Böylece 2013’deki emeklilik gününde 430 olan araştırma ve incelememe 7 yılde 90 küsür ilâve yapmış bulundum. Takipçilerime toplu olarak arzediyorum.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu