08.02.2020, 10:27

ABD - İSRAİL VE KUDÜS

ABD    -   İSRAİL   VE  KUDÜS

ABD    ve    İsrail'i      anlamak için    evanjelizm    ve   kabala      öğretisini    bilmek  gerekir  .  Bu    günkü  ismiyle   Yahudilik    ve  Protestanlığın  karışımının   alt   mezhebi   olan evangelizme    inananlara    evanjelist   denmektedir   .     Bu    adı  ilk dillendiren    Martin    Luther   King'dir  .  Son  zamanlarda    Siyonist      müslüman   modelleride    sahnede   görülmektedir.    İkinci   Dünya    savaşından    sonra    başkan  Nikson   döneminde  siyaset    sahnesinde    görüldüler  .  Başkan  Regan    döneminde   ise  taban  oluşturdular .  Trum'ın  beyin  takımında    gidenler  ,  gelenlerden  damadına    kadar  varlar  .  ABD'nin ulusal    ve   uluslararası alanda ki     siyaset ,  ekonomi    ve deniz  aşırı  müdahalelerinde    kesinlikle    etkili  olmaktadırlar.

Evangelist       inanca   göre      Tanrı'nın     hıristiyanlar    için    uhrevi   ,    yahudiler   için    dünyevi   olmak    üzere     iki    projesi    vardır.  Öteki dinlerin    ve  insanların     Tanrı için önem  arzetmediğine  inanırlar    .    Eski   ahit     (    Tevrat -  Zebur   )    ,   yeni   ahit    (    İncil )    de    İsa  -  mesihin    yeryüzüne    tekrar    inebilmesi   için  vadedilmiş    topraklarda        (    Fırat    ve    Nil    )   nehri  arasında    kalan    Armagedon   adı   verilen    yerde    Yahudilerin    toplanmış   olması    gerekmektedir.    İsa  -   mesih    Tanrı'nın    Dünya    üzerindeki   krallığının      başına    geçecek    ,  kendine    inanmayanlarla      savaşarak  yok    edecektir .  Evanjelistler   kıyamet    senaryosu  hazırlığındalar.

Evangelizm    kelime    anlamı    olarak    İncil   hakkında    vaaz    vermek ,    hıristiyan  olmayanları    bu    dine    davet etmek   manasındadır   . Sözlük  anlamında    kutsal  kitaba    yönelmek  anlaşılabilir  .Amerikan  toplumunun    tutucu    (    Fundemental )    kanadıdır  . 

Evanjelist   hıristiyanların Yahudilere    ve  İaraile  duydukları  muazzam   yakınlığın altında    evanjelizm    -    siyonizm   itifakının   inancı   ve   kodları    yatmaktadır  .Armegedon  'da    İsa  -    mesih'in  ordusu    İsrail'in  güneyinde    Maggido    bölgesinde    Deccalı  yenecek    bu savaş    siyonistler    ve    müslümanlar  arasında    olacaktır .

Uzun  yıllardır adım  adım  planlanan    ,şartlara    ve    zamana    göre    hayata    geçirilen büyük    adımlarıdır  .     Armegedon  savaşı  inancı   doğrultusunda  hazırlanan    büyük    İsrail    projesinin  izlerini  komlo  teorisi  yaftasını   yapıştıranlar    dışında,  bizler   gibi   araştıran  ,sorgulayanlar  yaşatılmak  istenen    kıyamet    senaryosunu    dehşetle    izlemektedirler .   

Günümüzde  müslüman    coğrafyasında  yaşanan    ,yaşatılan  oldu    bittiler  ,işgaller  ,ölümler  sizce    sadece  ekonomik  nedenler  olabilirmi  . 

Kabala     ise    yahudi  büyü    metinleri derlemei  olan   bir öğretidir  .    Kabala    kitabı    kabalistlere   "    yaşam ağacı  "    adlı    gizli   bir  şema    ile    bu gücün  nasıl  kullanılacağını  anlatır  .   Kabala'da    ki    büyüler   Fairos    zamanında    Babil    ve    Mısır'da  kullanılmış    ve  tamamı   sırra  dayalıdır  .  Yazılı metni    olmayan  sadece    Kudüs'te  görevlendirilen    üç    kabalist  tarafından   ezberde  tutulan karanlık    bir    bilgidir  . 

Kabala'yı  anlatmışken Talmud'dan  bahetmek  kaçınılmazdır     Talmud    ;    Tevtat'ta    bulunan    bütün  hükümlerin  hahamlarca    bir  araya    getirilip    detaylandırılmış  ,yorum  katılmış   açıklamasıdır. Yani    Talmud    Tevrat    tevsirinin  ismidir  . Talmud'da    yahudi  ırkının  üstünlüğü    ,bu üstünlüğün    ahireti  de kapsadığı  ,yahudilerin dünyanın  sahibi  olduğu   iddası    vardır   Cehennem  ateşi  ben-i  İsrail'in  günahkarları  ve  hahamların  talebeleri  üzerinde  etkili  olmayacaktır  der    Talmud  .

Bu  anlatıllanlar  ve  çok  değerli  yazarlarımızın    vermiş olduğu bizimde   faydalandığımız   aydınlatıcı    bilgiler   ışığında    umarım  ,    Kudüs'te  ,   Orta    doğu'da    ,    müslüman coğrafyasında  bu    güne    kadar   yaşanan    ve  bundan  sonra    yaşatılacaklara ,  vatanımız    üzerine    oynanan    ve  oynanacak  oyunlara    , komlo  teorisi  olarak  bakmak  yerine    dilimize , dinimize   ,vatanımıza    sahip  çıkma    zamanıdır  .

       

Yorumlar (0)