26.12.2019, 10:42

AHLAK VE ERDEM

AHLAK , ERDEM  VE  SOKRATES

M.Ö  469   doğan Sokrates  Yunan felsefesini temellendiren insandır . Doğa  bilimleriyle başladığı yolculuğunda  filozofların  dünya  ile  ilgili öngörülerini , öğretilerini araştırarak   yola  devam eder . Yüzeysel bilgiyi aşma  ve gerçek bilgilerle buluşma  heyecanıyla toplumdaki bireylerin temel inançlarını sorgulamakla işe  başlar . Toplumda atalardan gelen inanç sistemini sarsacak davranış  ve  fikirler  öfke yarattır  . İçinde bulunduğu toplumda  şiddetli tepkilerin sonucunda     mahkemeye  çıkarılan  Sokrates  suçlu  bulunur  ve    süreç  Sokrates'in  trajik ölümü ile  sonlanır .

Ölüm  cezası  aldığı  mahkemede    yargıdan  af dilemeyi reddederek hayatı  pahasına kendi fikirlerini savunmayı  seçer .  Öğrencisi  Platon  tarafından  kaleme   alınan  "  Sokrates'in  savunması  "    ahlaki  açıdan  ders  niteliğindedir .  Sokrates  ahlak  felsefesini ciddi olarak ele  alan ,bu  yolda  yaşamını feda  eden kişidir .   Sokrates  felsefesi  bir  ahlak  felsefesidir .İnsanlara  aydınlanmacı  bir ahlak ve  yaşam  felsefesi  sunar . Ahlak insan eylemlerinin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe dalıdır . İyi  ve  kötü  nedir , ahlak ne anlama  geliri inceler . 

Ahlak  ilkeler  bütünüdür ;  İyilik , kötülük , vicdan , sorumluluk ,erdem   gibi temelleri taşır . Ahlak, yaşamdaki iyi ve kötü fiillerin  değeri , ahlaki  felsefe ise  eylemlerin düşünsel boyutu olarak düşünebiliriz .Ahlaki  davranışlarımızın doğurduğu  sonuçları  ele  alan felsefe  dalına  etik  felsefe ,    devamlı  olan iyi  davranışlara  erdem adı  verilmiştir .  Vicdan ise  iyi ile  kötüyü ayırt eden iç sesimizdir .

Bu  günkü  vahşi kapitalizmin hüküm  sürdüğü  gidişatta insanlığın  Sokrates'i hatırlaması   , ülkemizin ise  yaşanması  muhtemel geleceği görerek   ahlaki , manevi değerlere , dilimize  , bayrağımıza  sahip çıkacak  bir şuurda  birleşmei  dileğimizdir  .

Yorumlar (0)