Arapça Kutsal mı? Arap Abacesi Kullanan İnsan Sayısı Ne kadar?
Arapça Kutsal mı? Arap Abacesi Kullanan İnsan Sayısı Ne kadar?

Hasan Şahin Kızılcık

Yeryüzünde yaklaşık olarak 1,6 milyar Müslüman olduğu bilinmekte. Bunların yalnızca %20'si Arap'tır. Geri kalan %80'i ise diğer uluslardandır. Arapça bilmezler. Arap olmayan Müslüman ulusların içinde çok azı Arap abecesini bilir ve kullanır. Çoğu başka abeceler kullanmaktadır. Örneğin en çok Müslüman'ın yaşadığı ülke olan Endonezya'nın (2011 yılındaki nüfusu 237,5 milyon) resmi abecesi Latin Abecesi'dir. Müslümanların bölgelere göre dağılımı ve kullandıkları abeceler ise şöyle:

%13 Endonezya (Latin Abecesi kullanıyor)
%25 Güney Asya (Hint kökenli kendi abecelerini, çok azı Arap abecesini kullanıyor)
%20 Ortadoğu ve Kuzey Afrika (Türkiye dışında Arap Abecesi kullanıyorlar)
%2 Orta Asya (Çoğunlukla Latin veya Kiril Abecelerini, çok azı Arap abecesini kullanıyor)
%4 Güneydoğu Asya (Hint kökenli kendi abecelerini, Çin veya Latin abecesini kullanıyorlar)
%15 Orta ve Güney Afrika (Latin Abecesini kullanıyorlar)
%21 Çin (%1), Rusya (%1), Karayipler, Amerika, Avustralya, Avrupa gibi bölgelerde dağınık olarak. (Arap, Çin, Kiril veya Latin Abecelerini kullanıyorlar)

Buna göre; Arap Abecesi, Müslümanların yalnızca yaklaşık 1/4'ü tarafından kullanılmaktadır. 3/4'lük çoğunluk ise dillerine en uygun abeceyi seçmiştir. Ülkemizde Arapçayı ve Arap Abecesini kullanmayı İslam'ın gereği gibi göstermeye çalışmak anlamsızdır. Yeryüzünün her yerinde Müslümanlar Arap abecesi dışındaki abeceleri ve Arapça dışındaki dilleri kullanmaktadır. Abece ve dil ile inancın hiçbir ilgisi yoktur.

Yorumlar (0)