Boşnaklar ve Boşnak Sözü-Arif Cengiz Erman

Boşnaklar ve Boşnak Sözü


"Türk olmak, çağın çilesini sırtlamaktır! Kimi Türk halklarının payına düşen ise bundan çok daha fazlasıdır. Boşnaklar gibi... Türk yurttaşı iken dahi, Türk halklarına hakaret edenler ise yalnızca soysuz olanlardır. Bu "soysuzlar" Türk yurttaşlığından çıkarılmalıdır."

Boşnaklar ve Boşnak Sözü


Bizans Devleti Kumanlardan yardım ister. Bizansın, Balkanlar'a gelmiş olan Kumanlarla anlaşması sonucu, Meriç kıyısında Kumanlar ve Peçenekler savaşa tutuşur. Peçenekler ağır bir yenilgi alırlar. Bu olaydan sonra Peçeneklerin bir kısmı Bizans Devleti'nin isteğiyle Selçuklular’a karşı Anadolu’ya yerleşmiş, ancak Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunun önemli bir kısmını oluşturan Peçenekler saf değiştirerek savaşın kaderini belirlemişlerdir. Diğer bir bölümü ise Macaristan’a çekilerek Macarlarla karışmış, bir kısmı da Balkanlar'a yerleşerek bir süre daha varlıklarını sürdürmüş ve daha sonra Slavlarla karışarak Boşnak halkını oluşturmuştur. İlk Boşnak beyliği 1250 yılında Macaristan'a bağlı olarak kurulmuş, 1377'de bağımsız bir kırallığa dönüşmüştür. Bu kırallık Daha sonra Hırvatları ve Sırpları da kapsayan bir kırallık haline gelmiş, 1463 yılında da Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Peçenek adının aslı ise Pesenek'tir. Ön Türkçe (Etrüskçe) pesen sözü basan anlamına gelmektedir. Günümüz Türkçesinde halen yaşayan “pes etmek” ve “pestil olmak” gibi sözler buradan kalmadır. Pesenek adı, basanak yani basan; yöneten; yönetici anlamına gelmektedir. Peçenekler daha sonraki yüzyıllarda kendilerini hem Pesenek hem de onun evrilmiş biçimi Basanak olarak adlandırmışlardır. Bu ad Latinceye Pasinacae ya da Bisseni, Yunancaya Patzinakoi, Arapçaya Bacanak ve Macarcaya da Besenyök olarak geçmiştir. Balkanlar'daki Peçenekler Slavlarla karıştıktan sonra kendilerini Basanak sözünün Slavcalaşmış biçimi olan Bosanats ya da Boşniyak olarak olarak adlandırmışlardır. Bunlar Boşnaklardır.

Türklerin Gerçek Tarihi / Türk Dili ve Tarihi üzerine Tezler

Yorumlar (0)