Dergipark Makale Şablonu Nasıldır? (Dergipark Bilgi Yönetimi Dergisi Makale Şablonu)

Dergipark Makale Şablonu Nasıldır? (Dergipark Bilgi Yönetimi Dergisi Makale Şablonu)

Dergipark Makale Şablonu aşağıdaki gibidir.

  • Türkçe Başlık: Alt Başlık

14 Punto, düz, kalın, sola hizalı,üstten 24 nk boşluk, alttan 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

  • İngilizce Başlık: İngilizce Alt Başlık

13 punto, italik, sola hizalı, üstten 6 nk boşluk, alttan 12 nk boşluk bırakılmalıdır.Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

  • Makale değerlendirme sürecinde kör hakemlik uygulanacağı için yazar adı, soyadı, kurum, iletişim bilgileri burada yer almamalıdır.

Öz

Makalenin tüm alanlarında “Times New Roman” yazı karakteri kullanılmalıdır. Tüm makale alanlarında satır aralığı “tek” olmalıdır.

Öz başlığıöncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nkboşluk bırakılmalıdır. Başlık, 10 punto, kalın, düz ve sola hizalı yazılmalıdır.

Metin (paragraf) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraf) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin,10 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Bu kısımda en az 100 en fazla 400 kelimelik Türkçe öz yazılmalıdır. Özde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları yer almalı, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmelidir.

Anahtar Kelimeler:10 punto, italik olarak yazılmalıdır. En az 3 anahtar kelime verilmelidir.

Abstract

Abstract başlığı öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nkboşluk bırakılmalıdır. Başlık, 10 punto, kalın, düz ve sola hizalı yazılmalıdır.

Metin (paragraf) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraf) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin,10 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Bu kısımda en az 100 en fazla 400 kelimelik İngilizce öz yazılmalıdır. Özde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları yer almalı, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmelidir.

Keywords: 10 punto, italik olarak yazılmalıdır. En az 3 anahtar kelime verilmelidir.

1. Giriş

Bu kısımda araştırmanın amacı belirtilmeli, daha sonra yöntem, süreçler ve kullanılan araçlar detaylandırılmalıdır.

Makalede Giriş dahil başlıklar numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır. Başlıklarda ve alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Giriş başlığı 11 punto, kalın, düz ve sola hizalı yazılmalıdır. Giriş başlığı öncesi 12 nk, sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri,11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Tüm makalede paragraf başları sola yanaşık olmalıdır. Tüm makale alanlarında satır aralığı “tek” olmalıdır.

Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları “Normal” (alt, üst, sağ, sol 2,5 cm) olmalıdır.

2. Başlık

Birinci düzey başlıklar 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Birinci düzey başlıköncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nkboşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri,11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerektiği kadar birinci düzey başlık kullanılabilir.

2.1. Alt Başlık

İkinci düzey başlıklar 11 punto, italik ve sola hizalı olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.İkinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri,11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerektiği kadar ikinci düzey başlık kullanılabilir.

2.1.1. Alt Başlık

Üçüncü düzey başlıklar 11 punto, italik ve sola hizalı olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerektiği kadar üçüncü düzey başlık kullanılabilir.

3. Sonuç ve Öneriler

Birinci düzey başlıklar 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Birinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerekirse yazıda ekler de yer alabilir.

Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller ilgili metnin içinde yer almalıdır. Bütün tablo ve şekiller ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Şekil ve Tablo başlıkları şeklin altında, ortaya hizalı bir şekilde yer almalıdır. Şekil ve tablolarda kaynak belirtilmelidir (APA 6 Stiline göre).

Tablolar ve şekiller metin içerisine resim (.jpeg, .png) olarak yerleştirilmeli ve ayrıca orijinal formatları ile de sisteme ek dosya olarak tablo ve şekil numaraları belirtilerek yüklenmelidir.

Etik Kurul Kararları

Dergimize gönderilen çalışmalarda etik kurul kararı gerektiren araştırma sonuçlarının yer alması durumunda, etik kurul karar bilgileri (kurul adı, tarihi ve sayı numarası vd.) çalışmanın yöntem kısmında ve ayrıca makale sonunda belirtilmelidir.

Teşekkür

Teşekkür başlığı, 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı olmalıdır. Başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Çalışmaya maddi destek veren ve katkıda bulunan kuruluşlara ve kişilere bu bölümde teşekkür edilebilir.

Kaynakça Açıklamalar

Kaynakça başlığı, 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. İlk harfi büyük yazılmalıdır. Kaynakça başlığı öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Kaynakça’da verilen her bir bibliyografik kimlik öncesi boşluk olmamalı, bibliyografik kimlik sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Bibliyografik kimlik ikinci satırı 0,5 cm içten yazılmalıdır.

Bibliyografik kimlikte “Dergi” ve “Kitap” adları İtalik yazılmalıdır.

Metin içi gönderme ve kaynakça yazımında APA (AmericanPsychologicalAssociation) stili dikkate alınmalıdır. Metinde atıf yapılan kaynaklar çalışmanın sonunda alfabetik olarak listelenmelidir.

Kaynakça

Aktan, E . (2018). Büyük Veri: Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 1-22.

Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkishscholars: Localorglobal? CollnetJournal of ScientometricsandInformation Management, 6, 145-159.

Arısoy, Y . (2018). Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 63-77. Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/by/issue/37228/415166

Bilgi Mimarisi. (2014, 20 Aralık). Vikipedi İçinde. Erişim Adresi (8 Mayıs 2015): http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_mimarisi

Chan, H. F.,Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The Inner Quality Of An Article: Will Time Tell?Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

EBYS Zirvesi 2016. ( 2016). Erişim adresi: http://bilbem.ankara.edu.tr/2016/04/21/ebys-zirvesi-2016/

Özdemirci, F. ve Torunlar, M. (2015) Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar- İdeoloji- Devlet. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Özdemirci, F , Torunlar, M . (2018). Bilgi-Değişim-Siber Güvenlik-Bağımsızlık. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 78-83

Sempozyum Nedir?. (2007). Erişim Adresi: https://www.turkcenindirilisi.com

Yavuzer, H. (2001). Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

NOT: Makale Şablonu olarak verilen bu Word Dosyası’nda makale düzeni için belirtilen alt-üst boşluklar, hizalamalar, yazı karakterleri, yazı biçimleri vb. kullanılmıştır. Bu şablonu bilgisayarınıza indirerek makalenizi bu şablon üzerinde yazabilirsiniz

Yorumlar (0)