Etrüskler Ön Türklerdir ve Roma Uygarlığı'nı kurmuşlardır.-Arif Cengiz Erman

Etrüskler Ön Türklerdir ve Roma Uygarlığı'nı kurmuşlardır.


Etrüskler İtalya'daki diğer halklardan çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydiler. Roma Uygarlığının dinden sanata, hukuktan mimariye kadar, kökünü tümüyle Etrüsk Uygarlığından almış olduğu günümüzde saptanmış durumdadır. Kubbe, kemer gibi Avrupa'daki ilk mimari teknikleri kullananlar, şehir planlamacılığı yapanlar, hamam kültürünü yerleştirenler, demir, bronz, altın ve gümüş işçiliğiyle uğraşanlar Etrüsklerdir. Bu halk ayrıca atı ve savaş arabalarını Avrupa'ya tanıtmış, gelişmiş bir tarım uygulamış, takvim, alfabe ve sexagesimal sayı sistemi gibi, daha sonra Romalılar ve “Eski Yunanlılar” tarafından kullanılan buluşları gerçekleştirmiş, dilleri ve kültürleriyle Avrupa'yı etkilemiştir. Örneğin Roma rakamları diye bilinen sayılar, aslında Etrüsk sayıları, Latin alfabesi olarak bilinen alfabe de aslında Etrüsk alfabesidir. Meşhur Roma Hukuku bile, ayinlerin önemli bir yer kapladığı Etrüsklerin dininden kaynaklanmaktadır. Roma Uygarlığı, Etrüsk Uygarlığı üzerinde yükselmiştir ve Etrüsk Uygarlığının bir devamıdır.

Etrüsk kıralı Lucius Tarquinius Superbus, MÖ 509'da Lucius Iunius Brutus önderliğindeki soylular tarafından devrilmiştir. Aynı yıl Kıral Tarquinius tahtı yeniden ele geçirmek için birkaç başarısız girişimde bulunmuştur. Etrüsk tarihinde MÖ 509 yılından itibaren değişen durum, kıralın yerini iki konsülün alması ve bu konsüllerin bir yıllığına senato tarafından seçilmesidir. Böylece konsüller birbirini dengelemekte ve kosüllerden biri gücünü kötüye kullanırsa, diğeri onu yargılamaya kadar götürmekteydi. Konsüller birbiriyle uyum içinde davrandıklarında ise, eski kırallardan hiçbir farkları kalmamaktaydı. (1) Bu bir anlamda “devrimdir”, ancak bu devrim “Latinler” tarafından değil, Etrüskler tarafından yapılmıştır; çünkü Etrüsk kıralını devirenler, Etrüsk soylularıdır. O dönemde “Latin halkı” diye bir halk yoktur. Bu tarihten itibaren Raeler, Ligurlar, Veneteler, Oscanlar, Umbriler v.b. gibi İtalyanın diğer Türk halkları Etrüsklerin yönetimi altında birleşerek Roma Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.

Türklerin Gerçek Tarihi/Türk Dili ve Tarihi Üzerine Tezler

Yorumlar (0)