Hoca Ahmet Yesevi / Divan-ı Hikmet  Çevirisi Veritabanı Sözlüğü

Hoca Ahmet Yesevi / Divan-ı Hikmet  Çevirisi Veritabanı Sözlüğü

Hoca Ahmet Yesevi / Divan-ı Hikmet  Çevirisi Veritabanı Sözlüğü

lk 25 söz aşağıda verilmiştir.

Divan-ı Hikmet  Çevirisi (Bütünüyle Çevirisi İçin) Şu Sözlüğe Tıklayınız.

1 Bismillâh dep beyân eyley hikmet aytıp Bismillah deyip beyan eyleyip hikmet eyitip
2 Tâliblerge dürr ü gevher saçtım mena Taliplere inci ve cevher saçtım ben ya.
3 Riyazetni kattığ tartıp kanlar yutup Riyazeti katı tartıp, kanlar yutup
4 Men defter-i sâni sözin açtım mena İkinci defter sözünü açtım ben ya.
5 Sözni aydım her kim bolsa didâr-taleb Söz söyledim, her kim olsa cemale talip
6 Cânnı cânğa peyvend kılıp regni avlap Canı cana bağlayıp, damarı ekleyip,
7 Garib yetim fakîrlerni köngli sıylap Garip, yetim, fakirlerin gönlünû okşayıp
8 Köngli bütün halayıkdın kaçtım mena Gönlü bütün kişilerden kaçtım ben ya.
9 Kayda körseng köngli sınuk merhem bolğıl Nerde görsen gönlü sınık, merhem ol
10 Andağ mazlum yolda kalsa hemdem bolğıl Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol
11 Ruz-ı mahşer dergahığa mahrem bolğıl Mahşer günü dergahına mahrem ol
12 Mâ u menlik halayıkdın kaçtım mena Benlik eden (bencil) kişilerden kaçtım ben ya.
13 Garib, fakir, yetimlerni Resûl sordı Garip, fakir, yetimleri Rasul sordu
14 Uşal tüni mi'râc çıkıp dîdâr kördi O gece Mirac'a çıkıp Hakk cemalini gördü
15 Kaytıp tüşüp fakir halin sordı Geri gelip inip fakir halini sordu
16 Gariblerni izin izlep tüştüm mena Gariplerin izini izleyip indim ben ya.
17 Ümmet bolsang gariblerge tâbi bolğıl Ümmet olsan, gariplere tâbi ol
18 Ayet hadis her kim aytsa sâmi bolğıl Ayet hadis her kim eyitse duyar ol
19 Rızk u ruzi her ne berse kâni bolğıl Rızk ve nasip her ne verse, gâni ol
20 Kâni bolup şevk şarabın içtim mena Gâni olup şevk şarabını içtim ben ya.
21 Medinege Resul barıp boldı garib Medine’ye Rasul varıp oldu garip
22 Gariblikde mihnet tartıp boldı habîb Gariplikte minnet tartıp oldu habib
23 Cefa tartıp Yaratkanğa boldı karib Cefa tartıp Yaradan'a oldu karip (yakın)
24 Garib bolup ukbalardın aştım mena Garip olup menzillerden aştım ben ya.
25 Akil erseng gariblerni köngli avla Akil isen, gariplerin gönlünü avla (ara)

divanı hikmet pdf, divanı hikmet sözleri, divani hikmet ozellikleri, divanı hikmet nedir, divanı hikmet oku, divanı hikmet şiirleri, divanı hikmet özellikleri maddeler halinde, divanı hikmet örnekleri, divanı hikmet 1. hikmet, divanı hikmet günümüz türkçesi, divanı hikmet şiirleri günümüz türkçesi, divanı hikmet şiir incelemesi, divanı hikmet pdf,

divanı hikmetten seçmeler, ol kadirim kudret birlen nazar kıldı, divanı hikmetten hikmetler 1, divanı hikmet şiirleri günümüz türkçesi, divanı hikmet şiir incelemesi, divanı hikmet 1. hikmet, divanı hikmet konusu, divanı hikmet türkçesi,

divanı hikmetin günümüz türkçesindeki anlamı, divanı hikmet hikmetler 1, divanı hikmet oku, divanı hikmet şiirleri günümüz türkçesi, divanı hikmet günümüz türkçesi, divanı hikmet pdf, divanı hikmet nedir, divanı hikmet oku, divanı hikmet sözleri, divanı hikmet özellikleri,

divanı hikmet satın al, divanı hikmet pdf, divanı hikmet sözleri, divanı hikmet şiirleri, divanı hikmet şiirleri günümüz türkçesi, divanı hikmet günümüz türkçesi, divanı hikmet 1. hikmet, divanı hikmet nedir, divanı hikmet özellikleri maddeler halinde, divanı hikmet şiir incelemesi, divanı hikmet sözleri, divanı hikmet oku,

divanı hikmet günümüz türkçesi divanı hikmet 1. hikmet, divanı hikmetten seçmeler, divanı hikmet pdf, divanı hikmet konusu, divanı hikmet 1. hikmet, divanı hikmet şiir incelemesi, divanı hikmet şiirleri günümüz türkçesi, divanı hikmet sözleri, divanı hikmet günümüz türkçesi, divan ı hikmet, divanı hikmet oku, divanı hikmet satın al, hoca ahmet yesevi eserleri, hoca ahmet yesevi hayatı, hoca ahmet yesevi sözleri, hoca ahmet yesevi kimdir, hoca ahmet yesevi hayatı kısaca, hoca ahmet yesevi türbesi, hoca ahmet yesevi kimdir ne yapmıştır, hoca ahmet yesevi ne yapmıştır, şeyh ahmet yesevi sözleri, hoca ahmet yesevi hikmet şiiri, ahmet yesevi sözleri facebook, ahmet yesevi nasihatleri, ahmet yesevi şiirleri, hoca ahmet yesevi türklük ile ilgili sözleri, ahmet yesevi hoşgörü sözleri, ahmet yesevi divanı hikmet sözleri, şeyh ahmet yesevi sözleri, ahmet yesevi sözleri facebook, ahmet yesevi nasihatleri, hoca ahmet yesevi hikmet şiiri, ahmet yesevi şiirleri, ahmet yesevi tasavvuf sözleri, ahmet yesevi kimdir, ahmet yesevi, hoca ahmet yesevi, hoca ahmet yesevi türklük ile ilgili sözleri,

 

Yorumlar (0)