RUSLARIN, HAKKARİ TÜRK BULUNTULARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI

RUSLAR BİLE HAKKARİ TÜRK BULUNTULARIYLA İLGİLENİYOR, BİZİM ÜLKEDEN DESTEK DE YOK, DÜZGÜN BİR ARAŞTIRMA DA...


Hakkari'den (Türkiye) Taş Steller ve Paralellikleri
P. M. Leus

Rusya Bilimler Akademisi ve yayınevi “Science”, devam eden yayın “Archaeological News” 

1998 Yazında, Türk Hakkari şehrinde tesadüfen insan yarı figürlerine sahip on üç stel tespit edildi. Tüm steller bir kayanın dibinde birbirine yakın yerinde duruyordu. Bu kayanın tepesinde Osmanlı dönemine ait bir kale vardı.

Steller 0.70 ila 3.10 m yüksekliğinde ve 15-20 cm kalınlığında taş levhalardır. Döşemelerin yalnızca 'yüz' tarafı çalışıldı. Stelin on birinde, insan figürleri kabartmada işlenirken, diğer ikisi üzerinde en uzun olanlar da dahil olmak üzere derinlemesine kesildi.

Her stela bir insan yarım figürünü temsil eder, bacaklar hiçbir görüntüde gösterilmemiştir. Yüzler çoğunlukla yuvarlaktır, ancak bazen uzun ve dardır. Burun ve kaşlar karakteristik olarak tek bir rahatlama olarak ifade edilir. Taş geçmeler, bazı kabartma stellerinin göz yuvalarında korunur.
Göğüs seviyesinde sağ eldeki rakamlar, bazı durumlarda başparmak ve işaret parmağı arasında küçük bir delik olarak çok şematik olarak temsil edilen küçük bir kap tutar. Avrasya bozkırlarının birçok göçebe kültüründe Ortaçağ'a kadar bir veya iki elinde bir damar bulunan taş antropomorfik heykeller bulunur.

Sol elin yanında veya figürlerin omzunda yuvarlak üst ve genişletilmiş tabana sahip bir nesne var. Ortada biraz daraltılır. Bu nesnenin Orta Asya göçebelerinin hükmüne benzeyen bir çadır olduğuna inanılıyor. Ancak bence, onu bir kalkan olarak yorumlamak daha doğru. 

Hakkari'den figürlerin kemerleri çizgiler, üçgenler ve zikzaklarla tasarlanmıştır. Kemerin altında, bazı durumlarda da süslenmiş bir bel bandı gösterilmiştir. Sağda, kayışta bir hançer asılı. Bazı figürlerde hançer, İskit döneminin bazı heykellerinde olduğu gibi bele paralel olarak asılıdır. Stelae üzerinde temsil edilen hayvanların Azerbaycan'daki kaya oymaları arasında paralellikler vardır.

Stellerden birinde küçük bir geyik figürü genel olarak, Transkafkasya'dan bronz kaplama kemerler üzerindeki bazı oyulmuş temsillere stilistik olarak yakındır.

Bulguların yayıncıları, bu stellerin, Asur kaynaklarının kanıtladığı gibi, bir zamanlar bu bölgede yer alan bağımsız Hubushkia devletiyle ilişkili olduğunu varsaydı. Bu nedenle Hakkari stelleri, İ.Ö. 2. ve 1. binyıl başları arasındaki döneme geçici olarak tarihlendirilmiştir.
Görüntülerin semantiği tam olarak belli değil. Ölüler kültü ile bağlantılı oldukları ya da bir tanrının tezahürleri oldukları düşünülmektedir. Ayrıca stellerin Hubushkia eyaletinin yöneticilerini temsil etmiş olabileceği de varsayıldı. Bu hipotez muhtemelen, birçok figürün sağ altında gösterilen telif hakkı sembolleri ile desteklenmektedir.

Hakkari'den gelen stellere bazı benzerlikler kuzeybatı İran'daki Meshkin Shahr ovasında Arjaq Qal’eh stelinde ve bazılarında Azerbaycan ve Ermenistan'da görülebilir. Benzer ikonografik özellikler, şüphesiz Hakkari'dekilerden daha yaşlı olan Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden Tunç Çağı stelleri tarafından gösterilmiştir. Muhtemelen burada Akdeniz ve Küçük Asya bölgesinden gelen antropomorfik stelin potansiyel evrim çizgilerinden veya genetik bağlarından biriyle uğraşıyoruz.

Yukarıdakileri özetlemek gerekirse, Harakkari'den elde edilen bulgular kesinlikle verilen bölgenin antropomorfik heykelleri ve stelleri dairesine ait olsa da, yine de onları özel bir gruba ayıran bazı tuhaflıklara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Temsillerin ikonografisi muhtemelen Avrasya göçebe kültürlerinin geleneklerine bağlıdır, ancak üretim tekniği Batı Asya anıtsal sanatından etkilenmiştir. Kültürel aidiyetin ve stellerin tarihlerinin açıklığa kavuşturulması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.


Dipçe:

Ne dersiniz? Türk devletlerinin bir araya gelip bütün Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu'da toprak altında/üstünde saklı kalan Türk tarihine daha çok emek verip ilgi göstermesi gerekmez mi?

Bu ve benzeri konulara biz Türklerden çok Batılılar ilgi gösteriyor. Örneğin Almanya ve İsviçre'de görüştüğüm çok değerli bilginler, Runik denen alfabenin Göktürk yazısının türevi/ardılı olduğu konusunda yeni çalışmalar yapıyorlar. Şu anda İsviçre'deyim. Devletimiz maddi-manevi olarak hiç destek olmasa da Türklüğe ve Türk dünyasına duyduğum sorumluluk nedeniyle yılmadan araştırıyorum, çalışıyorum. Bu önemli konulardaki yeni gelişmeleri yakında sizlere duyuracağım.

Saygılarımla.

Suat Özer 

Yorumlar (3)
Ata Sezgin 4 yıl önce
Çok doğru, tesbit türkler Anadolu ya makazgirtten çok daha önceleri gelmiş olmaları, türkler bu topraklarda 1000 değil, binlerce yıldır, buralarda işte bunu araştıralması, ve kesin bulgulara ulaşılaşılabilinir.
muhsin durlu 4 yıl önce
Bu çalışmayı okuyun! https://www.turkcenindirilisi.com/gudul-turk-kaya-yazitlari-ve-gizemleri-makale,568.html
muhsin durlu 4 yıl önce
Türklük biliminden Türk dışında kimse bir şey anlayamaz. Türkçe düşünmek zorunludur. Ayrıca Türklerin yararına bilgilerin değiştirilmeden, saptırılmadan ortaya konulacağını da düşünemiyorum. Bu saflık olur! Rus, Alman ve Batı bütün bilgileri değiştirip Türklüğe karşı kullanır. Bu örnek tek başına yeterlidir. Acı gerçek budur:"Türklükbilimi Türklere bırakılamayacak kadar önemlidir!" https://www.turkcenindirilisi.com/dil-tarih-toplum-makale,541.html