-SAL -SEL EKLERİ TÜRKÇEDİR

-SAL -SEL EKLERİ TÜRKÇEDİR


Bazı kişiler, ±sAl ekinin Türkçe olmadığını ileri sürüyorlar. Bunlardan belki de en çok sözü edileni olan Yavuz Bülent Bakiler... Kendisi hukukçu, yazar ve şair; hiçbir dilbilim eğitimi olmamasına karşın, ±sAl eklerinin Türkçe olmadığını, Fransızcadan alındığını ileri sürmüş, bunu "Türkçeyi sala bindirip sele verdiler" gibi bir sözlemle yaymıştır. İyi bir şair ve yazar olmasına karşın, sözlerinde ve yazılarında sık sık Arapçadan dilimize giren sözcükleri öven Bakiler'e, ne yazık ki birçok kişi inanmıştır. Oysa ki durum öyle değildir.

İşte tarihsel kanıtlar.

±sAl/±sel eki Türkçe değildir diyenlere bin yıllık sözcüklerden örnekler: (DLT: Divanı Lügatit Türk)
* sarsal: sansar (sargar, sarığ köklerinden, sarı ile kökteş) - DLT
* arsal: kumral, konural (ar: kestane rengi) - DLT
* kumsal: kumsu yer (kum kökünden) - Lehçe-i Osmani
* yoksul: fakir (yok kökünden) - Lehçe-i Osmani
* burunsal: atlara nal çakılırken burunlarına takılan şey (burun kökünden) - Halk Ağızlarından Derleme
* baysal: asayiş (bay kökünden) - Radloff
* uysal: uyumlu (kökü uy- eylemi) - Lehçe-i Osmani, Halk Ağızlarından Derleme
* savsal: budala (sav- kökünden) - Halk Ağızlarından Derleme
* soysal: asil (soy kökünden) - Halk Ağızlarından Derleme
* yensel: tatlı, sevilerek yenen (ye- kökünden) - Halk Ağızlarından Derleme
* kepsel: sersem, şaşkın - Halk Ağızlarından Derleme
* bessel: reçel - Halk Ağızlarından Derleme
* kavsal: koçanı sarılan mısır yaprağı - Halk Ağızlarından Derleme
* kavsul: fındığın yeşik kabuğu - Halk Ağızlarından Derleme
* yersil: aşağılanmış (yer- eyleminden) - Halk Ağızlarından Derleme


Yorumlar (17)
Aynura Paşayeva 5 yıl önce
Kumsal kelimesi birleşik sözdür. TDK Kişi Adları Sözlüğünde sal "kenar" ve "kıyı" anlamında bulunmaktadır. Kum+sal = kumlu çimerlik manasına gelmektedir.
B. Şuletçi 3 yıl önce
Okuyun https://mvg.biz/sal-sel-eki-turkce-midir/
B. Şuletçi 3 yıl önce
Baysal Türkçe bay kökünden türemiş bir söz değil, Arapça faysalın Kıpçak grubu lehçelerine f p değişimi ile geçmiş şeklidir. Öz Türkçe sanılarak Türkiye Türkçesine de alınmış.
SAL SEL uydurma ektir 3 yıl önce
Kepsel sözcüğü Arapça kökenlidir:
KESEL

(ﻛﺴﻞ) i. (Ar. kesel) Gevşeklik, uyuşukluk, tembellik, üşenme
Ayça Tek 5 yıl önce
Soysal diye bir kelime TDK Derleme Sözlüğünde yok. Kişi adları sözlüğünde: soyun genişlesin, yayılsın (soy + salmak fiilinin 2. teklik şahıs emir şekli) anlamında verilmiş.
Selim Naç 4 yıl önce
Düz mantıkla baktığımızda bile söz konusu eklerin dilimizi çirkinleştirdiğini, adeta bejmürde ettiğini, dilin ahengi bozduğunu görebiliriz.
Jale Nadir 5 yıl önce
Kubbealtı Lugatine göre BURUNSAL i. (
Jale Nadir 5 yıl önce
Yazdığım yazı eksik çıktı. Kubbealtı Lugatine göre burunsal kelimesi burunsak+lık şeklinden geliyor. Yani sal ek değil ses düşmesi neticesinde ortaya çıkmış. Derleme Sözlüğünde burunsak da var.
Çisil Kızartması 4 yıl önce
Arsal / arsıl kelimesi bazı DLT yayınlarında arsik şeklindedir. Bu okuyuş esas alındığında kelimenin sik hissesi Çince 色 renk sözcüğü olabilir. Çincede renk adlarının sonunda bu sözün kullanıldığını görebilirsiniz.
Yoksul ~ yoksuz 4 yıl önce
Clauson'a göre yoksul kelimesi yoksuz'dan gelmektedir. Azerbaycanlılar zengin manasında "varlı" diyor. Varlı'nın zıddının "yoksuz" olması da şaşılacak bir şey değildir.
bessel ~ pestil 4 yıl önce
Bessel sözcüğü maruf "pestil" sözünün ses değişimine uğramış şeklidir. Şu uydurma eke kılıf uydurmak için sözcüklerin kökeni bile araştırılmadan delil diye gösterilmeye çalışılıyor.
kumral 4 yıl önce
Biraz etimoloji ....
biraz etimoloji 4 yıl önce
kumral
...
koñural
...
koñur : kahverengi
al: kırmızı
biraz etimoloji 4 yıl önce
kumral
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın