'SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE TÜRKÇENİN EN ESKİ AŞK ŞİİRİ - PROF. DR. OSMAN FİKRİ SERTKAYA

“SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE TÜRKÇENİN EN ESKİ AŞK ŞİİRİ


PROF. DR. OSMAN FİKRİ SERTKAYAAtalarımız da duygulu kişiler imiş. Onlardan kalan eski metinleri okudukça onları daha iyi tanıyoruz. Duygularını öğreniyoruz.

Çağımızda bugün SEVGİLİLER GÜNÜ olarak biliniyor. Sevenler birbirlerine değişik armağanlar sunuyorlar. Sevgilerini ifade ediyorlar.

Ben de bütün sevenler için 8. veya 9. yüzyılda yaşadığını tahmin ettiğimiz Afrîn Çor Tigin isimli bir Türk şâirinin şiirini sunuyorum.

Şiirin nâşirleri kişinin adını Aprın şeklinde okumuşlar. Doğrusu Orta Farsçada “İlahi idare eden” anlamında Afrîn şeklinde merhum Turhan Gencevî tarafından 50 yıl kadar önce düzeltilmişti.

Şiir baş kafiye sitemine göre ve serbest hece vezninde ikilikler (beyitler) halinde yazılmıştır. Ancak baş kafiyeler şiirin içerisinde seci olarak da tekrarlanmıştır. Ben baş kafiye ile seciyi büyük harflerle (Majiskül) olarak yazdım.

Bu şiir sevenlere armağan olsun.

EN ESKİ AŞK ŞİİRİ
KAsınçıgımın ö[yürmen
] kadgurarmen.

KAdgurduk [üçün] kaşı körtlem KAvışıgsayurmen.

Öz amrakımın öyürmen Öyü evrürmen.
Ödü[rdük ü]çün öz amrakımın Öpügseyürmen.

BArayın tiser BAç amrakım.
BAru yime umazmen BAgırsakım.

Kİreyin tiser Kİçigkiyem.
Kİrü yime umazmen Kİn yıpar yıdlıgım.

YAruk tengriler YArlıkazunın.
YAvaşım birle YAkışıpan adrılmalım.

KÜçlüg pırıştılar KÜç birzünin.
KÖzi karam birle KÜlüşüpen oluralım.

ÇEVİRİSİ
Yavuklumu (?) düşünüyorum. Düşündükçe kaygılanıyorum.
Kaygulandığım için kaşı güzelime kavuşmak istiyorum.

Sevgilimi düşünüyorum. Devamlı olarak düşünüyorum.
Onu seçtiğim için, sevgilimi öpmeyi arzu ediyorum.

Gideyim desem küçük sevgilim.
Gidemiyorum benim sadık sevgilim.

Gireyim desem küçücüğüm.
Giremiyorum benim misk anber kokulum.

Işık tanrıları parlayıversinler.
Güzel huylum ile birleşip ayrılmayalım.

Güçlü melekler güç veriversinler.
Kara gözlüm ile gülüşüp oturalım.

Yorumlar (0)
açık