Tarih Türklerle Başlar-Arif Cengiz Erman Yazdı

Tarih Türklerle Başlar


Arif Cengiz Erman Yazdı

Mustafa Kemal Atatürk, 1928-1930 yılları arasında Türk Tarih Tezi'nin oluşturulmasında tarihçilere önderlik etmiştir. Türk Tarih Tezi, Avrupa uygarlıklarının göçler sonucu Asya'dan gelen insanlar tarafından oluşturulduğunu, Yunan bilim, sanat ve felsefesinin bütün kaynaklarının da aslında Anadolu'da olduğunu savunur. Bu tez, beyaz ırkın kökeninin Orta Asya'da olduğu hipotezinden yola çıkmaktadır.

Buna göre değişik çağlarda, çeşitli göç dalgaları halinde Orta Asya'dan dünyaya yayılan Türklerin de atası olan halklar, dünya uygarlıklarının önemli bir kısmını kurmuştur. Irklardan söz ederken, belirli bir ırkın üstünlüğünü savunmaz. Göçler sonucu, ırkların birbiriyle karıştığını anlatır. Türk Tarih Tezi'ne göre MÖ 3000 ile MÖ 1200 yılları arasında Orta Asya'dan yurtlarını terk edip Akdeniz havzasına yayılan brekisefal halkın, Türklerin ataları olduğunu savunur.

"Dünya uygarlığının başlangıcını Yunan uygarlığına bağlamak yanlıştır; Hititler, Anadolu'da yaşamış Yunan uygarlığından daha eski bir uygarlıktır. Etrüsklerin İtalya'ya Anadolu'dan gitmiş oldukları kesindir."

Tüm eksiklerine ve ileri sürdüğü tezleri kanıtlayamamasına karşın, Türk Tarih Tezi doğru yolda olan bir tezdir, ama yolun sonunu bulamamıştır. Aslında Türklerin göçü MÖ 3000 yıllarından çok daha önce; MÖ 7000 yıllarında gerçekleşmiş ve Türkler yalnızca Avrupa'daki değil; Mezopotamya, Çin, Hindistan, İran ve Anadolu'daki uygarlıkların temelini oluşturmuş, hatta bu uygarlıkları yaratmışlardır. Ama Türklerin bu tarihi, üretilen çeşitli tarih tezleri ve tarih düzmecilikleriyle kendilerinden çalınmış ve başka halklar tarafından sahiplenilmiştir.

Türklerin Gerçek Tarihi / Türk Dili ve Tarihi Üzerine Tezler
Arif Cengiz Erman

Yorumlar (0)