TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER KİTABI ÇIKTI-Prof. Dr. Ahmet Buran

TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER KİTABI ÇIKTI


Prof. Dr. Ahmet BuranYazı yazarak katkıda bulunan hocalarıma, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma ve kitabı planlanan zamanda yayınlayan AKÇAĞ Yayınevi'ne teşekkür ederim...

İÇİNDEKİLER

FRIEDRICH WILHELM RADLOFF 17
EDOUARD KARLOVİTCH PEKARSKİY 29
WİLLY BANG KAUP 35
GUSTAV JOHN RAMSTEDT 41
V. L. PETER THOMSEN 47
JEAN DENY 51
ALEKSANDR NİKOLAEVİÇ SAMOYLOVİÇ 57
TADEUSZ KOWALSKİ 73
GYULA NÉMETH 77
SIR GERARD CLAUSON 95
ARMİN VÁMBÉRY 105
ARVO MARTTİ OKTAVİANUS RÄSÄNEN 109
ETTORE ROSSİ 115
NICHOLAS POPPE 119
SERGİ CİKİA 131
ANNEMARIE VON GABAIN 135
KAARE GRØNBECH 141
NİKOLAY ALEKSANDROVİÇ BASKAKOV 151
JÁNOS ECKMANN 163
ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV 177
KARL HEİN RİCH MENGES 189
ANDREAS TİETZE 215
TİBOR HALASİ-KUN 229
GERHARD DOERFER 237
LUİS BAZİN 243
VLADİMİR DRİMBA 249
LUDMİLA ALEKSANDROVNA POKROVSKAYA 253
ANDRÁS J. E. BODROGLİGETİ 259
SERGEY GRİGORYEVİÇ KLYAŞTORNIY 269
ANDRÁS RÓNA-TAS 273
GYÖRGY HAZAİ 287
SLAVOLJUB ÐİNÐİĆ 299
LARS JOHANSON 303
KLAUS RÖHRBORN 311
DMİTRİY DMİTRİYEVİÇ VASİLYEV 325
ALEKSANDR GARKAVETS 331
BERNT BRENDEMOEN 345
ÁRPÁD BERTA 357
HENRYK JANKOWSKİ 363
ZHANG DİNGJİNG (定京) 369
HAN-WOO CHOİ 373
TAKASHİ ŌSAWA 385
LUO XIN 389
YONG SONG Lİ 393
MARİYA LEONTİK 401

Yorumlar (0)