Türkçenin Kolları

Türkçenin Kolları


Yaklaşık olarak ana dili Türkçe olan 247 milyon kişi vardır. Bunların Türkçenin kollarına göre dağılımı şöyledir:

1) Karluk Dilleri: (yaklaşık %24: ~60 milyon)
i) Uygur Türkçesi (25 milyon)
ii) Özbek Türkçesi (34 milyon)
iii) Diğer (Batı Yugur, Ainu) (22 bin)

2) Kıpçak Dilleri: (yaklaşık %13: ~32 milyon)
i) Başkurt Türkçesi (2,2 milyon)
ii) Kırım-Tatar Türkçesi (500 bin)
iii) Karaim Türkçesi (40)
iv) Karakalpak Türkçesi (400 bin)
v) Karaçay ve Balkar Türkçesi (250 bin)
vi) Kazak Türkçesi (16 milyon)
vii) Kırgız Türkçesi (5,4 milyon)
viii) Kumuk Türkçesi (280 bin)
ix) Nogay Türkçesi (70 bin)
x) Tatar Türkçesi (7,5 milyon)

3) Sibirya (Kuzey Doğu Türk) Dilleri: (yaklaşık %0-1: ~800 bin)
i) Dolgan Türkçesi (5 bin)
ii) Saha (Yakut) Türkçesi (360 bin)
iii) Tuva Türkçesi (315 bin)
iv) Altay Türkçesi (50 bin)
v) Hakas Türkçesi (65 bin)
vi) Şor Türkçesi (10 bin)
vii) Çulimca (2500)

4) Oğuz Dilleri: (yaklaşık %62: ~151 milyon)
i) Azerbaycan Türkçesi (50 milyon)
ii) Gagauz (Gökoğuz) Türkçesi (250 bin)
iii) Türkiye Türkçesi (90 milyon)
iv) Kaşgay Türkçesi (1,5 milyon)
v) Türkmen Türkçesi (8 milyon)
vi) Diğer (Afşar, Salar, Aynallu) (447 bin)

5) Diğer Türk Dilleri: (yaklaşık %0-1: ~2 milyon)
i) Halaç Türkçesi (42 bin)
ii) Çuvaş Türkçesi (2 milyon)

Dipçe: Ayraç içinde verilen sayılar, yaklaşık olarak kaç kişinin Türkçenin bu kolunu konuştuğunu göstermektedir. Ülkelerin nüfusu değil, o ülkede ve başka ülkelerde o kolu konuşanların sayısı göz önüne alınmıştır. Örneğin, Uygur Özerk Bölgesi'nde Kazak Türkçesi konuşanlar da vardır.

Yorumlar (0)