TÜRKÇENİN NE ÇOK EĞLENCESİ, ÖZENCESİ, İMRENCESİ, SÖYLENCESİ VAR  Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU

TÜRKÇENİN NE ÇOK EĞLENCESİ, ÖZENCESİ, İMRENCESİ, SÖYLENCESİ VAR


Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU

- BEĞENCE (övgü, övücü tanıtma yazısı, takriz)

- ÇEKİNCE (çekinilecek sebep veya durum, rezerv, ihtiraz)

- DERLENCE (derlenilen, derlenme konusu, özelliği)

- DİNLENCE (tatil, dinlenme yeri)


- DİRENCE (kol demiri, destek, resistor "bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen")


- DÖNENCE (coğ. ve gök b. Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika: Oğlak dönencesi. Yengeç dönencesi // Ay ya da Güneş'in görünen deviminde gelip geri döndüğü yer ya da daire; yaz dönencesi, kış dönencesi gibi // medar)


- EĞLENCE (Eğlenme işi, sefahat)
- İMRENCE (Herkesçe imrenilen şey veya kimse)
- İZLENCE ( öngörülen işlemlerin bütünü, program)
- GÖNENCE (mutluluk, sevinç)
- GÜVENCE (teminat, garanti, kefalet, iletken parça)
- ÖDENCE (tazminat, taksit)
- ÖĞRENCE (deneme, temrin, simülasyon, benzerini yapma)- ÖZENCE (bonus: 1. Bir yerde çalışanlara kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları için aylık dışı verilen para. 2. Piyango bileti ve kimi pay belgitleri iyelerine belirli zamanlarda ad çekilerek dağıtılan para)
- ÖZLENCE (özleme durumu, özlenilme)
- SÖYLENCE (efsane)
- ÜSTLENCE (işBir bireyin toplumsal işbölümü gereği yerine getirdiği işlev ya da bir işmenin üstlendiği işpayı)* Yaz yaz bitmiyor, ara ara bitmiyor.
Timur, 28.10.2017

Yorumlar (0)