TÜRKLERİN KULLANDIĞI ARAPÇA SÖZLERİ ARAPLAR ANLAMAZ! Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU

TÜRKLERİN KULLANDIĞI ARAPÇA SÖZLERİ ARAPLAR ANLAMAZ!

Prof Dr. Timur KOCAOĞLU

Geçmişte aydınlarımız o kadar gereksiz sözleri Arapçadan alarak Türkçemizi öldürmeye çalışmışlar bilip bilmeden, daha çok özentiye kapılarak! Ancak, Türkçeye alınan o Arapça sözleri Arapların kullandıkları anlamlardan başka yeni anlamlarda kullanmaya başlamışlar.
Bu konuda bir kaç doktora çalışması yapılabilir, acaba Türkiye üniversitelerinde bu konuda çalışmalar yapıldı mı?

 
Yapılmamışsa, Arapçayı iyi bilenlere öneririm, bu konuyu çalışınız. Çok kalın en az 3 ciltlik büyük bir eser ortaya çıkar: "Türklerin anlamlarını değiştirerek kullandıkları Arapça kelimeler" diye...


Biz "rakip < rakib" kelimesini birine rekabet eden, yarışan, ona karşı hareket eden anlamında kullanıyoruz. Oysa Arapçada "rakib" sözünün gerçek anlamı "gözeten, koruyan" anlamınadır, ve Allah'ın 99 adından biri de "rakib"dir "Bütün Varlıklar Üzerinde Gözcü Olan" anlamında. Bizim "rakip" olarak kullandığımız anlam için ise, Araplar "rakib" kelimesini değil, "el-tehdi" kelimesi kullanırlar.


Biz Arapça "nefret" kelimesini kötü anlamda kullanırız, sevginin karşıtı olan duygu, birinin kötülüğünü isteme, tiksinme. Halbuki Arapçada "nefret" kelimesi karşılık verme, karşı çıkma anlamındadır, ve Araplar "nefret"i bizim kullandığımız anlamda kullanmazlar.
Bunların sayısı on değil, yüz değil, binlercedir. Biz binlerce Arapça kelimeyi alarak, onları çok farklı anlamlarda kullanmaya başlamışız.Bunlara hiç gerek yoktu, Türkçenin o olağanüstü yapım ekleri var, onlarla binlerce yeni sözler türetilebilir, ancak işte kolaycılığa sapmışız, özentiye kapılmışız, başka dillerden binlerce söz almaya çalışmış, Türkçeye büyük kötülük yapmışız...

Yazıklar olsun öyle sorumsuz aydınlara!

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU

Yorumlar (0)