Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Adların Kökenbilim İncelemesi 4: Karluklar

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Adların Kökenbilim İncelemesi 4: Karluklar


Arif Cengiz Erman

Binlerce yıldır birbiriyle defalarca karışmış olan Türk halkları tarihte kendilerini çeşitli  adlarla anmışlardır.
 

Sümerce gar sözü kahraman, güçlü, cesur anlamlarına gelmektedir.

Orta Asya Türk halklarından olan Karlukların adı da bir olasılık bu sözden gelmektedir.

Sümercedeki kar sözü ise kıdemli; üst; büyük anlamlarına gelmektedir ve günümüzde yaşlı anlamına gelen ve kart ve karı sözlerine evrilmiştir, ama karı sözü Anadolu Türkçesinde yanlış olarak kadın anlamında kullanılmaktadır.

Karluk adı kar sözden de geliyor olabilir.

Başkırların kendilerini adlandırmış oldukları Başkort adı da gar ya da kar sözlerinden gelmektedir.

Arif Cengiz Erman

 

 

Yorumlar (0)