Türklükbilim mi Türkbilim mi doğrudur?

Türklükbilim mi Türkbilim mi?

Soru: Yaygın kullanılan "Türklükbilim" ("Türklük Bilimi") terimi neden doğru değildir, "Türkbilim" daha doğru terimdir?


--- 1. Yanıt: "Türklükbilim" ("Türklük Bilimi") teriminin doğru olabilmesi için aşağıdaki terimlerin de  de doğru olması gerekir:


İngilizlikbilim, Araplıkbilim, Çinlikbilim, Ruslukbilim, Hintlikbilim, Japonlukbilim, İtalyanlıkbilim, Moğullukbilim...   / Oysa yukarıdaki terimler doğru kullanımlar değiller, onlar yerine şu terimler doğrudur: İngilizbilim, Arapbilim, Çinbilim, Rusbilim, Hintbilim, Japonbilim, İtalyanbilim, Moğulbilim...


--- 2. Yanıt: Türklük, Araplık, İnglizlik, Çinlik, Rusluk, Moğulluk terimleri bu ulusların kimliklerini açıklar, "Türklük" denince Türklüğün ulusal kimliğini araştırma, "Japonluk" Japon ulusal kimliğini inceleme, "İngilizlik" İngiliz ulusal kimliğini, "Araplık" Arap ulusal kimliğini inceleme demektir.  / Oysa burada söz konusu olan kimlik araştırması değil, dil, edebiyat, tarih gibi filolojik incelemelerdir. 


Sonuç: Türkbilim: Türkoloji, Türk filolojisi anlamına gelir.


Slavbilim: Slav filolojisi (Slavoloji), Rusbilim: Rus filolojisi (Rusoloji), İngilizbilim: İngiliz filojisi (İngilizoloji), Arapbilim: Arap filolojisi (Araboloji) olur, Moğulbilim: Moğulbilim: Moğul filolojisi. 


--- Bizim Üniversitelerde de, yarım yüzyıldan daha uzun süredir şu bölümler vardır: İngiliz Filolojisi, Fransız Filolojisi, Çin Filolojisi, Arap-Fars Filolojisi, Sümeroloji (Sümer Filolojisi) gibi... 


Prof. Dr. Timur Kocaoğlu

Yorumlar (1)
muhsin durlu 4 yıl önce
Bu önemsiz bir ayrıntı. Türk ne demek, sözcüğün doğru tanımı yapılamamış. Durum böyle olunca Türk olmak nedir, Türklük nedir biçiminde çalışmalar yapılıyor. Dil geçmişinin araştırılmasını Ruslara, inanç geçmişini-bilgisini araba maraba bırakınca pek kusurlu gelmiyor. Türklüğü kurtarmaya çalışıyoruz.