Türklükbilim mi Türkbilim mi doğrudur?

Türklükbilim mi Türkbilim mi?

Soru: Yaygın kullanılan "Türklükbilim" ("Türklük Bilimi") terimi neden doğru değildir, "Türkbilim" daha doğru terimdir?


--- 1. Yanıt: "Türklükbilim" ("Türklük Bilimi") teriminin doğru olabilmesi için aşağıdaki terimlerin de  de doğru olması gerekir:


İngilizlikbilim, Araplıkbilim, Çinlikbilim, Ruslukbilim, Hintlikbilim, Japonlukbilim, İtalyanlıkbilim, Moğullukbilim...   / Oysa yukarıdaki terimler doğru kullanımlar değiller, onlar yerine şu terimler doğrudur: İngilizbilim, Arapbilim, Çinbilim, Rusbilim, Hintbilim, Japonbilim, İtalyanbilim, Moğulbilim...


--- 2. Yanıt: Türklük, Araplık, İnglizlik, Çinlik, Rusluk, Moğulluk terimleri bu ulusların kimliklerini açıklar, "Türklük" denince Türklüğün ulusal kimliğini araştırma, "Japonluk" Japon ulusal kimliğini inceleme, "İngilizlik" İngiliz ulusal kimliğini, "Araplık" Arap ulusal kimliğini inceleme demektir.  / Oysa burada söz konusu olan kimlik araştırması değil, dil, edebiyat, tarih gibi filolojik incelemelerdir. 


Sonuç: Türkbilim: Türkoloji, Türk filolojisi anlamına gelir.


Slavbilim: Slav filolojisi (Slavoloji), Rusbilim: Rus filolojisi (Rusoloji), İngilizbilim: İngiliz filojisi (İngilizoloji), Arapbilim: Arap filolojisi (Araboloji) olur, Moğulbilim: Moğulbilim: Moğul filolojisi. 


--- Bizim Üniversitelerde de, yarım yüzyıldan daha uzun süredir şu bölümler vardır: İngiliz Filolojisi, Fransız Filolojisi, Çin Filolojisi, Arap-Fars Filolojisi, Sümeroloji (Sümer Filolojisi) gibi... 


Prof. Dr. Timur Kocaoğlu

Yorumlar (1)
muhsin durlu 12 ay önce
Bu önemsiz bir ayrıntı. Türk ne demek, sözcüğün doğru tanımı yapılamamış. Durum böyle olunca Türk olmak nedir, Türklük nedir biçiminde çalışmalar yapılıyor. Dil geçmişinin araştırılmasını Ruslara, inanç geçmişini-bilgisini araba maraba bırakınca pek kusurlu gelmiyor. Türklüğü kurtarmaya çalışıyoruz.
30°
açık