Türük (Türk) sözü ve Türükler-Arif Cengiz Erman

Türük (Türk) sözü ve Türükler


Arif Cengiz Erman

MÖ 7000 yıllarındaki büyük göçle birlikte Türkler, birbirinden ayrışmaya ve farklılaşmaya başlamıştır. Amerika'daki Maya; Avrupa'daki Macar ve Bask; Asya'daki Tunguz ve Moğol halkları, Türklerden ayrılan, ancak dilleri Türkçeye yakın olan halklardır. Bugün artık Türk dilleri 23 civarında lehçeden oluşmaktadır. Türkler tarihte çeşitli adlar kullanmışlardır. Kullanmış oldukları boy adlarının dışında genel olarak kullandıkları etnik adlar ise Sang, Kang ve Türüktür. Bunlardan Türük adı, günümüzde genel bir etnik ad olan Türk olarak yaşamaktadır.

Yalnızca Batı Türklerinin kendilerini adlandırmış oldukları bir söz olan Türük adını ilk kez Traklarda tam bir söyleniş olarak görmekteyiz. Türük büyük, ulu, güçlü, iyi ve üstün anlamlarına gelen Ön Türkçe (Sümerce) diri ya da dirig biçimlerinde söylenen sözden evrilmiştir. Günümüzdeki diri, dirik, dirlik, Türk (Türük), türümek (ya da türemek) sözleri de Sümerce diri/dirig sözlerinden kalmadır (dirig=>tirik=>türük). Traklarla aynı halk olan Kimmerler, anlaşıldığı kadarıyla kendilerini Kangar olarak adlandırmanın yanında Türük olarak da adlandırmışlardır. Trak, Türük sözünün Thraci biçimindeki “Latince” ve Thrakh ya da Thrake biçimlerindeki “Eski Yunanca” telaffuzlarından gelmektedir. Trakların Batı Anadolu'ya yayılmış olan bir kolu da Friglerdir. Frig (Frigçesi Dirig ya da Virig) adı, diri/dirig ya da türük sözünün söylenişlerinden biridir.

MÖ 8. yüzyılda Sakalara yenildikten sonra onlara katılmış olan Kimmerlerin (Trakların) bir bölümü -eski yönetici boyu-, Sarmatların yönetimi almalarından sonra Sakalarla birlikte Orta Asya'ya göçmüştür. Türükler, Orta Asya'ya göçen bu Kimmer/Trak kolunun ardıllarıdır. Asya Hun İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Hunların batı kolu, kendilerini Avarlarlar (Aparlar) olarak adlandırmıştır. Daha önce Asya Hun Birliği'ne bağlı olarak yaşayan Türükler, İmparatorluğun dağılmasından sonra M.S. 542'ye kadar Altay Dağları'nın güney eteklerinde Avarlara bağlı olarak yaşamışlardır.

Aslında Türük tarihi, genel olarak Orta Asya Türklerinin genel tarihi hakkında önemli ip uçları vermektedir. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, etnik Türklerin hepsi kendilerini Türk ya da Türük olarak değil, Sang ya da Kang olarak adlandırır. Türükler, bugün Türk olarak anladığımız halkların tümü değil, Karadeniz'in kuzeyinden Orta Asya'ya göçmüş olan bir Kimmer-Trak koludur.

Türklerin Gerçek Tarihi/Türk Dili ve Tarihi Üzerine Tezler

Yorumlar (0)