Uluslararası Türk Akademisi'nin Sanal Tonyukuk Toplantısı yapıldı.

Uluslararası Türk Akademisi'nin Sanal Tonyukuk Toplantısı yapıldı

Uluslararası Türk Akademisi 24 Nisan 2020 Cuma günü, Türkiye saati ile 14.00-17.00 arasında, Tonyukuk Yazıtlarının dikilmesinin 1300 yıllığı dolayısıyla Unesco destekli “Büyük Bozkır Medeniyeti: Tonyukuk Mirası Ve Çağdaş Türk Dünyası (Civilisation of the Great Steppe: Tonyukuk’s Legacy And Modern Turkic World) başlıklı Uluslararası Sanal Video Konferansını gerçekleştirdi.


Uluslararası Türk Akademisi Prof. Dr. Darhan Kıdırali’nin yönettiği toplantı iki bölümden oluşmaktaydı. 

İlk bölümde açılış konuşmaları ile müesseseler adına resmi konuşmalar yapıldı. Akademi Başkanı Darhan Kıdırali’nin açılış konuşmasından sonra Unesco adına Andrey Şevele, TC Mogolistan Büyükelçisi Ahmet Altay Cengizer, Türkpa adına Altınbek Mamayusupov, Azerbaycan Türk İrsi Fondu adına Büyükelçi Günay Afandiyeva, Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin, Türksoy adına Başkan Yardımcısı Bilal Çakıcı, Macaristan adına Janos Hovary, Kazakistan Bilimler Akademisi adına Mirzatay Coldaşbekov, Azerbaycan Bilimler Arademisi adına İsa Habibbeyli, Moğolistan Milli Müzesi adına Dagvadorj Suhbaatar konuştular. 

İkinci bölümde bilim adamlarının konu ile ilgili bildirilerine yer verildi. İlk olarak Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya “Bilge Tonyukuk ~ Bilge Tunyukuk Hakkında Bilgiler” başlıklı konuşmasında Tonyukuk’un adı, sıfatları, unvanları, ailesi, anıtlarının niçin iki dikili taş olduğu konusu ile doğum ve ölüm tarihleri üzerinde konuştu.

İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Timur Kocaoğlu “Orhun yazıtlarındaki ortak Türk yazı dili ve sonrası” adlı bildirisinde Türklerde dil ve yazı birliği konusunu büyük bir vukufla ortaya koydu.

Daha sonra sırası ile Kırgızistan’dan Prof. Dr. Kadırali Konkobayev, Macaristan’dan Prof. Dr. Istvan Zimonyi, Türkiye’den Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ile Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Almanya’dan Prof. Dr. İrina Newskaya, Kazakistan Nazarbayev Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu, Türkiye’den Erhan Aydın bildirilerini sundular ve konu ile ilgili çok çeşitli değerlendirmelerde bulundular.

Son konuşmacı Özbekistan’dan Prof. Dr. Gaybulla Babayar idi, ancak Özbekistan’da internet kesilmesinden dolayı Gaybulla Bey bildirisini sunamadı.


Sonuç olarak Unesco programına göre anıtlarının dikilmesinin 1300. yılı dolayısıyla büyük bir devlet adamı ve büyük bir askeri deha olan “Bilge Tonyukuk Yılı” sanal bir konferansla başlatılmış oldu. Bu öncü konferansı başka ilmi etkinlikler ve yayımlar takip edecek Bilge Tonyukuk bir yıl boyunca şanına lâyık bir şekilde anılacaktır. 

Bu toplantının görünmeyen iki kahramanı Türkiye’den Prof. Dr. Öcal Oğuz ile Kazakistan’dan Ashat Kesikbayulı’na ben ve meslektaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.

Sağ olsunlar, var olsunlar.

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya 

Yorumlar (0)