ÜRKÜNÇ = PANİK.  DİVÂNÜ LÜGÂT'İT-TÜRK - Kaşgarlı Mahmut
ÜRKÜNÇ = PANİK.

DİVÂNÜ LÜGÂT’İT-TÜRK - Kaşgarlı Mahmut - 1072 yılı.
TDK YAYINLARI - Besim Atalay. 1. Baskı - 1939 yılı;

11. YÜZYILDAKİ TÜRKÇE KOLLARI SÖZLÜĞÜDÜR

Yazan: Karahanlı tegini (prensi) Kaşgarlı Mahmut’tur.

& ÜRKMEK (durum eyl.) = Ürkmek; paniğe kapılmak “Fransızca - Türkçe”, paniklemek “Fransızca + Türkçe”.: III. 420.
ürkülmek (edilgen durum eyl.) = Ürkülmek, ürkmek.: I. 250.
ürkünç (ad) = Ürkünç (panik “Fransızca”).: I. 250. bkz. “Türkçesi”
ürkünmek (dönüşlü durum eyl.) = Yağı saldırısı yüzünden él (halk) arasına düşen ürküntü, ürkünçle (telâşla) kaçmak. Ürküp korgan ile sığınaklara kaçışmak.: I. 108. bkz. ürkünç.
ürküşmek (işteş çatı eyl.) = Ürküşmek, birden çok kimse ürkmek, birlikte ürkünce (paniğe) kapılmak.: I. 155.
ürkütmek (kılış eyl.) = Ürkütmek.: I. 263, 264.

Türkçesi var!
BU KAVRAM GİBİ ON BİNİN ÜZERİNDE KAVRAMIN TÜRKÇE, TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZ OLARAK KARŞILIĞI VAR!
“Söyleşirken, günlük yaşayışta”, yazarken, yırda, öyküde, romanda.. kullanacak ÖD, YÜREK, BİLGİ, ANG - BİLİNÇ, SEZGİNLİK, KAVRAYIŞ.. ÜLKÜ VAR MI?
Afrin éli (halkı) Türkçe sözlerin, Türkçe söyleşmenin, gereğinin bilinmemesi yüzünden, “yöreye uyum”, “inanç dili takıntısı” yüzünden ana öbekten, kökünden kopmuştur.

BEŞİNCİ YÜZYIL İLE DAHA ÖNCESİNDE KAFKAS, BUGÜNKÜ ERMENİSTAN ile SLAV, LATİN TOPLULUKLARI İÇERİSİNDE TÜRKLÜĞÜNÜ YİTİREN “BULGAR”, “ONOGUR”, “APAR”, “PEÇENEK”, “UZ”, “KUMAN - KIPÇAK”lar da BU YÜZDEN..
Güney Türkelideki (Kuzey - Doğu Afganistan’daki) ÜÇ MİLYON Kızılbaş Afşarlar da BU YÜZDEN...

Afganistan’daki Hazaralar da BU YÜZDEN..
Doğu, Güney - Doğu’daki kürtleşen Türkmen urukları da..
Şirvan, Hemedan, İsfehan, Rey.. dolaylarındaki Türkçeyi unutmuş, unutmak üzere olan Türkler de..
BU YÜZDEN, SALT, YALNIZ BU YÜZDEN, İLKİN TÜRKÇE KİŞİ ADLARINI, SONRA TÜRKÇE SÖZLERİ DÖNEM DÖNEM DAHA AZ KULLANARAK SONUNDA ERİYİP GİTMELERİYLE TÜRKLÜKTEN KOPTULAR.
TÜRKÇE KİŞİ ADLARININ, TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZLERİN KULLANILMAMASI YÜZÜNDEN.
TÜRK OĞLU: DÜŞÜN, UNUTMA!
--- --- ---

Yorumlar (0)