ZEYTİN SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ SÜMERCEYE VE ETRÜSKÇEYE DAYANIYOR-Arif Cengiz Erman Yazdı

ZEYTİN SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ SÜMERCEYE VE ETRÜSKÇEYE DAYANIYOR


Arif Cengiz Erman

(Sümerce ve Etrüskçe ön Türk dilleridir.)

Zeytin ağacını ilk kez evcilleştiren ve zeytin yeme ile zeytin yağı kullanma kültürünü yerleştirenler ön Türklerdir. Sümerler zeytin ağacına ve zeytine *zirdum adını vermişler.

Bu söz, Sümer kültürü üzerine oturan Akadların diline *serdu olarak geçmiş.

Akadçadan da Aramiceye *zeytā, İbraniceye *zayt ve Arapçaya zaytūn olarak evrilmiş.

Arapça *zayt ise "yağ" demek.

Çok eski Türkçe olan *zirdum, günümüz Türk diline de *zeytin olarak geri dönmüş.

Günümüz Türkçesindeki *yağ sözü, Sümerce aynı anlama gelen *li sözünden l-y ses dönüşümüyle evrilmiştir.

Etrüskçede ise *lei sözü hem "yağ", hem de "zeytin" anlamına gelir.

Bu söz, ardılları olan Latinceye "zeytin" anlamında *oliva ve "yağ" anlamında *olei, Pelasgçaya da (eski Yunanca) "zeytin" anlamında *elaia ve "yağ" anlamında *elaion olarak evrilmiştir.

 

Yorumlar (0)