Sanskrit Alfabesi, Sanskritçe

Sanskrit Alfabesi

Sanskrit Alfabesi

Sanskrit Alfabesi; Hint Avrupa dil ailesine aittir. En eski Hint İran ailesine bağlı bir dildir. Sanskrit dili kelime anlamı kusursuzlaştırılnış düzenlenmiş ve cilalanmış demektir. Tarihçilere göre Sanskrit dili Hindistan Hazar Denizi ve ortadoğu'ya kadar yayılmaktadır. Bazı bilim adamları bu dilin halk tarafından hiç kullanılmadığını iddia etmektedir. Sadece konuşanlar ilk olarak pencap bölgesinde görülmüştür. Pencap da Saklı Cennet en eski şekli olan veda lisanı konuşulmuştur, milattan önce 2000 ilk yarısını denk gelmektedir Bu dönemde veda dili gelişmiştir milattan önce birinci yılda gamiş Vadisi'nde yayılmış olan bu dili Hint ari topluluğu benimsemiş ve sonrasında trafik denilen bir dil ortaya çıkarmışlardır, komşu ülkelerden birçok sözcük karışmıştır.

Sanşerit ilk gramer çalışmaları milattan önce beşinci yüzyılın Edip ve bilginleri yapmıştır Sanskritçe Panini isimli edebiyat bilgini hakiki zenginliğine kavuşturmuştur. Yalnız Panini'nin kurduğu gramer kuralları halkın kullandığı veda ve prakit kollarında çok ayrıdır. Panini grameri sekiz bölümden oluşan 4000 kuraldan meydana gelen gramer kuralları Iğdır panele grameri dünyanın en kısa grameri olarak bilinir


Sanskrit dilinin kullanildığı dönemin aydınları bu dili büyük bir memnuniyetle kabul etmişlerdir. Buna rağmen Bilginler Panini'nin gramerini hiçbir zaman benimsememişlerdir. Sanskrit dilinin önem kazanması Hint kutsal destanlarının yazılmasıyla başlamıştır.

Sanskrit Alfabesi


Hint kutsal destanları genellikle devanagari harfleri ile yazılmıştır. Ayrıca bu destanlar Brahmi ve Haroşti harfleri ile yazılanları da vardır. Yine de hepsinde genel olarak dil seçimi Sanskrittir. Sanskrit dili yapı bakımından çekme ve eklemeleri imkan tanıyan bir dildir. Pek çok kelime farklı olarak kelimeler birbirine defalarca kez eklenebilir. Sanskrit dilinde kelime kombinasyonları sonsuz denetlenebilir, pek çok kelime türetilebildiği gibi hepsinin manalarda birbirinden farklıdır. Bu nedenden dolayı Sanskrit dili yeryüzündeki en zengin dildir.

Sanskrit alfabesi gramer ve kelime hazinesi bakımından eski İran dilleri olan Farsça ve Medceye çok benzemektedir. Ayrıca Eski Yunanca ve Latinceye çok benzetilir. Bu benzerlikler sözcüklerde görüldüğü gibi sıfat, zamir ve fiillerde de görülmektedir. Bu benzerlikler cisimlerin tasvir edilmesine yardımcı olur. Fiillerde benzerlikler mevcuttur. Sanskritçede toplam 52 harf vardır, bunların 15 ünlü, 37'si ünsüzdür. Bu harfler kendi arasında genizden çıkma ve bükümlü olarak bölümlere ayrılmaktadır. Sanskritçe genel olarak Hint tarih ve dinini araştırmalarda kullanılmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre bu dilin halk tarafından kullanılmadığı tespit edilmiştir. Dha çok bilim insanları ve din insanları tarafından kullanıldığı görülmüştür Hindistan'ın yanısıra Hazar Denizi dolayında konuşulmuştur.

ABECELER (ALFABELER) İÇİN TIKLAYINIZ

Göktürk alfabesi için tıklayınız.

Türk dünyası alfabeleri için tıklayınız.

Kazak alfabesi için tıklayınız

Kırgız alfabesi için tıklayınız.

Osmanlı alfabesi için tıklayınız.

Rus alfabesi için tıklayınız.

Tatar alfabesi için tıklayınız.

Sağır-Dilsiz alfabesi için tıklayınız.

Bulgar alfabesi için tıklayınız.

Çin alfabesi için tıklayınız.

Yunan alfabesi için tıklayınız.

Enokyan alfabesi için tıklayınız.

Sanskrit alfabesi için tıklayınız.

Kiril alfabesi için tıklayınız.

Viking alfabesi için tıklayınız.

Mors alfabesi için tıklayınız.

Körler alfabesi, Braille alfabesi için tıklayınız.

Mısır alfabesi için tıklayınız.

Uygur alfabesi için tıklayınız.

Moğol alfabesi için tıklayınız.

Yorumlar (0)