Yunan Alfabesi, Yunan harfleri

Yunan Alfabesi

Yunan Alfabesi, Yunan harfleri

Yunan Alfabesi, Yunan Harfleri

Yunan Alfabesi

Yunan Alfabesi, özellikle Avrupa ve Hindistan dillerinden pek çoğu yunan alfabesini kendilerine model yaparak öz alfabelerini oluşturmuşlardır. Yunan alfabesi Avrupa alfabesinde ve daha pek çok orta doğu ülkelerinde alfabesi kirilik ve latin harfleri dahil bütün kökenlerde bulunmaktadır. Yunan dili çoğunlukla Hristiyan dininde olan bütün bölgelerde etkisini göstermektedir. MÖ III. yüzyılda kıpti alfabesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu alfabe tam olarak 31 harften oluşarak meydana gelmiştir. Ayrıca Mısır alfabesinden de alınmış olan 6 göstergeyi de yunan alfabesinde kullanılmaktadır. Yunan alfabesi özellikle Etiyopya ve Mısır Hristiyan'ı olan kıptilerin kendi konuştukları Mısırn dilini yazmaya yaramaktadır. Hem sözlü hem de yazılı olarak yunan kaynaklarında Yunan alfabesinin ortaya çıkmasına ilişkin olarak bir çok kaynağın sağlanması mümkündür. Orjinal olan yunan alfabesinde sadece büyük harfler kullanılarak yazı yazılırken, şimdilerde modern yunan alfabesinde hem küçük hem de büyük harfler kullanılarak yazılmaktadır. Modern yunan alfabesinde seslerin üzerine eklenmiş olan "tonos" işareti mevcut olmaktadır. Tonos işareti (') bu işaret ile gösterilmektedir, hatta yunan alfabesinde üzerine konan sesin çok daha uzun okunmasını göstermektedir.

 

Yunan Alfabesinin Ortaya Çıkışı Nasıl Olmuştur?

 Yunan alfabesi Herodotos'un kaynaklarına göre fonetik alfabenin "Fenikeli Kadmos" tarafından yunan alfabesi ile Yunanistan'a getirilmiştir. Yunan alfabesi için başka bir iddia ise, Fenikeli kadmos Yunanistan'a yalnızca 12 adet fenike harflerini getirdiği ve diğer harflerin de Yunanlı Palmede tarafından icat edilmiş olduğudur. F:enikelilerin kullanmış olduğu Yunan yazıları çoğunlukla sağdan başlayarak sol tarafa doğru aynı "sinistrorsum" şeklinde yazılmaktadır. Yunanlıların özellikle fenikelilerden öğrenmiş oldukları alfabe tam 22 harften oluşur ve kuzey Sami alfabesi olarak bilinir. Yunan alfabesinin fenike alfabesindeki harfler ile benzemesi yunan alfabesinin doğu kökenli bir alfabe olduğunun güçlü bir kanıtıdır.

Yunan Alfabesi Hangi Harflerden Oluşmaktadır?

 

Genellikle yunan alfabesinde yedi tane sesli harf, on beş tane sessiz harf ve iki tane birleşik olan tam 24 tane modern harften meydana gelmektedir. Yunan harflerinin yazılışı alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, teta, ıota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, ro, şeklinde yazılarak kullanılmaktadır.

Yunan alfabesi Yunanca dilinin yazımında yaklaşık M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kökleri Fenike alfabesine dayanmaktadır. Yunan alfabesi de Avrupa alfabesinin ve bir çok ortadoğu alfabesinin Kirilik ve Latin dahil kökeni olmuştur. Ayrıca bir çok teknik terimin sembolü özellikle Matematik, Fizik ve diğer bilim dallarında Yunan alfabesindeki harflerdir. Yunan alfabesi 24 harften oluşmakta ve alfa (α)'dan o mega (ω)'ya doğru sıralanmaktadır. Orjinal Yunan alfabesi yanlızca büyük harflerden oluşmaktayken, modern Yunan alfabesi hem büyük hem de küçük harflere sahiptir. Modern Yunanca'da ayrıca seslerin üzerine eklenen Tonos işareti bulunmaktadır. Bu işaret ' ile gösterilmekte ve üzerine konduğu sesin daha uzun okunması gerektiğini belirtmektedir.

Yunan Alfabesi - Harfler

Küçük Harfler:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ u φ χ ψ ω

Büyük Harfler:

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ I Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Y Φ Χ Ψ Ω


Yunan Alfabesindeki Harflerin Yazılışı Okunuşu

A A Alfa


V B Vita

G, Ğ, GhΓ Ghamma

Yok Δ Delta

EE Epsilon

ΖZ Zita

İH İta

Yok Θ Thita

İ I Yota

K K Kapa

L Λ Lamda

M M Mi

N N Ni

KsΞ Kısi


O O O mikron

PΠ Pi

RΡ Ro

SΣ Sigma

TT Taf

İY İpsilon

FΦ Fi

HΧ Hi

PsΨ Psi

OΩ O mega

Yunan Alfabesi - Ek Bilgi

Yunanca B (Vita) harfi V olarak okunur. Ayrıca harfin adı da Beta değil Vitadır (Yunan alfabesinde B sesi yoktur)

Δ Delta harfi Türkçede okunuşu olmayan bir harftir – Okunuşu İngilizce That sözcüğündeki Th’in okunuşuna yakındır.

T harfi Yunanca Taf diye okunur Tau diye yazılır

X harfi Yunanca Hi’diye okunur. Ki’diye okunması kesinlikle yanlıştır. İstatistikte kullanılan X2 kare terimi de hi kare diye okunur Ki ya da Kay kare diye okumak yanlıştır.

O mega ve O mikron harflerinin ikisi de kelime içinde O diye okunurlar O mega harfinin O mikron harfine kıyasla daha uzun söylenmesi gerekmekle birlikte Modern Yunanca’da bu fark neredeyse ortadan kalkmıştır. Sigma harfi kelimenin sonuna yazılırsa Yunanca ς şeklinde yazılır.

ABECELER (ALFABELER) İÇİN TIKLAYINIZ

Göktürk alfabesi için tıklayınız.

Türk dünyası alfabeleri için tıklayınız.

Kazak alfabesi için tıklayınız

Kırgız alfabesi için tıklayınız.

Osmanlı alfabesi için tıklayınız.

Rus alfabesi için tıklayınız.

Tatar alfabesi için tıklayınız.

Sağır-Dilsiz alfabesi için tıklayınız.

Bulgar alfabesi için tıklayınız.

Çin alfabesi için tıklayınız.

Yunan alfabesi için tıklayınız.

Enokyan alfabesi için tıklayınız.

Sanskrit alfabesi için tıklayınız.

Kiril alfabesi için tıklayınız.

Viking alfabesi için tıklayınız.

Mors alfabesi için tıklayınız.

Körler alfabesi, Braille alfabesi için tıklayınız.

Mısır alfabesi için tıklayınız.

Uygur alfabesi için tıklayınız.

Moğol alfabesi için tıklayınız.

Alfabe, Alfabeler, Dünya Alfabeleri, Türk Alfabeleri, Abece, Abeceler, Göktürk alfabesi, Türk dünyası alfabeleri, Kazak alfabesi için tıklayınız Kırgız alfabesi,  Osmanlı alfabesi, Rus alfabesi,  Tatar alfabesi,Tatar alfabesi, Sağır-Dilsiz alfabesi,  Bulgar alfabesi, Çin alfabesi,  Yunan alfabesi,

Abeceler (Alfabeler): Alfabe, alfabe sıralaması 29 harfleri, alfabe sırasına göre, Türk alfabesi kaç harf, İngilizce alfabe sırası, hangisi alfabe sırası demektir, alfabe küçük harfler, alfabe tablosu, alfabenin sıralaması, alfabemiz şarkısı, alfabemiz eğitimhane, alfabe sırası 29 harf, alfabemizdeki harfler, 29 alfabemiz, Türk alfabesi kaç harf, alfabe Türkçe, alfabe şarkıları, alfabe tablosu, alfabe sırası 29 harf, alfabe 29 harf, alfabe öğreniyorum, alfabe küçük harfler, alfabe İngilizce, alfabe, abece, alfabe sırası numaralı, alfabe küçük harfler, alfabenin Türkçe anlamı, alfabe nedir tanımı, harf nedir, alfabe sırası, alfabe nedir tarih, alfabenin tanımı, alfabenin kelimesinin Türkçesi, alfabe harfleri,

Bulgar alfabesi, Çin alfabesi,  Yunan alfabesi, Enokyan alfabesi, Sanskrit alfabesi, Kiril alfabesi,  Viking alfabesi, Mors alfabesi,  Körler alfabesi,Körler alfabesi, Braille alfabesi, Mısır alfabesi,  Uygur alfabesi, Moğol alfabesi,

Alfabe, Alfabeler, Dünya Alfabeleri, Türk Alfabeleri, Abece, Abeceler, Göktürk alfabesi, Türk dünyası alfabeleri, Kazak alfabesi için tıklayınız Kırgız alfabesi, Osmanlı alfabesi, Rus alfabesi, Tatar alfabesi, Sağır-Dilsiz alfabesi, Bulgar alfabesi, Çin alfabesi, Yunan alfabesi, Enokyan alfabesi, Sanskrit alfabesi, Kiril alfabesi, Viking alfabesi, Mors alfabesi, Körler alfabesi, Braille alfabesi, Mısır alfabesi, Uygur alfabesi, Moğol alfabesi,

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 11:50
YORUM EKLE