Cümlede Anlam Test 4

Cümlede Anlam Test 4

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 4

1. Sanat eserinde konu önemli olsaydı, gazetelerdeki cinayet haberleri şaheser sayılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?

A) Sanat eserinin konusu günlük yaşamdaki olaylar değildir.

B) Gerçek sanat eseri, okurun ilgisini çekecek konuları ele alır.

C) Her sanatçının kendine göre çekici bulduğu konular vardır.

D) Konusunun ilginçliğinden dolayı değer kazanan sanat eseri yoktur.

E) Sanatçı, hangi konulara yönelirse yönelsin, içinde bulunduğu topluma ilgisiz kalamaz.

 

2. Aradığını bulmasan bile, aramanın zevkini duyarsın.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?

A) Aradığını bulamayan insan sürekli arayış içinde olacaktır.

B) Zevk kadar, zevk veren olayları aramak da önemlidir.

C) İnsan, zevk almak için her güçlüğü göze alabilir.

D) Arayışların sonuçsuz kalması kişinin azmini artırır.

E) Bir konuyla uğraşmaktan alınan tat onu sonuçlandırmak kadar önemlidir.

 

3. Kendilerini eleştirmeyen toplumlar, aynaya bakmayan insan gibi kendilerine çekidüzen veremezler.

Bu cümlenin anlamını karşılayabilecek olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştiriye kapalı olan toplumlar, bilimsel gelişmeye de kapalıdır.

B) Toplum, sağlıklı olabilmek için özeleştirisini yapabilmelidir.

C) Toplumda eleştiri anlayışının yerleşmiş olması, gelişmişlik göstergesidir.

D) Yerleşik kurallara bağlılık olumlu eleştiriyi engeller.

E) Toplumdaki düzen, birliğin sağlanması ile ortaya çıkar.

 

4. Ozan yüzü görmemiş bir dünya düşünün: Bu, hiçbir düşüncesi, hiçbir duygusu olmayan bir dünya demektir.

Bu sözlerin anlamını karşılayacak olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiire ve şairlere duyulan gereksinim, günümüzde gitgide önem kazanmaktadır.

B) Toplumda sağlıklı düşünme, şairler sayesinde gerçekleşir.

C) Var olan duygu ve düşünce dünyasına şekil verenler şairlerdir.

D) Şairler, insanlığın duyan kalbi, düşünen zekasıdır.

E) Şair, eserleriyle tüm insanlığa yeni bir dünya sunar.

 

5. Bir şiirin biçimi ile içeriğini, birbirinden ayırabildin mi biçiminden ayrı olarak içeriğini ya da içeriğinden ayrı olarak biçimini düşünebilirsen, —-

Bu sözler aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa, sözü edilen eylemin yanlış olduğu vurgulanmış olur?

A) şiir eski şeklinden uzaklaşır.

B) şiir, yeni bir bakış açısı kazanır.

C) içerik, biçimin önüne geçmiş olur.

D) şiir yeni bir anlam kazanır.

E) artık o bir şiir değildir.

 

6. Eleştirmen olmanın ilk şartı, bir yazarı bencil duygulardan kurtulmuş olarak ele alabilmektir.

Bu sözün yerini tutabilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştirmen, duygularını geri plana iterse başarılı olamaz.

B) Eleştirmen, tarafsız davranmıyorsa başarılı olamayacaktır.

C) Eleştirmen, her şeyden önce, değerlendirmelerinde öznel davranmamayı bilmelidir.

D) Eleştiri kişi İle değil, onun eseri ile ilgili olmalıdır.

E) Yazarın düşünceleri bilinmeden eleştiride başarıya ulaşılamaz.

 

7. “Romanlarımda ne düşlere ne de duygulara yer vardır.” diyen bir romancı, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Eserlerinde hayallerine yer verdiğini

B) Romanlarında gerçeklerden uzaklaştığını

C) Romanlarıyla topluma yol gösterdiğini

D) Yapıtlarında, yaşanan olayları işlediğini

E) Başarılı yazarların düşlerini anlatmayacağını

 

8. Başkalarından bahsetmek suretiyle kendimizden söz etmeğe o kadar alışmışız ki…

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sözün anlamını en iyi açıklar?

A) İnsanın sürekli kendini anlatması psikolojik bir rahatsızlıktır.

B) Topluma kendini kabul ettirmek isteyen insan, her an öne çıkar.

C) Kendimizi düşündüğümüz kadar başkalarını da düşünebilmeliyiz.

D) İnsan, başkalarından söz ederken bile, gerçekte kendini anlatır.

E) İnsanın kendinden söz etmesi normal karşılanmalıdır.

 

9. Koklanmayan gül üşür.

Bu söz sanat için düşünülecek olursa, aşağıdakilerden hangisi anlamca bu yargı ile aynı doğrultudadır?

A) Usta sanatçı, toplumun her kesimine seslenmeyi başarır.

B) Sanat eseri, gül gibi değerli olmalıdır.

C) Okuyucu bulamayan eser zamanla unutulur.

D) İyi sanat eserinin en önemli özelliği etkileyici olmasıdır.

E) Halkın ilgisi, bir eserin değerini ortaya koyar.

 

10. Balzac’ın Vadideki Zambak romanı için Alain: “Bu romanı bir dostumun neden çok beğenmediğini anladım; çünkü bir defa okumuş da ondan.” diyor.

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Alain’in sözü ile aynı doğrultudadır?

A) Her okuyuşta ayrı anlamlar çıkarılabilen romanlar gerçek sanat eseridir.

B) Kimi büyük yapıtların, ilk okuyuşta değeri anlaşılmaz.

C) Sanat eserinin değeri her okuyan tarafından ayrı yorumlanabilmesindedir.

D) Kimi zaman ünlü sanatçıların beğendiği eserler, bize göre başarılı olmayabilir.

E) Ünlü birinin beğenmemiş olması, bir yapıtın başarısız olduğunu göstermez.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi “İsteyen için her şey mümkün değil midir?” cümlesiyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Sürekli ve düzenli çalışan kişi başarılı olur.

B) İsteklere sınır konulmaması, başarıyı kolaylaştırır.

C) Kolay gerçekleşen başarılar istenmeyenlerdir.

D) İnsan isterse her güçlüğü aşmayı başarabilir.

E) Başarının yolu zamanı iyi kullanmayı bilmektir.

 

12. Paris’te bir çatı katında durmadan çalışan Abidin’in işi resim yapmak, an’ı sonsuzlaştırmak. Resim eninde sonunda, bir an’ın tuvalde dondurulması değil midir?

Altı çizili bölümle, sözü edilen ressamın hangi yönü anlatılmak istenmiştir?

A) Yapıtlarında geniş bir zaman dilimini işlemesi

B) Gözlemlediği manzara ya da olayı kalıcı kılması

C) Tüm insanlığı ilgilendiren konulara yönelmesi

D) Zamanın yıkıcı etkisinden kurtulmak istemesi

E) Olayları zamandan soyutlayarak ele alması

 

13. Hizmet edecek yerde, hizmet ettiren devlet ne kadar korkunçsa; insanı yüceltecek yerde bayağılaştıran sanat da korkunçtur.

Bu cümleden sanatla ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat devlet politikasının aracı olmamalıdır.

B) Faydacılık düşüncesi sanatı, sanat eserini küçük düşürür.

C) Sanat korkunç konulara kesinlikle yer vermemelidir.

D) Sanat devletin koruması altında değil, kendi başına var olmalıdır.

E) Sanat, insanlara yüce duygular ve idealler aşılamaya çalışmalıdır.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi “Ayrıntı ile uğraşmak hedeften uzaklaştırır.” sözü ile anlamca aynı doğrultudadır?

A) Ayrıntılar, konunun bütünüyle açıklığa kavuşmasını sağlar.

B) Sonuca ulaşmanın en kısa yolu konunun özüne bağlı kalmaktır.

C) Bir işte başarılı olmanın yolu ayrıntıları göz ardı etmemektir.

D) Varılmak istenen gayeden uzaklaşmamanın yolu dikkatli olmaktır.

E) Sonuç üzerindeki en önemli etken ayrıntılardır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-E  3-B  4-D  5-E  6-C  7-D  8-D  9-C  10-B  11-D  12-B  13-E  14-B

Yorumlar (0)