Paragrafta Anlam > SONUÇ BÖLÜMÜ, SONUÇ CÜMLESİ, ÖZELLİKLERİ

Paragrafta Anlam > SONUÇ BÖLÜMÜ, SONUÇ PARAGRAFI ÖRNEKLERİ, SONUÇ CÜMLESİNİN ÖZELLİKLERİ 

Paragrafta Anlam > SONUÇ BÖLÜMÜ SONUÇ PARAGRAFI ÖRNEKLERİ, SONUÇ CÜMLESİNİN ÖZELLİKLERİ 


Sonuç cümlesi, belli bir bakış açısı doğrultusunda geliştirilen konunun açıklandığı, amaçlanan sonuca ulaştırıldığı, konunun bir yargıya bağlandığı cümledir.

 Paragrafın sonuna gelen cümle daha kesin yargılıdır.

Gelişme bölümünde anlatılan olay, düşünce ya da duyguların bir sonuca bağlandığı bölümdür.
 
"Özetle, sonuç olarak, demek oluyor ki" gibi ifadelerle başlayan cümlelerdir.

 Paragrafta anlatılan konuyu özetleyen nitelikte bir cümle olmalıdır.

 Çoğu zaman ana düşünceyi veren cümle ya da cümlelerdir.

 Paragraf tamamlama soruları bu bölümle ilgilidir.
 

Sonuç Cümlesinin Özellikleri
 

-Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki cümleye bağlıdır.

 -Kısa bir biçimde kurulan bu cümle toparlayıcı ve özet niteliğinde olan bağlayıcı öğelerle (kısaca, özetle, denilebilir ki) başlayabilir.

-Tüme varım yöntemiyle yazılmış paragraflarda, ana düşünce cümlesi niteliği taşır.

-Öykü, roman, anı gibi türlerde anlatılan olayın bitiş durumunu içerir.

Sonuç Bölümü İçin Örnekler:

(Giriş Bölümü) Bir Kurban bayramı daha... 1930'lar çok çok gerilerde kaldı. O günlerin çocuğu da öldü gitti.

(Gelişme Bölümü) Sanılır ki, kişi bir kez ölür. Öyle değil oysa! Kişi, yaşam boyunca pek çok kez ölür. Bakarım zaman zaman eski resimlere: İşte Phobus Fotoğrafhanesi'nde çekilmiş resimler. Golf pantolonlu, ya da kısa pantolonlu bir çocuk... Ne oldu ona? Öldü gitti. Daha sonra ilkokul, ortaokul, lise sıralarındaki çocuklar, gençler... Hepsi yok oldular. Yok olmak değil mi ölmek? Öyle ise boyuna ölüyoruz, biçimden biçime (bilgi yelpazesi.net) giriyoruz, bambaşka bir insan oluyoruz zamanla. Altmışındaki kişiyle sekiz, on, on beş yaşların kişisi nasıl olur da aynı insan olur, olabilir? Zamanın bir oyunu bu bize.

(Sonuç Bölümü) Hep ölüyoruz, öle öle büyüyor, değişiyoruz, son ölüme doğru gidiyoruz.


(Sonuç Bölümü) Bu vatan bizlere atalarımızdan miras kalmıştır. Ne zorluklarla alınmıştır. Onu sevmek, değer vermek bizim görevimizdir. Çünkü millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. Hayatta hiçbir sevgi, millet sevgisinden daha kıymetli olamaz.

  

(Sonuç Bölümü) Toprağa buğday dikip pirinç beklemek,diken dikip gül beklemek ancak aptalların ve ahmakların işidir ve elbette ki hayalperestlerin.

   

(Sonuç Bölümü) Herkes çiçekleri sevsin ve korusun. İşte o zaman doğa çok güzel olur. Haydi hepimiz güzel bir (bilgi yelpazesi.net) dünya için çevreyi koruyalım. Başta ormanları koruyalım ve geleceğimizi riske atmayalım.

 

   

(Sonuç Bölümü) Arkadaşlar size tavsiyem sizde kitap okuyun. Ve onlarla arkadaş olun. Siz onları bırakmazsanız onlarda sizi bırakmaz!..

 

   

(Sonuç Bölümü) Kitap okumak insanın ufkunu açar, hem dinlendirir, hem de bizi bilgilendirir. Onun için hepimiz kitap okumalıyız.

 

   

(Sonuç Bölümü) Başarılı bir insan olmayı herkes ister ama başarıya ulaşmak için adımlarımızı yerinde ve zamanında atmamız ve her adımın hakkını vermemiz gerekir. Ancak o zaman belirlediğimiz hedefe ulaşabiliriz.

 

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ, YAPISI ÖZET ANLATIM

 
Bir anlatım birimi olan paragrafın kendine özgü bir yapısı vardır. Bu yapı, aynı anlam etrafında toplanmış, biçimce de birbirine bağlanan cümlelerden meydana gelir. Demek ki paragrafın yapısını belirleyen temel öğe, cümleler ve bu cümlelerin belli bir plan içinde bir araya getirilmesidir. Ancak bu yapıda önemli olan, cümlelerin sayısından çok, aynı anlamı ifade etmesi, aynı düşünceyi işlemesidir.

 
İyi bir paragrafta her cümle kendinden önceki cümlenin devamı, kendinden sonraki cümlenin ise hazırlayıcıdır. Bu da cümleler arasındaki dil ve anlatım ilişkisini ortaya koymaktadır. Çünkü bu olmadan cümleler arasında ilgi oluşturulamaz. Her cümle, kendi içinde taşıdığı anlamı ve paragrafta yüklendiği anlam ve göreviyle paragraftaki düşünceyi belirgin bir şekilde ortaya koyar.


PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ


Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır.


  1. PARAGRAFIN GİRİŞ BÖLÜMÜ

  2.  

Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir. Giriş bölümü bir ya da birkaç cümleden meydana gelebilir. Bu bölümde paragrafta işlenecek konu belirtilir. Aynı zamanda paragrafa başlangıç ifade eden bu bölüm, bağımsız cümle özelliği gösterir. Kendisinden sonraki cümleler, hem dil hem de düşünce bakımından bu cümleyle ilgilidir.

 
Genel bir yargı özelliği taşıyan giriş bölümü genellikle bir cümleden oluşur. Giriş cümlelerinde bu cümleyi önceki cümleye bağlayan “bağlayıcı öğeler” bulunmaz. Bu bağlayıcı öğeler arasında “şöyle ki, halbuki, kısacası, ama, fakat, oysa, bundan dolayı, yine de, bu nedenle, ne var ki, bunun için…” sayılabilir.

 
Sonuç:

*Yazının genellikle bir cümleden oluşan ilk bölümüdür.

*Bu bölümde paragrafın konusu açıklanır ya da sezdirilir.

*Giriş kısa ve ilgi çekici olmalıdır.

*Giriş cümleleri “fakat,amam,çünkü,oysa, bu” gibi bağlayıcı cümlelerle başlamaz.

ÖRNEK:

“Bazı yazarlar, yazdıklarını anlayabilmek için okurların çaba harcamasını isterler.” cümlesi bir parçanın giriş cümlesi olabilir. Çünkü bu cümle bir düşüncenin devamı özelliği taşımamaktadır. Bir düşünceyi başlatan, bir konuya giriş yapan bir cümle özelliğini göstermektedir. Bu cümlede ele alınan düşünce devam ettirilebilir.

 “Bence bu, kendini beğenmişliktir.” cümlesi ise giriş cümlesi özelliği taşımaz. Çünkü bu cümle, yukarıda verdiğimiz cümlenin devamı niteliğindedir. “Bence bu” ifadesi bağlayıcı sözdür. Bu cümleyi kendinden önceki cümleye bağlamakta, onun devamı özelliğini taşıdığını göstermektedir. Bu cümlede yazar, “yazdıklarını anlayabilmek için okurların çaba harcamalarını” isteyen yazarların bencil olduğunu belirtmiştir.

Bu bölüm, bağımsız bir cümle özelliğinden çok, kendinden önceki düşüncenin devamı özelliğini taşımaktadır. Çünkü gelişme paragrafında girişte verilen duygu ya da düşünce daha anlaşılır hâle getirilir. Bu yapılırken anlatım tekniklerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından da yararlanılır. Bu bölümü oluşturan cümleler, anlam, dil ve anlatım bakımından hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki cümlelerle ilgilidir.

Sonuç:


*Giriş bölümünde verilen konunun her yönüyle açıklandığı bölümdür.

*Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler bu bölümde yer alır.

*Bu bölümde “tanımlama, benzetme,karşılaştırma, tanık gösterme, örnekleme” gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurur.

*Gelişme bölümünde cümle başlarında bağlayıcı öğeler(ama,oysa,çünkü,o halde, mademki, ne var ki…) bulunabilir.

*Dil ve anlatım yönünden kendinden önceki ve sonraki cümlelere bağlıdır.

 
ÖRNEK:


  1. PARAGRAFIN SONUÇ BÖLÜMÜ:

  2.  

Paragrafta anlatılan düşünce ile ilgili son sözün söylendiği bölümdür. Bu bölümde ana düşünce verilebilir ya (bilgi yelpazesi.net) da parçada işlenen düşünceler özetlenebilir. Özetlendiği ve bir sonuca gidildiği için de bu bölümde yer yer “öyleyse, sonuç olarak, kısacası, demek ki, yani, böylece…” gibi özet niteliği taşıyan bağlayıcı sözlere yer verilebilir.


Sonuç:

 *Anlatılanların kesin bir sonuca bağlandığı yazının son bölümüdür.

 *Sonuç, konunun ve anlatılanların bir özeti gibidir.

 *Bu bölüm bir ya da birkaç kısa cümle ile anlatılır.

 
ÖRNEK:

(I)Sanat, toplumdaki sayısız iletişim yollarından biridir. (II)Sanat eseri konuşursa, konuşurken de bir dünya koyarsa ortaya, bunu hiç kuşkusuz birileri için yapar. Sanatta güzellik, sanatçının, gerçeğin örtüsünü kaldırarak düşsel bir dünyayı bir biçim aracılığıyla görünür hâle getirmesinden doğar. (III)Böylece sanat eseri de görünür kıldığı şeyin birilerince algılanmasıyla işlevini yerine getirmiş olur.


Bu paragraf, “Edebiyat sanatı, toplumdaki sayısız iletişim yollarından biridir.” cümlesi ile başlamıştır. Bu cümle paragrafın giriş cümlesidir. Bu cümle ile konuya giriş yapılmıştır. Burada edebiyatın bir iletişim yolu olduğundan söz edilmiştir.

II numaralı bölüm ise paragrafın gelişme bölümüdür. Burada giriş cümlesinde verilen konu açıklanmış, daha anlaşılır hâle getirilmiştir. Son cümle ise paragrafın sonuç bölümüdür. Yazar burada “böylece” ifadesiyle bir sonuca gitmiş, düşüncelerini özetlemiştir. Yazar, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden hareketle bu paragrafta “Sanat eserlerinin birilerine seslenmek için var olduğunu” anlatmıştır.

 
ÖRNEK:

Cimrilerin paraya düşkünlüğünde, temiz, katıksız bir sevginin niteliklerini görmüşümdür hep. Neden derseniz cimriler paranın yalnızca acısını çekerler, Moliere’in eserindeki Harpogan gibi sağlayacağı iyiliklere, mutluluklara boş verirler. Cimriler zengin olmak için değil paraya olan sevgilerini tatmin etmek için para biriktirir. Para kazanmayı amaç edinen kişi ile cimri arasındaki ayrım buradadır. Kısacası cimri kişilerde her zaman aracın gücü, amacın değerini aşmaktadır.


İlk cümleyle paragrafa giriş yapılmış, daha sonra bir örnekten de hareketle giriş cümlesinde verilen düşünce daha anlaşılır hâle getirilmiştir. Son cümlede ise paragrafta anlatılanlar özetlenmiş, bu sözlerle esas düşünce verilmiştir: “Kısacası cimri kişilerde her zaman aracın gücü, amacın değerini aşmaktadır.” Yazar, parçada “cimrilerin sadece biriktirmek için para biriktirdiği” düşüncesini anlatmıştır.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu