Soru Çöz, Test Çöz: Söz Öbeklerinde Anlam Test 1

Soru Çöz, Test Çöz: Söz Öbeklerinde Anlam Test 1


Soru Çöz, Test Çöz: Söz Öbeklerinde Anlam Test 1

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, dolaylı olarak ders alınmasını öğütlemektedir?

A) Dost ile ye iç, alışveriş etme.

B) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

D) Gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez.

E) Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “can” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Sabahtan akşama kadar ayaktaydım, çalışmaktan canım çıktı.

B) Kendine neden bakmıyorsun, canını sokakta mı buldun?

C) Bu küçükle beraber evin içinde dört canız.

D) Yalnızlık ihtiyarın canına tak etmişti.

E) Bu insafsız adam, kim bilir kaç çocuğun canını yaktı.

 

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde değiştirilme olasılığı olmayan bir durumdan söz edilmektedir?

A) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

B) Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer.

C) Deli ile çıkma yola; başına getirir bela.

D) Karaya sabun, deliye öğüt neylesin.

E) Kant kanla yumazlar, kan? su ile yurlar.

 

4. I. Bir çiçekle yaz olmaz.

II. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

III. Akıl olmayınca başta, ne kurudan biter, ne yaşta.

IV. Yalnız taş duvar olmaz.

V. Kurda, “Neden boynun kalın?” demişler; “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.

Numaralanmış atasözlerinden hangi ikisi karşıt anlamlıdır?

A) I. ve III.   B) II ve V.   C) III. ve IV.   D) I. ve IV.   E) II. ve III.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sokak” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Patlamayı duyan herkes gece yarısı sokağa döküldü.

B) Bu kitaplar sokağa atsan beş-on bin lira eder.

C) Konağın sokak kapısı, büyük bir gürültüyle açıldı.

D) Savaşla ilgili gelişmeleri sokaktaki adam endişeyle izliyor.

E) Kimse canını sokakta bulmadı, herkes güvenliğini düşünür.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “gelenek, töre” yansıtılmaktadır?

A) Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur.

B) Baş nereye giderse ayak da oraya gider.

C) Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez.

D) Kız beşikte, çeyiz sandıkta.

E) Deniz kenarında dalga eksik olmaz.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde “bir şeyi yapmayı veya elde etmeyi çok istemek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Hafta sonu annesini görmeye gideceği için içi içine sığmıyordu.

B) Piyasaya yeni çıkan bilgisayarları görünce içi gidiyor.

C) Okula gidemeyen çocuklar olduğunu öğrenince içim sızladı.

D) Nedim Bey’in fikrini alırsak içimiz rahat edecek.

E) Sokaklarda yaşayan bu çocukların durumu içime işledi.

 

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur?

A) Dost başa bakar, düşman ayağa.

B) Açma sırrını dostuna; o da söyler dostuna.

C) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

D) Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.

E) Borçtan korkan, kapısını büyük açmaz.

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikle kullanılmıştır?

A) Çocuk fırsat kolluyordu, uygun zaman ve durumu bulunca isteklerini söyleyecekti.

B) Üç aile aynı evde yaşıyordu, ama genç kadın bütün evi çekip çeviriyordu.

C) Kırk yılda bir buraya uğrar, halimizi hatırımızı sorup giderdi.

D) En yakın arkadaşını işten attırınca onun aslında bir ekmek düşmanı olduğunu anladık.

E) Onu bizimle gelmeye ikna etmek için boşuna nefes tüketiyorsunuz.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde deyim yoktur?

A) Son zamanlarda amcasının adını dilinden düşürmüyor.

B) Bu dünyada, hiç kimseye bel bağlamayacaksın.

C) Oyun bitince çocuklar güle oynaya dağıldılar.

D) Bir sürü iş var, sen yan gelip yatıyorsun.

E) Bu aşamadan sonra küçük bir yanlış yaparsan her şeyi sil baştan yapmak zorunda kalırsın.

 

11. Bulunduğu önemli makamlar aslında kişiye bir değer kazandırmaz. Bir değeri olan kişi, yalnız bulunduğu makam ve mevkide değil; her ortamda her koşulda değerlidir. Bulunduğu yüksek yerden uzaklaştırılması da kişinin değerini azaltmaz. Böyle bir insan en kötü koşullarda bile karakterini, değerini korumayı bilir, —- atasözü böyle kişiler için söylenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

B) Altın pas tutmaz, deli yas tutmaz.

C) Altın yere düşmekle pul olmaz.

D) Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin.

E) Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun, dardır yolun.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “keyif” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Yemekten sonra balkonda oturup keyifle kahvesini içmeye başladı.

B) Bütün gazetelerde yer alan savaş haberleri keyfini kaçırdı.

C) Pazar gününün keyfini çıkarmak için ayaklarını uzatıp, gazetesini eline aldı.

D) Siz ders çalışırken bazıları keyfine bakacak.

E) Emekli olduktan sonra bu kasabaya yerleşip keyif sürmek istiyordu.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim asıl biçimine uygun kullanılmamıştır?

A) Zarar göreceğini anladığı anda, hemen ağız değiştirir.

B) Ülkemiz bazı sorunlarla, dile kolay, 20 yıldır uğraşıyor.

C) Bazı ülkelerde suçlular, eli kolu serbest dolaşabilmededir.

D) Çocukları hakkında olumsuz bir şey söylerseniz, bu adamın bam teline basmış olursunuz.

E) Güvenlik konusunu beylik sözlerle geçiştirmek çok yanlış olur.

 

14. I. Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar.

II. Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.

III. Ağaç ne kadar uzasa, göğe ermez.

IV. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.

V. Göğe direk, denize kapak olmaz.

Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.   B) III. ve V.   C) II. ve IV.   D) I. ve IV.   E) IV. ve V.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Yalanlan ortaya çıkınca çok utandı, renkten renge girdi.

B) Uyarılara rağmen bir yolcunun telefonu çalınca şoför çok sinirlenmişti, burnundan soluyordu.

C) Savaş çıktı haberini görünce çok şaşırdı, gözlerine inanamadı.

D) Disipline verileceğini duyunca etekleri tutuşmuş, çok telaşlanmıştı.

E) Tablonun kaybolmasına çok üzülmüştü, o ilk göz ağrısıydı.

 

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, karşısında belirtilen durumla ilgili değildir?

A) Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu. – Uygulama

B) Bağa bak, üzüm olsun; yemeye yüzün olsun. – Emek

C) Ateş düştüğü yeri yakar. – Bencillik

D) Arı gibi eri olanın, dağ kadar yeri olur. – Çalışkanlık

E) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. – Karşılığını görme

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-C  3-D  4-B  5-C  6-D  7-B  8-B  9-A  10-C  11-C  12-A  13-C  14-D  15-E  16-C

Yorumlar (0)