Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 10

Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 10


Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 10

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ağız” sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ağzının kenarında derin bir yara izi vardı.

B) Yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınır.

C) Sonradan gelen adam, kimsenin ağzını açmasına fırsat vermiyordu.

D) Neden kırıldığını öğrenmek için ağzını aradım.

E) Yol ağzına geldiğimizde büyük bir kalabalıkla karşılaştık.

 

2. “Çocuk, evde yalnız olduğunu fark edince iyice korkmuş.”

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sınava doğru öğrencilerin heyecanı günden güne artıyordu.

B) Bütün konuklara teker teker nasıl olduklarını sordu.

C) Dün biraz maç yaptık, adamakıllı yorulmuşum.

D) Bu sabah şöyle böyle iki saat kitap okumuşum.

E) Görevli, önüne gelen belgeleri kılı kırk yararcasına inceliyordu.

 

3. Halkın istekleri, idarecilere o toplantıda anlatılacak.

Aşağıdakilerden hangisinde, altı çizili bölümün anlamım karşılayabilecek bir söz kullanılmıştır?

A) İşimiz biter bitmez buraya dönmemizi söyledi.

B) Nereye gelmeniz gerektiğini ben size bildiririm.

C) Gitmeden önce haber verirseniz, belki biz de sizinle gideriz.

D) Başını iki yana sallamak senin için ne anlam taşıyor.

E) Türkülerde insanların sevgileri, acıları dile getirilmiştir.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çocuk” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuk, düşe kalka büyür.

B) Otuz yaşında, ama hâlâ çocuk.

C) Çocuğun bir sütninesi vardı.

D) Çocukken onun uykudan uyanışları komedi gibi bir şeydi.

E) Çocuk, dayağın varlığını bilmeli; ama dövülmemeli.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “söylemek” sözcüğü “bir düşünceyi ileri sürmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Hececiler, kendilerinden sonra yeni bir edebi kuşağın yetişmediğini söylüyorlar.

B) Çalışanların hatalarını, mutlaka yüzüne söylemelisiniz.

C) Bunları size getirmemi söylediler.

D) O şairin, Diyarbakırlı olduğunu size söylemiştim.

E) İki eski dost, birbirlerine söylemediklerini bırakmadılar.

 

6. Programdaki her şeyi altüst etti, bir de kendisinin haklı olduğunu söylüyor.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bu çocuk bir defada bir kilo tatlı yiyormuş,

B) Akşama kadar dışarıdaydı, üstüne üstlük gece de arkadaşlarıyla gezmeye çıktı.

C) Adam size bağırsa bile, siz hiçbir şey söylemeyin.

D) Bazı problemleri büyükler dahi çözemiyordu.

E) Tatil sırasında, ayrıca üç kitap okuyacaksınız.

 

7. I. Zaman zaman gölün kenarına gider, kuş sesleriyle ruhunu dillendirirdi.

II. Projesinin iki ayda bitmesi için gece gündüz çalışması gerektiğini biliyordu.

III. Her soru karşısında uzun uzun düşünür, sonra ağır ağır konuşmaya başlardı.

IV. Babasıyla beraber ara sıra balık tutmaya giderlerdi.

V. Aradan dört beş yıl geçmesine rağmen bir haber çıkmayınca yaşadığından umutlarını kestiler.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ikilemeler cümleye aynı anlamı katmıştır?

A) II. ve IV.   B) I. ve V.   C) II. ve III.   D) I. ve IV.   E) I. ve III.

 

8. Sınav gününe kadar gece gündüz demeyip çalışacaksınız.

Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Öylesine çok çalışıyordu ki, başını kaşıyacak vakti yoktu.

B) Bir yıl boyunca hiç ara vermeden her sabah spor yaptı.

C) Her ne pahasına olursa olsun, bu işi tamamlayacaklardı.

D) Nedense, bugünlerde eski okuluna sık sık uğruyordu.

E) Olayın nasıl olduğunu inceden inceye araştırmışlardı.

 

9. I. Ne çektiyse dilinden çekti.

II. Çocuk, ağır olduğu için paketi kaldıramadı.

III. Her geçen günün hesabını soruyordu.

IV. En çok benimsediği yazı türü deneme idi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve III. B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

 

10. Bir sözle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözle anlatmaya “dolaylama” denir.

Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur?

A) Bu gösterilere, Türkiye’nin en kalabalık şehri ev sahipliği yapacak.

B) Zonguldak’ta, binlerce insanın geçimi kara elmasa bağlıdır.

C) Büyük kurtarıcı 10 Kasım’da her yılki gibi törenlerle anıldı.

D) “Romeo ve Juliet” yazarın aynı adlı eserinden beyaz perdeye aktarıldı.

E) Çiftlik evindeki kuşlar yavrulayınca, ev bir kuş cenneti halini aldı.

11. Sizi istediğiniz yerden alırız, tek bizimle gelmeyi isteyin.

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sadece Faruk bizimle gelmeyi kabul etti.

B) Size yeni kitaplar veririm, yeter ki siz kitap okumayı düşünün.

C) Birkaç saat daha çalışın en azından.

D) Yola çıkmakta çok geciktik, neyse ki yol boş.

E) Akşam dışarı çıkacağız, yalnız erken döneceğiz.

 

12. “Selim Bey, ben bildim bileli bu sokakta oturur.”

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) On yıl önce bu sokağa taşındığımızda, burada henüz kimse yoktu.

B) Karşı komşu taşınalı neredeyse on yıl oldu.

C) Bu semtin sokakları, eskiden beri hep çamurludur.

D) İzmir’e taşındığından beri bizi aramadı.

E) Harun Amcalarla görüşmeyeli aradan çok zaman geçti.

 

13. Aşağıdaki atasözlerinde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin eşsesli değildir?

A) Hak deyince akan sular durur.

B) Harman yel ile, düğün el ile.

C) Kara gün kararıp durmaz.

D) Hamala semeri yük olmaz.

E) Al elmaya taş atan çok olur.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ikilemeyi oluşturan sözcüklerden biri anlamlıdır?

A) Adamın mırın kırın ettiğini görünce ısrar etmedik.

B) Bu sitenin inşaatı başlayalı şöyle böyle iki yıl oldu.

C) Ateş yakabilmek için çalı çırpı topladılar.

D) Haberi duyunca kafası allak bullak oldu.

E) Küçük kızın üstünde, eski püskü giysiler vardı.

 

15. Bir duyu ile ilgili özelliğin başka bir duyu için kullanılmasına “duyu aktarımı” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde duyu aktarımı vardır?

A) Otobüste insanı bunaltan bir hava vardı.

B) Dondurucu soğuk iliklerimize işliyordu.

C) Çocuk, ne kadar bağırdıysa sesini duyuramadı.

D) Kadife sesli sanatçımızın şarkıları bizi kendimize getirdi.

E) Filmin çekildiği bölgeyi görünce, çocukluğunu hatırladı.

 

16. Bugün olanları hiç yaşamadın kabul et.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Şimdi bir Afrika ülkesinde yaşıyor olabilirdin.

B) Büyük bir savaşta say kendini.

C) Hayat, bu şansı bir daha tanımayabilir sana.

D) Mataran boşalmış olmalı, suyun bitmiş.

E) Aşk da, hürriyet de kurumuş demektir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-E  4-B  5-A  6-B  7-D  8-B  9-E  10-E  11-B  12-C  13-D  14-E  15-D  16-B

Yorumlar (0)