Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 4

Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 4


Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 4

1. Gizli gizli yazdığım günlüğü (I)okurken biri (II)gelecek diye çok korktum. Sanki kapı (III)açılmıştı. Yanılmış da olabilirim. Belki de rüzgârın (IV)sesiydi. Kalemi alıp defterdeki boş bir (V)yaprağa yeni şeyler yazmaya başladım.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad aktarması vardır?

A) Bu köprünün ayakları iki ayda çürür.

B) Evde yedi boğaz benim elime bakıyor.

C) Binayı iki ayda diktiler.

D) O gittiğinden beri yüreğim yanıyor.

E) Kapının kolu adamın elinde kaldı.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde “sürmek” sözcüğü verilen anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Bir maddeyi yüzey üzerine yaymak: Boyanmış yerlere elinizi sürmeyin diye kaç kez söyledim.

B) Olmaya devam etmek: Baygınlığım ne kadar sürdü, bilmiyorum.

C) Yönetip yürütmek: Otomobil sürmek, büyük araç sürmekten daha kolaydır.

D) Uzatmak, ileri doğru götürmek: Kahve pişirmek için su doldurup, cezveyi ocağa sürüyordu.

E) Zaman almak: Her işi gibi misafirliği de kısa olur, en çok bir saat sürerdi.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?

A) Dönem ödevini hazırlamak için okulun kütüphanesine gitti.

B) Kışın bitip baharın gelmesini bekliyorduk.

C) Kendisini anlatırken, “Çocukluğum Ege’nin incisinde geçti.” diye söze başlardı.

D) Bu edebiyat dergisinde çok sevdiğim kalemler var.

E) Şehrin, neredeyse bütün caddelerini sapsarı yapraklar örtmüştü.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde dokunma duyusuyla algılanabilen bir kavram, görme duyusuyla ilgili kullanılmıştır?

A) Yumuşacık yatağa yatınca, çocuk hemen uyuyuverdi.

B) Akşam vakti sahilden martıların acı çığlıkları yükseliyordu.

C) Sanatçı, zarif sesiyle salonu adeta büyülemişti.

D) Kimlik kontrolü yapan görevlinin bakışları çok sertti.

E) Bu kıyıda akşamüstü çok tatlı bir rüzgâr eser.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?

A) İhtiyarın üzerinde eski püskü bir ceket vardı.

B) Bu konu hakkında doğru dürüst bir bilgi edinemedik.

C) Çocuk ileri geri konuşunca babasından azar işitti.

D) Akşam abur cubur yiyince rahatsız olmuştu.

E) Geçen hafta çoluk çocuk toplanıp pikniğe gitmişler.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde “dil” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) İstediğini kabul ettirebilmek için çok dil döktü.

B) Öykülerinde kullandığı dil, romanlarından farklıdır.

C) Hukuk dilinde kullanılan bazı terimleri anlamak çok zordur.

D) Dilini tutmayı bir türlü öğrenemedin.

E) Yabancının hangi dilde konuştuğunu, hiçbirimiz anlamadık.

 

8. Bazı sözcükler somut olduğu halde kimi zaman soyut anlamda kullanılabilir.

Aşağıdakilerden hangisindeki altı çizili sözcükte, böyle bir kullanım yoktur?

A) Tavuktan bile korkacak kadar yüreksizdi.

B) Biraz kafanı kullanmayı öğrenirsen, daha az hata yaparsın.

C) Bilgi’nin bir güç olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.

D) Böyle fırsatlar, her zaman ele geçmez.

E) Bu işte de büyük bir olasılıkla onun parmağı vardır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çıkmak” fiili, “yayımlanmak” anlamında kullanılmıştır?

A) İki yüz liralık banknotlar iki yıl önce çıkmıştı.

B) Bu insanlara neden böyle sert çıkıyorsun?

C) Yazarın son öykü kitabı, geçen ay çıktı.

D) İki aydır beklediğimiz çalışma izni iki gün önce çıktı.

E) Kimin nereye gideceği ile ilgili kura çekildi, bize Karadeniz gezisi çıktı.

 

10. Bir şair, kendi dünyasının renklerini taşıyan ilk dizelerinde, aslında ömür boyu yazacaklarının haberini verir, bizlere.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Her şair ömrü boyunca bir konu etrafında yoğunlaşır.

B) Şairler, yaşamlarını şiirlerine yansıtmaktan kaçınırlar.

C) Renkli kişiliklere sahip şairler, toplum tarafından hemen kabullenilir.

D) Bir şairin ilk ürünleri sanat geleceği açısından çok önemlidir.

E) Şairler, kişilik Özelliklerini yansıtan şiirlerle okurlara kapılarını açar.

 

11. Maçtan sonra İstanbul yine sokaklara döküldü.

Bu cümledeki altı çizili sözcükteki söyleyiş özelliğine benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bayram gelmeden önce bütün caddeler bayraklarla donatıldı.

B) Yalova, karlı bir bayram sabahına uyandı bugün.

C) Gemiler, masmavi sularda bir gelin gibi süzülüyordu.

D) Bahçeler rengârenk çiçeklerle dolmuştu bu sabah.

E) Salon tıklım tıklım dolmuş, herkes sanatçının gelmesini bekliyordu.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme, ötekilerden farklı bir yolla oluşturulmuştur?

A) Konuyla ilgisi olmayan biri, saçma sapan sorular sormuştu.

B) O kadar yaşlanmış ki kapıya kadar zar zor yürüyor.

C) Buraya gelirken eğri büğrü yollardan geçtik.

D) İlkokula başladığında ufak tefek, sessiz bir çocuktu.

E) Düğüne, büyük küçük herkes davet edildi.

 

13. Bugün bize sıra gelmez; o halde beklemenin bir anlamı yok.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Derslerine artık daha düzenli çalışacağına söz verdi.

B) Bundan böyle, bana sormadan kitaplarımın yerini değiştirme.

C) Yarınki gezi iptal edilmiş, öyleyse pikniğe gidelim.

D) Aslına bakarsanız kimse durumdan pek memnun değil.

E) Yarın ben mi size geleyim, yoksa sen bize uğrar mısın?

 

14. I. Bu sıralar çalışmalar biraz ağır ilerliyor.

II. En ağır konulan bile bir kez dinleyince anlardı.

III. Bahçede, kaynağını bulamadığımız çok ağır bir koku vardı.

IV. Geçirdiği bu ağır hastalık onu çok yıpratmıştı.

V. Çocuğun bu kadar ağır bir paketi nasıl taşıdığına hayret etmiştik.

VI. Çok ağır bir insan olduğu konuşmasından, tavırlarından anlaşılıyordu.

Yukarıdaki cümlelerde “ağır” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 2   B) 3   C) 4  D) 5   E) 6

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Gördüklerini hiç değiştirmeden anlatması, kimi zaman yazarın başarısını olumsuz etkiliyor.

B) Romancımız, bir fotoğrafçı titizliğiyle yapıtlarını oluşturmuş.

C) O, görevinin hayata ayna tutmak olduğunu hiçbir zaman unutmaz.

D) Çocukluğunun geçtiği kasabayı, kendinden bir şey katmadan anlatıyor.

E) Yaşadıklarını, içinden geldiği gibi okurlarıyla paylaşmış.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-A  4-C  5-D  6-D  7-E  8-C  9-C  10-E  11-B  12-E  13-C  14-E  15-E

Yorumlar (0)