Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 6

Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 6


Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 6

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “söylemek” sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Ahmet’le ilgili her şeyi, bana siz söylediniz.

B) Bu konuda düşüncelerimi size daha önce de söylemiştim.

C) Çocuğun, bir şeyler söylemek ister gibi bir hali vardı.

D) Bu yıl neler yapmayı planladığımızı herkese söyledik.

E) Müdür bey, bu evrakı size vermemi söyledi.

 

2. Bir yaşantıyı yakalayıp onu anlatıma dönüştürme edebiyatımızın dışında değildir. Cumhuriyet sonrası döneminde bizim öykümüzü, romanımızı yaşantıyı biçimlemeoluşturmuştur.

Altı çizili bölümle belirtilmek istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A) Yaşanan olayları değiştirerek kurgulamak

B) Üzücü gerçekleri yumuşatarak anlatmak

C) Okura yaşamı sevdirmeye çalışmak

D) Yaşamın güzel yanlarını ortaya koymak

E) Anlatılanlarda tutarlılığa özen göstermek

 

3. Romanlarında ele aldığı konularla, her kesimden insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Altı çizili sözün anlamı, aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

A) Yazarın, romanlarında toplumsal konulara yöneldiği görülüyor.

B) Son öyküsünde işlediği olay, yazarın, çocukluğuna ait bir anısı imiş.

C) Yazdıkları ile toplumu yönlendirmemeye dikkat ederdi.

D) İhtiyar, elinde bulundurduğu kanıtları kimseye göstermemeye özen gösteriyordu.

E) Başladığı şiiri bitirmeden kesinlikle bir başka işle ilgilenmezdi.

 

4. “Yakıştırmaca” sözcükler; İnsanların kendi vücutlarında ve doğada bildikleri kavramlardan yararlanarak, sonradan ortaya çıkan kavramları adlandırma biçimidir.

Aşağıdakilerin hangisinde yakıştırmaca sözcük kullanılmıştır?

A) Bu tepeyi aşmak için saatlerce yürümemiz gerekiyordu.

B) Dili içerde kaldığından kapıyı açmak için uzun süre uğraştık.

C) Bahçedeki incir ağacının neredeyse bir mendil büyüklüğünde yaprakları vardı.

D) Devamsızlığı artan öğrencilerin kayıtları silindi.

E) Kadın, biraz daha fiyat kırdırmak için çabalıyordu.

 

5. “Tren gelmek üzere, bir an önce çıkalım.”

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ders bitince olabildiği kadar çabuk eve dönün.

B) Sınav bitince başka bir şeye bakmadan cevaplarınızı kontrol edin.

C) Test çözmeye başlamadan bilgilerinizi gözden geçirin.

D) Sınav sabahı hepiniz erkenden hazırlanacaksınız.

E) Öncelikle konularınızı bitirin, sonra soru çözmeye ağırlık verin.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kırmak” eylemi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Çay bardaklarını yıkarken ikisini kırmış.

B) Usta, elindeki balyozla iri taşları kırıyordu.

C) Öğleden sonra yağan yağmur sıcağı biraz kırdı.

D) Masanın üstündeki vazoyu yere düşürüp kırdı.

E) Erik toplayan çocuklar, ağacın dallarını kırmışlar.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük somut olduğu halde soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Yol kenarındaki güller göz kamaştırıyordu.

B) Yalnızlığın eşiğinde yaşama gözlerini yumdu.

C) Çocuklara kitap okumayı sevdirmenin bir değil, birkaç yolu vardır.

D) Rengârenk umutları günden güne tükeniyor.

E) Yağmur sesinden sabaha kadar uyuyamadım.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yansıma değildir?

A) Kitap okumaktan yorulunca muhabbet kuşlarının ötüşünü dinlerdi.

B) Dere kenarına oturmuş, şırıltıları keyifle dinliyorduk.

C) İhtiyar bir adam hırıltılı bir sesle bana adımı sordu.

D) Radyodaki cızırtıdan dolayı haberi tam anlayamadık.

E) Çocuk, annesinin kulağına eğilip fısıltıyla bir şeyler söyledi.

 

9. Bir sözcüğün başka bir sözcüğün yerine benzetme amacı güdülmeksizin kullanılmasına ad aktarması denir.

Aşağıdakilerin hangisinde ad aktarmasına örnek bir kullanım vardır?

A) Havalar soğuyunca kışlık giysilerin satışı da arttı.

B) Çocukluk günlerini hatırlayınca gözleri yaşarırdı.

C) Dünkü denemeyi iki saatte çözüp sınıftan çıktım.

D) Salonun penceresini açık bıraktığı için geri dönmek zorunda kaldı.

E) Ahmet Haşim’in şiirlerini, arkadaşlara sık sık okurdum.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerden yalnız biri anlamlıdır?

A) Adamın anlattıklarını duyunca, kafası allak bullak olmuştu.

B) İzmir’de oturduğumuz bahçeli evi, hayal meyal hatırlıyorum.

C) Mangalı yakmak için çevreden çalı çırpı topladılar.

D) Tercüman olarak çalışan kişi, tarihi köprüyle ilgili yalan yanlış bir şeyler anlattı.

E) Çocuğun ileri geri konuşması, herkesi kızdırmıştı.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yakın” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) İstanbul’a yakın sayılabilecek şehirlerden birinde okumak istiyordu.

B) Yanlış minibüse bindiği için en yakın durakta inmişti.

C) Yeni atandığı okula yakın bir ev tutmak istiyordu.

D) Kimseye, en yakın arkadaşlarına bile, güvenmezdi.

E) Evleri şehir merkezine yakın, şirin bir mahalledeydi.

 

12. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Dün gördüğümüz uçağın kanatları aşırı derecede büyüktü.

B) Köprünün ayakları arasında bin yüz metre mesafe varmış.

C) Bu belgeleri ona göndermenin bir yolunu bulmalıyız.

D) Denizde sis öyle yoğundu ki geminin burnu bile gözükmüyordu.

E) Müdürün uzattığı takdir belgesini eline alınca çok duygulandı.

 

13. Kimi tür adları tekil olarak kullanıldığı halde o türden birçok varlığı karşılar.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük bu açıklamaya uygun biçimde kullanılmamıştır?

A) Şair, okurun ilgisini çekecek söyleyişlere ulaşmıştır.

B) İzleyicinin bu filmden çok zevk alacağını düşünüyorum.

C) Yazar son kitabında kendi yaşamının ayrıntılarından yararlanmış.

D) İnsan, nerede olursa olsun, tek başına yaşayamaz.

E) Köyün ve köylünün sorunlarını işledi romanlarında.

14. I. Bir hafta aradan sonra bugün sokağa çıktı.

II. Babam, iki gün sonra hastaneden çıkacak.

III. İki saatlik bir yürüyüşten sonra harabelerin bulunduğu yere çıktık.

IV. Saatler ilerleyince hava açılmış, ay çıkmıştı.

V. Geçen yaz, üç arkadaşıyla Erciyes’in zirvesine çıkmışlar.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, “çıkmak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve V.   D) II. ve IV.   E) I. ve V.

 

15. I. Bütün çekmeceleri, dolapların gözlerini aradık, ama radyo yoktu.

II. Onun bütün geçmişini inceleyin, en küçük bir leke bulamayacaksınız.

III. Anadolu’muzun insanı sevgiyle kucaklayan dağları geldi gözümün önüne.

IV. Türkçede yeni sözcükler, sözcük sonlarına getirilen eklerle türetilir.

V. Bu sene kış, sanki daha uzun ve daha sert geçti.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. de yan anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır.

B) II. de somut bir sözcük soyut anlam kazanmıştır.

C) III. de doğaya ait bir özellik insana aktarılmıştır.

D) IV. de terim anlamıyla kullanılmış sözcük vardır.

E) V. de mecaz anlamıyla kullanılan sözcük vardır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-A  3-B  4-B  5-A  6-C  7-C  8-A  9-C  10-B  11-D  12-E  13-C  14-C  15-C

Yorumlar (0)