Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 9

Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 9


Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 9

1. Kaymakamın oğlu Mesut her gün düzenli olarak okula geliyor, bütün kurallara uyuyordu. “Herkes neyse o da o!” çalışacak elbette, diyordu müdür.

Altı çizili bölümün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bunca yıl çalışıyor, ama bazı hareketlerinde hiç değişme yok.

B) Emre’nin diğer çalışanlardan ayrıcalığı yok, o da ötekiler kadar mesaiye kalıyor,

C) Geç kalmasını anlıyorum, ama haber vermemesini kabul edemiyorum.

D) Olan olmuş bir kere, bundan sonra kızmak boşuna.

E) Ötekilerinin çalışmaması belki normal, ama Emir nasıl çalışmaz!

 

2. I. İstanbul’da trafik, her geçen gün iyice çözümsüz bir hal alıyor.

II. Çocuğun tedavisi yaptırmak üzere bir an önce hastaneye gidin.

III. Çocukları, her şeyden önce kitap okumaya alıştırmak gerekir.

IV. İnsanların kendilerine ayırdıkları zaman sürekli azalıyor.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde altı çizili bölümler aynı anlamdadır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I . ve IV.   E) II. ve IV.

 

3. Yeni kavramların adlandırılmasında vücuttaki organların isimlerinden de yararlanılır. Bu şekilde oluşturulan yeni sözcüklere “yakıştırmaca” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yakıştırmaca” bir sözcük kullanılmıştır?

A) Oğluna geçen ay aldığı ayakkabıların ikisinin de burnu açılmış.

B) Hayatımda onun kadar kulağı delik birisini görmedim.

C) Gözünün önünde olup bitenleri bile fark edemeyecek kadar dikkatsizdir.

D) Önüne getirilen bütün teklifleri elinin tersiyle itmeyi tercih etti.

E) Bu sıralar eli dar olduğu için borcunu biraz geciktirmiş.

 

4. Geçen hafta okuduğum dergiden, üzerinde durulmaya değer bir tek eleştiri yazısı hatırlıyorum.

Altı çizili bölümün yerine aşağıdakilerin hangisinde yer alan sözler getirilebilir?

A) önemli – dikkat çekici – göz dolduran

B) sözü edilebilecek – gelişigüzel – farklı

C) etkileyici – sıradan – gerçek sayılabilecek

D) nesnel – kural tanımayan – öylesine

E) baştan savma – beğendiğim – acımasız

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili söz terim olduğu halde terim anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Dilde, düşüncede kalıpları kırmak isteyen biriydi.

B) Dil alanındaki çabaları her zaman ilgi çekmişti.

C) Son romanının odak noktası toplumdaki bazı çıkmazlardır.

D) Denemeleri bir solukta okunacak türden yazılardı.

E) Yazılarıyla topluma canlılık, hareketlilik kazandırmak istiyordu.

 

6. Yemeğe kadar ödevlerini bitirebilecekken bitirmedi.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Tam, her şey bitti derken yine başa döndük.

B) Terzi, vakti olduğu halde pantolonumu dikmemiş.

C) Usta çalışırken biz de oturmuş onu seyrediyorduk.

D) Babası, sizi yarın yine arayabilir.

E) Başkasına bakmadan kendi işini bitirmeye bakacaksın.

 

7. “Baba oğul bir oldular, bu bölgedeki bütün arsaları satın aldılar.”

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakileri hangisinde vardır?

A) Sınavlara hazırlanmada dershane ile kitaplar bir tutulmaz.

B) Çocuk “Bizim, ağabeyimle kesemiz birdir.” diyordu.

C) Kitap getirtmek için, diğer sınıflarla işbirliği yapmalısınız.

D) Geçen yıldan kalan derslerini veremeyince Anıl da aynı duruma düştü.

E) Bugünlerde bütün terslikler bir araya geldi.

 

8. “Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.”

Bu atasözünde, altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bu sabah üç saat çalıştı; yalnız üç test çözmüş.

B) Çözemediği soruları gösteriyor, cevaplamamızı istiyordu.

C) Acelesi olduğu için emniyet şeridini kullanmış, bu yüzden ceza almıştı.

D) Sorunun cevabını bulamayınca arkadaki çözümler bölümüne baktı.

E) Doğru cevap olarak verilen seçeneğin niçin doğru olduğunu da anlamadı.

 

9. Her gün başka ahenkte söylediğin şarkılar,

İnandırmıştı beni ömrümün düğününe

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün anlamını karşılayabilecek bir söz aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Şiirin dışında hiçbir tür, sadece yazıldığı dile özgü değildir.

B) Yazılarında, her hafta farklı bir konuyu ele alırdı.

C) Son okuduğu yazı, bir şiir kadar akıcıydı.

D) Toplumun şiirle resme gösterdiği ilgi bir değildir.

E) Geçen haftaki yazısı alışılmışın dışında bir yazıydı.

 

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili sözcük, soyut anlamlı iken somut anlam kazanmıştır?

A) Devlet adama ayağıyla gelmez.

B) Karıncadan ibret al; yazdan kışı karşılar.

C) Aç ne yemez, tok ne demez.

D) Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.

E) Kel ilaç bilse, kendi başına sürer.

 

11. Kimseye haber vermemiş; yok kendi bildiği gibi davranıyormuş. Büyüklerin de fikrini almıyormuş, daha neler!

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Üniversite giriş sınavının kaldırılacağı söyleniyor; hiç öyle şey olur mu!

B) Dün akşam eve geç geldim; kapıdan girince bir de ne göreyim!

C) Yarın akşam treninde yer bulabildik, daha iyisi can sağlığı!

D) Adam çalışıyor, hem ne çalışıyor!

E) Bize anlatacağınız daha neler var?

 

12. Bu hikayeler, hiç kuşkusuz ilgiyle okunacak yazılardır.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ne olursa olsun, anlatılanların yine de doğrulatılması gerekir.

B) Sanatçı, özel yaşamlarını anlattığı bu kişileri, mutlaka yakından tanıyor.

C) Ne yazık ki, hikâyecimiz kahramanları ayırıcı nitelikleriyle tanıtamıyor.

D) Üstelik, tanıttığı kişiler hakkında kuşkuya yer bırakmayacak bilgiler aktarıyor.

E) Yazar yer yer hikayeci olduğunu unutuyor, bir gazetecinin işini üstleniyor.

 

13. Çok becerikli biriydi; gelgelelim aldığı işi vaktinde bitirmiyordu.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Dün erken çıkmayı kararlaştırmıştık, ne yazık ki kimse vaktinde hazırlanmadı.

B) Ama o adam verdiği sözü tutmuyor ki!

C) Gelsin inadından vazgeçsin, yoksa hakkında iyi olmaz.

D) Küçük, fakat şirin bir Anadolu kasabasına gitmiştik.

E) Türkiye’de radyo ve televizyon istasyonları ancak devlet tarafından kurulurdu.

 

14. Söylenmesi toplum ahlakına aykırı sayılan ya da uğursuzluk getireceğine inanılan bazı kavram ya da durumların farklı biçimde, yumuşatılarak dile getirilmesine “güzel adlandırma” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “güzel adlandırma” örneği vardır?

A) Akşam eve döndüğümde yerimden kıpırdamayacak kadar yorgundum.

B) Salon aşırı derecede kalabalıktı, sigara dumanı salonu sarmıştı.

C) Bu olayda kendisinin bir suçu olmadığını söylüyordu.

D) Anadolu’da hâlâ bazı hayvanlar uğursuz sayılır.

E) İşitme engelli bir çocuk konuşmacıyı dikkatle izliyordu.

 

15. Bir romanın yazıldığı dönemde tutulması bir değer ölçüsü sayılmaz.

Altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

A) Her devrin, sanatla ilgili yerleşik değer yargıları vardır.

B) Stendhal’ın kimi eserleri yazıldığı dönemde hiç okunmadığı halde, sonradan milyonlar tarafından okunmuştur.

C) Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilgi gören sanatçının, bugün adını bile hatırlayan yok.

D) Ülkemizde yalnız şiir değil, diğer edebi türler de hak ettiği yeri bulamamıştır.

E) Şiirin, her zaman için diğer türlere göre bir önceliği vardır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-D  3-A  4-A  5-C  6-B  7-C  8-C  9-B  10-C  11-A  12-B  13-A  14-E  15-C

Yorumlar (0)