Soyut Anlam Nedir? Soyut Anlam Örnekleri ve Açıklamaları

Soyut Anlam Nedir? Soyut Anlam Örnekleri ve Açıklamaları

Konu: Soyut Anlam, Soyut Anlam - Somut Anlam Nedir, Soyut Anlam Nedir? Örnekler ve Açıklamalar

SOYUT ANLAM NEDİR?

Türkçe sözcüklerin bazları beş duyumuzun “herhangi birisi ile” algılayamadığımız varlıkları karşılar. Duyu organlarımızla algılayamadığımız varlıkların yerini tutan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Bunların varlığını aklımız ve hislerimizle algılayabiliriz.

> Soyut Anlam Örnekleri

 • Allah,
 • rüya,
 • sevgi,
 • neşe,
 • hüzün,
 • korku,
 • iyilik,
 • şüphe,
 • cesaret,
 • güzellik,
 • barış,
 • düşünmek...

# UYARI: Bazı somut anlamlı kelimeler kullanıldıkları cümleye göre soyut; soyut anlamlılar da somut anlam kazanabilirler.

“Yol” sözcüğü somut olduğu halde

> "Bu işi yapmanın bir yolu olmalı." örneğinde soyut anlam taşır.

“Sevgi” sözcüğü soyut olduğu halde

> "Sevgi en sevdiğim arkadaşımdır." cümlesinde somut anlam kazanmıştır.


SOMUT ANLAM NEDİR?

Türkçede bazı sözcükler beş duyumuzun (görme, dokunma, işitme, koklama, tatma)“herhangi birisi ile” algılanabilen varlıkları karşılar. Böyle sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.

> Somut Anlam Örnekleri

 • kitap,
 • ağaç,
 • soğuk,
 • hava,
 • Emine,
 • su,
 • mavi,
 • taş

Yorumlar (0)