Sözcükte Anlam Test 5

Sözcükte Anlam Test 5Sözcükte Anlam Test 51. I. Sendeleyen kızı elinden kavrayıp, yarı sürükler, yarı taşırcasına ileriye götürdüm.II. Yenemediğim bir merak beni, iki sefilin yanına kadar sürükledi.III. Kerkük’te kurşunlar ansızın bizi vururSürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz.IV. Her gün sürüklenip yaşamak ruha yük olur.Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) II. ile IV.   D) I. ile IV.   E) III. ile IV. 2. Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisinde “yan” sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?A) Köyde dolaşırken şuna buna rast geldik mi hemen sağ yanımı çevirirdim.B) Ne duruyor arada / Ben yanıyorum buradaYanına varacağım / karlı dağ var aradaC) Hastayım, yalnızım seni yanımdaSanıp da bahtiyar ölmek isterimD) Çünkü güzel gönlüm alıp gidersinHoşça tut yanında misafirim olsunE) Yanımda da bir misafirim var; bu gece sizde kalacağız. 3. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?A) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?Benim mi Allah’ım bu çizgili yüzB) Öylece ikimiz de ayakta konuşurdukGülüşür, şakalaşır, bahisler tutuşurdukC) Ya gözler altındaki mor halkalarNeden böyle düşman görünürsünüz?D) Bülbül oldum, gülistanda şakırımGül dalında biten gül neme yetmez.E) Anayı atayı dün aldın yeterVar git ölüm bir zamanda gene gel 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “tat” sözcüğü “Hoşa giden durum; hoşluk, mutluluk, huzur” anlamı dışında kullanılmıştır?A) Bir gökyüzü genişliğiyle ruhuma dolarOtların içine sırtüstü yatmanın tadıB) Ne olurdu bir kadın, elleri avucumdaBahsetse, yaşamanın tadından başucumdaC) Benden sor, benden dinle akşamıRabbim, bu sonsuzluk ve onun tadıD) Gök mavi, başak sarışın; tadı ne güzel barışınFakat senin on savaşa değer, ey yurt, bir karışınE) Bitmez oldu harmanların iyisiHurma tadı verir erik, kayısı 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?A) Aşkı alevlendiren uzun ayrılık, dostluğun değerini düşürür.B) Vapur biraz sonra büyük bir iskeleye yanaşıyordu.C) Yıllar bir gözyaşı olup da kaymışNurlu ihtiyarın yanaklarındaD) Emine, dul bir halanın yanında yetim bir kızdır.E) Yan yana oturmuş, bekler dışarıdaSarışın kediler, siyah kediler. 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “süzülmek” sözcüğü “zayıflamak, incelmek” anlamında kullanılmıştır?A) Yolun geçidini kar kesti ve aç kurtlarBahçeden içeri süzülür geceleriB) Yine rüyalara dalmış kayalar, toprak uyurSüzülür gizlice ay, gökteki tahtından iner.C) Ben bu gurbet ele düştüm düşeliHer gün biraz daha süzülmekteyimD) Dostum misk çalınmış siyah saçınaSüzülmüştür bir kadehin içineE) Dilim tetiği buruldu, canım gövdeden üzüldüİşte gözlerim süzüldü, Allah sana sundum elim 7. I. Çekerek dizlerinin üstüne eski bir abaSürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi BabaII. İki üç metre kadar süründüm, bir daha kımıldayamadım, öyle kaldım.III. Evet, sen el kapısında sürün işin yoksaGetir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksaIV. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angaryaYüzüstü çok süründün, ayağa kalk SakaryaYukarıdakilerin hangi ikisinde “sürünmek” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?A) I. ve II   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV. 8. I. Kuş, havada geniş bir kavis çizdikten sonra yere iniyordu.II. İkide bir Karasu’nun yanından bir pelikan kalkıyordu.III. İki kere ikinin dört etmesi, insanı hayallerinden uzaklaştırır.IV. Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulur.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile III. 9. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?A) Bu dünyada âdemoğluyum dersinHelâli haramı durmayıp yersinB) Tutsaydım Köse’nin doğru sözünüGözyaşım sel gibi çağlamaz idiC) Dalın eğri, yaprağın inceRengin iğdeleşir rüzgâr esinceD) Ey karlı köyüm, beyaz köyüm, hür yaylaBir gün ki oruçluydu yamaç, dam, tarlaE) Uzun kavak gıcım gıcım gıcılarİliklerine kadar işlemiş sızı 10. I. Unutma ki şairleri haykırmayan bir milletSevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.II. Hani o bırakıp giderken seniBu öksüz tavrını takmayacaktın.III. Baktın tanıyan kalmadı aşk öksüzünüDert ortağı bil hayatın son güzünüIV. Bendedir öksüzlerin çektiği çileGözyaşımı oya yaptım mendileYukarıda numaralandırılmış dizelerin hangi ikisinde, “öksüz” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile IV. 11. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?A) Yükseklerinde ömrün dağlar, sular, kovukYükseklerin diliyle tekrar edin nidâmıB) Hiç görmedik nigâr ne âlemdedir acebBiz hastayız o yâr ne âlemdedir acebC) Her mecliste kendini ortaya atmaİnci deryâda olur gölden çıkar mıD) Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayımGülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım.E) Sarı çiğdem evvel geldi dünyayaMenevşe baş eğip durdu duaya 12. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde “nasıl” sözcüğü, “bir şeyin oluşundan duyulan hayret, memnuniyet ve şaşkınlık” gibi duygulan belirtmek için kullanılmıştır?A) Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suyaRuh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuyaB) Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordumKimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordumC) Kim bilir, nerde, nasıl, kaç yaşındaBir namazlık saltanatın olacakD) Bir türkü söylenmede kendiliğindenNasıl dinlersen öyle şen ve hazinE) Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o.Birden nasıl toparlanarak kükremişti o. 13. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, “girmek” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?A) Salındı bahçeye girdi.Çiçekler selâma durdu.B) Dostumun bağına girip derdiğimLâle midir, sümbül müdür, gül müdür?C) Kınamayın komşular yatamaz oldumGiriyor sevdiğim düşüme benimD) Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıyaGiriyor birbiri ardınca ilahi yapıyaE) Girdim yarin bahçesine gül dibinde gülizârSaçlarından kopan teller kaldı bana 14. I. Geceyi hor görmek biraz da günahGece dediğin bir köprüdür siyahII. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geçBu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geçIII. Ak saçlı anadan geçilse bileDağlardan geçilmez derdi KöroğluIV. Tellerinde şafak söken bir gelinAnneler, babalar, çocuklar gelinYukarıda numaralandırılmış dizelerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler farklı anlamdadır?A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV. 15. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, gerçek anlamının dışındakullanılmıştır?A) Bir zerreciğim ki, arşa gebeyimDev sancılarımın budur kaynağıB) Gittikçe kesilir artık sedalarGece bir siyah el gözümü bağlarC) Gül, dikensiz bitmez imişBülbül gülsüz ötmez imişD) Desem ki sen benim içinHava kadar lâzımsınE) Kalbin atıyor elin titriyor heyecandanÂlemde ilk aşk mektubunu yazdığın belli 16. I. Büyük fikirler milletlerin ruhlarından fışkırırlar.II. İki gül fidanı adeta bahçeyi kaplamıştı.III. İçimde şimdi sana bir fırtına var kindenIV. Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangi ikisi mecaz anlamda kullanılmıştır?A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I. ile III.   D) III. ile IV.   E) II. ile IV. 17. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, “fakir” sözcüğü gerçek anlamının dışındakullanılmıştır?A) Gök kubbesi her an bütün gözlere maviZenginler o cennette fakirlerle eşitB) Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkıKerem etmeyen beyin fakirden nedir farkıC) İlk ve son dileğim senden bu kış mevsimiKırk yılda bu fakirin gönlünü etsenD) Bütün erkekler delikanlı, bütün kadınlar genç kızFakirlerinde refah, hastalarında sağlıkE) Fakiriz, aciziz, biçareyiz bizHaber gelmez teselliden, şifâdan 18. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, “yüz” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?A) Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeliÇok büyük bir işi görmekle yorulmuş belliB) Kaldır perçemini görem yüzünüYüzüne dökülen teller öğünsünC) Bir avuç ışıktı incecik yüzüGözleri geceler gibi derindiD) Dünya yüzünde bir sefer olsun tanışmadanÖz çehrenizle sizleri görmekteyim bu anE) Bakışın, gülüşün, neşen ve hüznünAy altında bir gül nağmesi yüzün CEVAP ANAHTARI

1-C  2-A  3-D  4-E  5-A  6-C  7-E  8-D  9-A  10-B  11-D  12-E  13-C  14-E  15-A  16-C  17-C  18-D

Yorumlar (0)
-0°
açık