TERİM ANLAM, TERİM ANLAM ÖRNEKLERİ

TERİM ANLAM, TERİM ANLAM ÖRNEKLERİ

TERİM ANLAM, TERİM ANLAM ÖRNEKLERİ

Bir bilim veya sanat dalıyla ilgili özel bir kavramı ifade eden sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Her dalda farklı terimler bulunmakta olup genelde meslek sahiplerince ve bir alana ilgi duyanlar tarafından oluşturulan ve kullanılan sözcüklerdir. Terim anlam yaygınlık kazandığında resmi yazı diline gelerek toplum geneline yayılır.


TERİM ANLAM ÖRNEKLERİ

> Matematik: Üçgen, denklem, kesir…

> Fen: Hücre, çekirdek, kuvvet…

> Dil Bilgisi: Yüklem, virgül, sıfat…

> Coğrafya: Dağ, enlem, ekvator…

> Edebiyat: Roman, uyak, dize…

> Müzik: Nota, porte, sol anahtarı…

> Tiyatro: Perde, sufle, sahne…

Terim Anlamlar...

Bitkiler besinlerinin yaklaşık % 85’ini kökleri sayesinde alırlar.
(Terim Anlam-Biyoloji Terimi)

Meseleyi kökten halletmek için buralara kadar geldi.
(Mecaz Anlam)

Anımsatma: Bir sözcük bir çok dalda terim anlamda kullanılabilir.

Hiçbir ek almamış halde bulunan kelimelere kök denir. (Dil Bilgisi)

Dokuz kök dışına  üç olarak çıkar. (Matematik)

Bitkiyi toprağa bağlayan köklerdir. (Coğrafi Terim)

Terim Anlam / Matematik Terimi

Geometri dersine tahtaya bir doğru çizerek başladık.
(Terim Anlam)

Doğru haber yayınlayan kanalların sayısı azaldı.
(Temel Anlam)


 Terim Anlamlı Sözcüklere Örnekler

a)  TIP TERİMLERİ: Adrenalin, akne, bakteri, kist, üreter, narkoz…

b)  MATEMATİK TERİMLERİ: Dikdörtgen, açı, basamak, küme, yamuk, logaritma…

c)  EDEBİYAT TERİMLERİ: Roman, hikaye, şiir, kinaye, beyit, kompozisyon, münazara…

d)  HUKUK TERİMLERİ: Beraat, feragat, hüküm, şerh, tahliye…

e)  MÜZİK TERİMLERİ: Akor, nota, porte, aralık, melodi, metronom, tuşe…

f)   ASTRONOMİ TERİMLER: Astroid, atmosfer, gezegen, gök taşı, meteor…

g)  SANAT TARİHİ TERİMLERİ: Atölye, bezeme, cephesellik, taraklama…

h)  DİN BİLİM TERİMLERİ : Hadis, hakikat, halife, ehlibeyt…

Yorumlar (0)