Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

U, Ü Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları, Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler A Harfi, Atasözleri ve Deyimler, Atasözleri ve Açıklamaları, Türkçe Atasözleri

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız.

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları İçin Tıklayınız.

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

U, Ü Harfleri ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Ucu bucağı olmamak: Bir yerin çok geniş olması, o yerin sonunun olmaması.

Ucu dokunmak: Söylenen bir sözün bir sebeple birini ilgilendirmesi veya bir zararın kişiye de dokunması.

Ucu ortası belli olmamak: Bir şeye nereden başlanacağı belli olmamak, bunu kestirememek.

Ucu ucuna: Ancak yetişti, ancak denk geldi.

Ucuz atlatmak: En az zararla zararlı veya tehlikeli bir şeyi geçiştirmek.

Ucunda bir şey olmak: Bir şeyin altında başka, gizli bir amacın olması.

Ucunu kaçırmak: Bir şeyin denetimini elinde tutamamak, çıkmaz bir yola girmek.

Uç vermek: Zamanı geldiğinde ilgili şeyin belirtilerinin ortaya çıkmış olması.

Uçan kuşa borçlu olmak: Birden çok kimseye borcu olmak.

Uçan kuştan medet ummak: Bir sorunun üstesinden gelebilmek için her çareye başvurmak, olmayacak yerden yardımistemek, yardım beklemek.

Uçkuruna sağlam: İffetli, namusuna bağlı kimse.

Uçsuz bucaksız: Çok geniş, ucu bucağı olmayan.

Ulu orta söz söylemek: Düşünüp taşınmadan, bir şeyin gerçeğini bilmeden konuşmak.

Uma uma döndük muma: Bir şeye karşı umutlu olup da bir türlü umudu gerçekleşmeyen ve bundan dolayı zayıflayıp gücünü yitiren kimse.

Umurunda olmamak: Önem vermemek, aldırış etmemek, takmamak.

Ununu elemiş, eleğini asmış: Geri kalan yaşamı süresince artık yapacak önemli bir işi kalmamış.

Utancından yere geçmek: Çok fazla utanmak. Bir olumsuzluk nedeniyle ortalıkta görünmek istememek.

Uyku bastırmak: Çok fazla uykusu gelmek. Bu durumu çok şiddetli yaşamak.

Uyku çekmek: İyice uyumak.

Uyku gözünden akmak: Uykusu çokça gelmek.

Uyku tulumu: Çok uyuyan, uykucu, uykuyu çok seven.

Uyku tutmamak: Bir türlü uyuyamamak.

Uykusu kaçmak: Uyuması gerektiği halde bir nedenden bir türlü uyumamak.

Uykusunu almak: Yeterince uyumuş olmak.

Uykuya dalmak: Derin ve rahat bir biçimde uyumak.

Uyur uyanık: Uyku uykusuzluk hali, yarı uyanık.

Uzağı görmek: Geleceği kestirmek, gelecekte olacakları doğru tahmin etmek.

Uzaktan uzağa: Çok uzaktan, ilgisiz.

Uzun etmek: Direnmek, nazlanmak, bir şeyi uzatmak.

Uzun hikâye: Oldukça ayrıntılı, anlatması çok uzun sürecek mesele. İşin birden fazla yönünün olması.

Uzun lafın kısası: Sözü uzatmadan söylemek gerekirse, kısacası.

Uzun uzadıya: En ince ayrıntısına kadar.

Üç aşağı beş yukarı: Yaklaşık olarak, çok az bir farkla.


Üç buçuk atmak: İstenmeyen bir durumun gerçekleşebilecek endişesiyle çok fazla korkmak.

Üç otuzluk: Yaşı bir hayli ilerlemiş kimse, ihtiyar kişi.

Üçe beşe bakmamak: Fiyat konusunda çok fazla ısrar etmemek. Cimrilik göstermemek.

Ümidini kesmek: Bir işin olmayacağına, gerçekleşmeyeceğine kanaat getirmek, buna karar vermek.

Ümitsizliğe düşmek: Bir şeyin gerçekleşeceğine olan inancını yitirmek.

Ün kazanmak: İsmi her yerde duyulur olmak, şöhreti artmak.

Üst perdeden konuşmak: Çok yüksek sesle, üstünlük taslayarak konuşmak.

Üste çıkmak: Suçlu olduğu halde davacı yerine geçmek.

Üste vermek: Hakkından fazla para ödemek.

Üstesinden gelmek: Üzerine aldığı bir işi başarmak, o işi yapmak.

Üstü başı dökülmek: Üstündeki giysilerin çok eski olması, artık kullanılamaz durumda olması.

Üstü kapalı konuşmak: Bir şeyi dolaylı olarak anlatmak. İfadelerde kesinlik ve netliğin olmaması.

Üstünde durmak: Bir şeye gereğinden fazla önem vermek, onunla ilgilenmek.

Üstünden atmak: Bir şeyi kabul etmemek, başkasının yapması için bir tarafa çekilen.

Üstünden dökülmek: Bol ve biçimsiz giysi, birinin üstüne pek yakışmamış olan giysi.

Üstünden geçmek: Aradan bir süre geçmiş olmak.

Üstüne almak: Alınmak. Söylenen ve yapılanın kendisini ilgilendirdiğine karar verip kaygılanmak.

Üstüne atmak: Bir olumsuzluğu başkasının üstüne yıkmaya çalışmak.

Üstüne basmak: Tam isabet anlamında.

Üstüne bir bardak soğuk su içmek: Bir işten umudunu kesmek, o işin olacağına aklı ermemek. Alacaklı bulunduğu bir şeyi elde etmekten umut kesmek.

Üstüne düşmek: Bir şeyin olması için gereğinden fazla o şeyle ilgilenmek.

Üstüne fenalık gelmek: Bunalmak, çok fazla sıkılmak.

Üstüne geçirmek: Bir şeyin veya kişinin kaydını üzerine almak, onu kendi adına kaydetmek.

Üstüne gelmek: Bir söz ya da işin olduğu esnada orada belirmek.

Üstüne gül koklamamak: Sevdiği birinden başka kimseyi asla sevmemek, Sadece onunla ilgilenmek.

Üstüne üstüne gitmek: Bir kişiye artarak baskı uygulamak veya tehlikeli bir durum olsa dahi bir şeyi yapmaktan vazgeçmemek, ısrar etmek.

Üstüne titremek: Bir şeye veya kişiye bir olumsuzluk gelmesin diye çok dikkatli olmak.

Üstüne toz kondurmamak: Birinin, bir şeyin kusurunu asla kabul etmemek. Onu kusursuz görmek.

Üstüne tuz biber ekmek: Bir felaketin acısını daha da arttıracak davranışta bulunmak.

Üstüne yatmak: Hakkı olmadığı halde başkasının malını kendine mal etmek.

Üstüne yürümek: Birini yıldırmak amacıyla ona saldırmak veya öyle görünmek.

Üvey evlât gibi tutmak: Haksızlık yapmak, küçümsemek, horlamak.

Üzüm üzüm üzülmek: Gereğinden çok fazla üzülmek.

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk, atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri, deyimler konu anlatımı, deyimler örnek, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler kısa, Türkçe deyimler, deyimler karikatür, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları, deyim örnekleri, en çok kullanılan deyimler

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler, r harfi başlayan deyimler, atasözleri deyimler nedir, f harfi başlayan deyimler, z harfi başlayan deyimler

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, en güzel atasözleri, atasözleri ve açıklamaları, en çok kullanılan atasözleri, atasözleri ve deyimler, atasözleri b, atasözleri resimli,Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler U-Ü Harfi

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 19:46
YORUM EKLE