N Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

N Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları, Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk, atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri

N Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

N Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

N Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

Atasözleri ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

N Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Nabzına göre şerbet vermek: Birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak tarzda davranışta bulunmak.

Nabzını yoklamak: Niyetini, eğilimini anlamaya çalışmak.

Nafile yere: Boş yere, boşu boşuna.

Nal deyip mıh dememek: Düşüncesinde direnmek.

Nalıncı keseri gibi kendine yontmak: Hemen hemen bütün işlerde kendi çıkarını düşünerek hareket etmek.

Nalları dikmek: Ölmek.

Nam almak: İsmi her tarafta duyulmak, herkes tarafından tanınmak, ünlenmek.

Namus belâsı: Kişinin namusunu koruması için katlandığı zor durumlar, kabullendiği zorluklar.

Nane molla: Güçsüz, dirençsiz kişi.

Nanik yapmak: Birini kızdırmak için nanik işareti yapmak.

Nara atmak: Yüksek sesle bağırmak.

Nasır bağlamak: Duyarlılığını yitirmek.

Nato kafa nato mermer: Söz dinlemez, anlamaz, kalın kafalı kimse.

Naza çekmek: Birinin kendini ağırdan alması, bir şeyi yerine getirmek için isteksiz davranması.

Nazarı dikkatini çekmek: İlgisini, dikkatini çekmek, bir şeyle ilgilenmeye başlamak.

Nazarı itibara almak: Birine önem ve değer vermek.

Nazı geçmek: Birine istediklerini yaptıracak derecede hatırı sayılır bir kişi olmak.

Nazını çekmek: Birini kırmamak için elinden geleni yapmak.

Ne akar ne kokar: Hiç kimseye faydası ve zararı dokunmayan kimse, çekingen, pısırık.

Ne çıkar: Hiçbir sonuç çıkmaz.

Ne fayda: Artık faydası olmaz, neye yarar.

Ne güne duruyor: "Bunu şimdi yapmazsa ne zaman yapacak?" anlamında kullanılır.

Ne günlere kaldık: Çok zor ve kötü günler geçiriyoruz. Zaman çok değişti. Eski halimizden eser kalmadı, anlamında.

Ne hâli varsa görsün: Beni dinlemiyor, ne yapsa da beni ilgilendirmez.

Ne idiği belirsiz: Soyu, sopu belli değil. Nereden geldiği bilinmiyor.

Ne mal olduğunu anlamak: Gerçek kimliğinin ortaya çıkması.

Ne od var ne ocak: Çok büyük bir yoksulluğu, geçim sıkıntısını anlatmak için kullanılır.

Ne oldum delisi olmak: Beklemediği bir şeye kavuştuğu için değişmek, şımarmak, kendini kaybetmek.

Ne olur ne olmaz: Her ihtimali göz önünde bulundurmak gerekir.

Ne pahasına olursa olsun: Her türlü sıkıntı ve tehlikeyi hesaba katarak.

Ne şiş yansın ne kebap: İki taraf da korunsun. Orta bir yol bulunsun anlamında.

Ne tadı var ne tuzu: Kişinin hoşuna gidecek, kişiye zevk verecek bir şey değil.

Ne yardan geçer ne serden: Fedakârlık gerektiren bir şeyde hem fedakârlık yapmak istememek hem de istediğinden vazgeçmemek.

Ne yer ne yedirir: Kendisi faydalanmadığı gibi o şeyden kimsenin de faydalanmasını istememek.

Nefes aldırmamak: Soluk aldırmamak.

Nefes kesmek: Şaşırtıcı, heyecan verici.

Nefes nefese gelmek: Koşarak, yorulmuş, heyecanlı bir şekilde gelmek.

Nefes tüketmek: Bir şeyi anlatmaktan çok fazla yorulmak.

Nefesi kesilmek: Çok çalışmaktan bunalmak.

Nefsine yedirememek: Bir şey yapmayı kendisi için ağır bulmak, kendine yakıştıramamak.

Nefsini körletmek: Bedeni isteklerinden herhangi birini üstünkörü gidermek. Bir şey isteyemez duruma getirmek.

Nefsini yenmek: İsteklerini denetim altına almak.

Nerede akşam orada sabah: Bir kimsenin gece kalacak belli bir yeri olmadığını, rastgele bir yerde kaldığını anlatmak için kullanılır.

Nereden nereye: Oldukça şaşılacak bir durum, olacak gibi değil.

Neşter vurmak: Bir sorunu çözmek amacıyla ele almak.

Nev-i şahsına münhasır: Eşi benzeri bulunmayan.

Nevri dönmek: Bir olay ya da durum karşısında aşırı sinirlenmek.

Neye uğradığını bilememek: Beklenmedik bir durum ile karşılaştığı için donup kalmak, bir şey yapamamak.

Nimeti ayağıyla tepmek: Çok yakınına gelmiş fırsatların değerini bilmemek.

Niyet etmek: Bir şey yapmayı düşünmek, onu zihinde tasarlamak.

Niyeti bozuk: Birine bir kötülük yapmaya karar veren.

Nokta koymak: Sonuçlandırmak.

Noktası noktasına: Her şeyiyle aynı, hiçbir farklılık yok anlamında.

Not düşmek: Bir şeyle ilgili birkaç satırlık bir yazı bırakmak. 

Notunu vermek: Kıymetini tespit etmek. Bir kişinin ne olduğunu ortaya koymak.

Nuh der, peygamber demez: Sözünde direnmek, inat etmek.

Nuh Nebi'den kalma: Çok eski, modası geçmiş şey.

Numara yapmak: Yalancı tavırlarla olmamışı olmuş göstererek birini aldatmaya çalışmak.

Nur topu: Sağlıklı, güzel ve temiz çocuk için kullanılır.

Nutku tutulmak: Korku, üzüntü ve heyecandan konuşamaz olmak.

Nutuk çekmek: Çok uzun, çok sıkıcı konuşma yapmak.

Atasözleri ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk, atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri, deyimler konu anlatımı, deyimler örnek, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler kısa, Türkçe deyimler, deyimler karikatür, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları, deyim örnekleri, en çok kullanılan deyimler

atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları,

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler, r harfi başlayan deyimler, atasözleri deyimler nedir, f harfi başlayan deyimler, z harfi başlayan deyimler

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler

Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, en güzel atasözleri, atasözleri ve açıklamaları, en çok kullanılan atasözleri, atasözleri ve deyimler, atasözleri b, atasözleri resimli,

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 10:39
YORUM EKLE