O, Ö Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

O, Ö Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

O, Ö Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

Atasözleri ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

O, Ö Harfleri ile Başlayan Deyimler ve Anlamları


O tarakta bezi olmamak: Bir şeyle ilişiği bulunmamak.

Ocağı kör kalmak: Soyunu sürdürecek çocuğu bulanmamak, soyu tükenmiş olmak.

Ocağına düşmek: Birine sığınıp ondan korunma dilemek.

Ocağına incir dikmek: Birinin evini, yuvasını dağıtmak. Bir daha toparlanamaz bir duruma sokmak.   

Ocağını söndürmek: Ailesinin dağılmasına sebep olmak.

Oflayıp puflamak: Of puf diyerek sıkıntısını belli etmek.

Oh çekmek: Bir başkasının düştüğü kötü bir duruma epeyce sevinmek.

Oğul balı: Çocukların anne babaya yansıyan, faydası olan geliri.

Ok yaydan çıkmak: Belli bir aşamadan sonra olayları oluruna bırakmak.

Okka çekmek: Hacminden daha fazla ağırlığı olan.

Okkalı kahve: Oldukça bol kahve ile yapılmış ve büyük fincana konan kahve.

Okkalı küfür: Ağır küfür.

Okkanın altına girmek: Haksız bir şekilde eziyet çekmek, zarar ve ceza görmek.

Oldu bittiye getirmek: Bir şeyi aceleye getirmek. Emrivaki yapmak.

Olmayacak duaya amin demek: Sonuç vermeyecek boş işlerle uğraşmak.

Oluruna bırakmak: Kendi haline bırakıp, ne olursa olsun, sonucuna razı olmak.

Omuz omuza: Dayanışma ile birbirine destek çıkarak.

Omuz silkmek: İlgi göstermemek, önemsiz bulmak.

Omuz vermek: Destek olmak.

On ikiden vurmak: Büyük başarı elde etmek, bir şeye tam isabet etmek.

On paralık etmek: Birini sözle ya da davranışlarla küçük düşürmek, değersiz kılmak.

On parmağında on kara: Kişilere iftira atmayı alışkanlık haline getiren kimse.

On parmağında on marifet: Çok becerikli kişi.

Onuruna dokunmak: Birinin haysiyetini incitmek.

Orman kanunu: Bir işi zorbalıkla halletme yöntemi.

Orta direk: Dar gelirli insanların oluşturduğu topluluk, orta tabaka, memur, işçi sınıfı için kullanılır.

Orta hâlli: Maddi açıdan zengin de fakir de olmayan kimse.

Orta malı: Herkesin yararlandığı, herkese açık mal.

Ortada kalmak: Hiçbir yer, yurt bulamamak.


Ortadan kalkmak: Yok olmak, görünmez bir hal almak.

Ortadan kaybolmak: Görünmez bir hal almak.

Ortalığı birbirine katmak: Kargaşa çıkarmak, kişileri birbirine katmak.

Ortalığı curcunaya vermek: Ortalığı gürültüye boğmak.

Ortasını bulmak: Uzlaştırmak.

Ortaya dökmek: Gizli olan, bilinmeyen şeyleri açıklamak.

Ot yoldurmak: Birine zor bir iş gördürmek, onu çokça uğraştırmak.

Oyun bozanlık etmek: Beraberce yapılmaya başlanan bir işte arkadaşlarından ayrılmak. Mızıkçılık etmek, birlikte yapılan işten ayrılmak, vazgeçmek.

Oyun etmek: Birini kandırıp tuzağa düşürmek.

Oyuna gelmek: Aldatılmak, kandırılmak.

Oyuna getirmek: Birini tuzağa düşürmek.

Ödü kopmak: Çok korkmak

Ödü patlamak: Bir nedenden çok fazla korkmak.

Ödün vermek: Kimi haklardan vazgeçerek taviz vermek.

Öküz altında buzağı aramak: Olmayacak şeyleri bahane etmeye kalkmak.

Öküz öldü, ortaklık bozuldu: Menfaat bağı ile birbirine bağlı olan kişilerin bu menfaati sağlayan şeylerin ortadan kalkmasıyla yakınlıkları da biter.

Öküz trene bakar gibi bakmak: Aptal aptal, bir şey anlamadan bakmak.

Ölçüyü kaçırmak: Bir konuda aşırılık.

Ölme eşeğim ölme: Umutsuz, boşu boşuna olan bekleyiş.

Ölmek var, dönmek yok: Sonu ne olursa olsun bundan vazgeçilmeyecektir.

Ölü fiyatına: Gerçek değerinin çok çok altında.

Ölü mevsim: Bir işin en az olduğu hatta olmadığı zaman dilimi.

Ölüm döşeğinde: Ağır hasta, ölmek üzere olan kişi.

Ölümle burun buruna gelmek: Ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumla karşılaşmak.

Ölümü göze almak: Yaptığı işte cesur davranmak, her şeyi kabul etmek.

Ölümüne susamak: Yapılan çok tehlikeli işte tehlikeye aldırmamak.

Ölüp ölüp dirilmek: Çok büyük bir hastalık ya da sıkıntıdan zar zor kurtulmak.

Ömrü billah: Hiçbir zaman.

Ömrüne bereket: Ömrün oldukça uzun olsun anlamında.

Ömür çürütmek: Bir işe uzun zaman emek vermiş olmak.

Ömür sürmek: İyi ve rahat şartlar altında hayatını devam ettirmek.

Ömür törpüsü: Bıktıran kimse.

Ön ayak olmak: Bir işin yol göstericisi olmak, bir işte rehberlik etmek.

Önüne bir kemik atmak: Küçük bir çıkar karşılığı aşağılık birini susturmak.

Önünü ardını düşünmemek: Sonucun ne olacağını iyice hesaplamamak.

Önünü kesmek: Yolunu kesmek, ilerlemesine engel olmak.

Öpüp başına koymak: Bir şeyi seve seve kabul etmek.

Örtbas etmek: Bilinmek istenilmeyen bir durumu bir şekilde kapatmak.

Örümcek kafalı: Yenilikleri benimsemeyen, düşüncede geri olan kimse.

Ötesi çıkmaz sokak: Takip edilen yol yanlıştır, bu yolun sonu yoktur.

Özenip bezenmek: Oldukça titiz, ayrıntılı bir şekilde bir şeyi ele almak.

Özrü kabahatinden büyük: Bir yanlıştan dolayı özür dileyen kimsenin özrünün daha kabahatli olması.

Özü sözü bir: Söyledikleri ile yaptıkları arasında bir çelişki olmayan kimse.

Özür dilemek: Yapılan bir yanlış nedeniyle affetmeyi beklemek.

Atasözleri ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk, atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri, deyimler konu anlatımı, deyimler örnek, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler kısa, Türkçe deyimler, deyimler karikatür, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları, deyim örnekleri, en çok kullanılan deyimler

atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları,

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler, r harfi başlayan deyimler, atasözleri deyimler nedir, f harfi başlayan deyimler, z harfi başlayan deyimler

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler

Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, en güzel atasözleri, atasözleri ve açıklamaları, en çok kullanılan atasözleri, atasözleri ve deyimler, atasözleri b, atasözleri resimli,

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 22:19
YORUM EKLE