P Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

P Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

P Harfi ile Başlayan Deyimler, Anlamları, Açıklamaları

Atasözleri ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

P Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları


Pabucu dama atılmak: Kendisinden daha çok sevilen birinin ortaya çıkmasıyla değer ve itibar kaybetmek, eski ilgiyi görmemek.

Pabucunu ters giydirmek: Birlerini zor bir duruma düşürerek onu telaşlandırmak.

Pabuç bırakmamak: Kararlaştırdığı bir şeyi başkasının tehdit ve şantajına aldırmadan devam ettirmek. Korkmamak, yılmamak.

Pabuç pahalı: Yapılması düşünülen işin tehlikeli bir iş olduğunu anlatmak için kullanılır.

Paçaları sıvamak: Bir işi yapmaya koyulmak, bu yolda hazırlıklar yapmak.

Paçası düşük: Giyim kuşamına çok da dikkat etmeyen kimse.

Paçayı kaptırmak: Yakalanmak, ele geçmek, bir şeyden vazgeçmek istediği halde kendini bir türlü kurtaramamak.

Paçayı kurtarmak: Bir işten veya durumdan yakasını sıyırıp kurtarmak.

Paçavrasını çıkarmak: Birini çok fazla hırpalamak, onun sağlam bir yerini bırakmamak.

Paha biçilmez: Çok kıymetli, değeri para ile ölçülemeyen.

Pahalıya mal olmak: Bir şeyin çok fazla emek, fedakârlık ve emek gerektirmesi.

Palas pandıras: Çok acele bir şekilde, hazırlanmaya fırsat bulmadan.

Palavra atmak: Bir şeyi çok fazla abartarak söylemek, bir şekilde yalan söylemek.

Pamuk ipliği ile bağlamak: Bir şeye geçici bir çözüm bulmak. Kökü olmayan, etkisi az olan.

Paniğe kapılmak: Gereğinden fazla telaşlanmak.

Papara yemek: Paylanmak, çok fazla azar işitmek.

Para babası: Parası çok olan, çok zengin, varlıklı kimse.

Para canlısı: Parayı aşırı derecede seven kimse.

Para dökmek: Bir şey uğruna çok fazla para sarf etmek.

Para etmemek: Gerçek fiyatına satılamamak.

Para gözlü: Paraya aşın düşkün olan kimse.

Para kesmek: Çok fazla para kazanmak.

Para sızdırmak: Birini kandırarak veya zorla ondan para almak.

Para tutmak: Parasını gereksiz harcamayıp biriktirmek.

Para vurmak: Yasa dışı yollarla para sahibi olmak, zengin olmak.

Para yedirmek: İşi için hak etmediği halde birine para vermek. Bir nevi rüşvet vermek.

Para yemek: Çok fazla para harcamak. Rüşvet yemek.

Parasını sokağa atmak: Kâr getirmeyen bir işe, bir şeye para yatırmak.

Paraya çevirmek: Elindeki mal, metayı verip yerine para almak.

Paraya kıymak: Gereken yer ve zamanda para harcamaktan kaçınmamak.

Paraya para dememek: Bol bol para harcamak.

Parazit yapmak: Konuşmayı alakasız sözlerle kesmek.

Parmağı ağzında kalmak: Hayrete düşmek, şaşırmak.

Parmağına dolamak: Her yer ve fırsatta bir konuyu ele alıp onunla uğraşmak.

Parmağında oynatmak: Birine bütün istediklerini yaptırmak, onu kullanmak.

Parmağını bile oynatmamak: Bir şeye kayıtsız kalmak, tepki göstermemek.

Parmak basmak: Bir yere ısrarla dikkatleri çekmeye çalışmak.

Parmak hesabı: Hece ölçüsü.

Parmak ısırmak: Meydana gelen bir durum karşısında hayrete düşmek, büyük şaşkınlık yaşamak.

Parmak kadar: Çok küçük olan.

Parmakla gösterilmek: Seçkin, çok az bulunmak.

Parmakla sayılmak: Çok az olmak.

Parmaklarını yemek: Bir yemeğin çok lezzetli olduğunu belirtmek için kullanılır.

Parsayı başkası toplamak: Emek verenin farklı, emeğin karşılığı alanın farklı biri olması.

Pas geçmek: Bir şeyin üzerinde fazla durmamak, vazgeçmek.

Pas vermek: Birine yüz vermek.

Pasaportunu vermek: Birini işten kovmak.

Pastırma yazı: Sonbaharın başındaki o sıcak günler.

Pat diye: Ansızın, bir anda.

Patırtı çıkarmak: Kavga çıkarmak, kargaşaya neden olmak.

Patlak vermek: Hoş olmayan, benimsenmeyen bir durumun ortaya aniden çıkması.

Paye vermek: Birini adam yerine koyup ona değer vermek.

Payını almak: Bir nedenden dolayı azarlanmak.

Payidar olmak: Yaşamak, yok olmamak, devam ettirmek.

Perde arkası: Bir şeyin görünürde olmayan yüzü.

Perdesi yırtık: Utanmaz, ar bilmez kimse.

Pergelleri açmak: Oldukça uzun adımlarla yürümeye başlamak.

Pervane olmak: Birinin yanından hiç ayrılmamak.

Pes etmek: Yenilgiyi kabullenmek.

Pestili çıkmak: Çok yorulmak.

Peşine takılmak: Ardından gitmek.

Peşini bırakmamak: Bir şeyden hiçbir koşulda vazgeçmemek.

Peşkeş çekmek: Bir kimseye hoş görünmek için ona kendi malını hediye olarak vermek.

Peyda olmak: Ortaya çıkarmak, oluşmak.

Pılıyı pırtıyı toplamak: Bütün eşyaları toplayarak bir yere gitmek için hazırlık yapmak.

Pire için yorgan yakmak: Kendisine yapılan ufak bir kötülüğün öcünü almak için karşısındakini üzmek veya utandırmak için çok büyük bir zararı göze almak.

Pireyi deve yapmak: Çok küçük bir şeyi çok fazla büyütmek, abartmak.
Pis pis düşünmek: Üzgün, karamsar, umutsuz bir düşünceye dalmak.

Pis pis gülmek: Birinin düştüğü kötü bir duruma pişkin pişkin gülmek.

Pisi pisine: Boş yere, boşuna.

Pişkinliğe vurmak: Menfaati için kötü davranışlara veya sözlere aldırmamak.

Pişmiş aşa su katmak: Bitirmek üzere olan bir işi bozacak tavır sergilemek.

Pişmiş kelle gibi sırıtmak: Aptalca, gereksiz gülmek.

Posasını çıkarmak: Bir kişiyi çok fazla sömürmek veya birini çokça dövmek.

Post elden gitmek: Birinin yüksek makamından ayrılmak zorunda kalması.

Post kavgası: Bir yeri, makamı ele geçirme çekişmesi.

Posta koymak: Birilerini tehdit etmek, korkutmak.

Postu kurtarmak: Ölüm tehlikesi atlatmak.

Postu sermek: Kısa süreliğine gittiği bir yerde saygısız bir şekilde uzun süre kalmak.

Pot kırmak: Farkında olmayarak karşısındakine dokunacak, çevresindekileri incitecek sözler sarf etmek.

Pösteki saymak: İçinden çıkılması oldukça zor bir işle uğraşmak.

Prangaya vurmak: Zincire vurmak.

Punduna getirmek: Bir şeyi yapmak için fırsat kollamak, uygun zamanı beklemek.

Pupa yelken: Hiçbir şeye bağlı olmadan.

Pusu kurmak: Birine saldırmak için bir yerde gizlenmek.

Pusulayı şaşırmak: Ne yapacağını bilemez bir duruma düşmek.

Pusuya düşmek: Tuzağa yakalanmak.

Put gibi durmak: Hiç kımıldamadan.

Put kesilmek: Oldukça sessiz, hareketsiz olmak, kımıldamamak.

Püf noktası: Bir işin en ince ve en önemli noktası.

Püsküllü bela: Büyük sıkıntıya sebep olan kişi.

Püsküllü yalan: Büyük, abartılı yalan.

Atasözleri ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk, atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri, deyimler konu anlatımı, deyimler örnek, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler kısa, Türkçe deyimler, deyimler karikatür, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları, deyim örnekleri, en çok kullanılan deyimler

atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları,

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler, r harfi başlayan deyimler, atasözleri deyimler nedir, f harfi başlayan deyimler, z harfi başlayan deyimler

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler

Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, en güzel atasözleri, atasözleri ve açıklamaları, en çok kullanılan atasözleri, atasözleri ve deyimler, atasözleri b, atasözleri resimli,
Türkçe atasözleri,  atasözleri anlamlı,  en güzel atasözleri,  atasözleri ve açıklamaları,  en çok kullanılan atasözleri,  atasözleri ve deyimler,  atasözleri b,  atasözleri resimli,

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 22:15
YORUM EKLE