30.08.2018, 13:51

Atatürk'ün Soy Kütüğü

Kökeni, bir Avşar Beyliği olan Karamanoğullarına dayanan Gâzi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyoruz canlar. Ruhu şad, mekânı cennet olsun!.

Atatürk’ün -baba tarafından- sülalesi (soy) Avşarların Kızıllar Oymağı’na (aşiret) bağlı Kocabaşlar Obası’na dayanır. “Kocabaş” sözü, Yörükler arasında akıllı, bilgili, zeki vb. anlamlara gelen bir deyimdir bu arada. Atatürk’ün anne tarafı ise yine zorunlu iskân siyaseti neticesinde Konya’dan alınarak Selânik’e yerleştirilen ve bu yörede Konyarlar olarak anılan geniş bir sülâledendir. Atatürk'ün obası, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde, 1471-72 yılları arasında Karaman'a bağlı Taşkale Beldesi’nden alınarak; Makedonya'nın Kocacık Beli’ne ileri karakol amaçlı olarak zorunlu iskân edilmiştir. Bu arada Taşkale’nin eski adı Kızıl olup; bu ad, Avşarların Kızıllar Oymağı’ndan (aşiret) gelmektedir.

O tarihte, Kocacık Beli, Osmanlı (Türk) ordusunun Balkan seferlerinde kullandığı stratejik bir geçittir. Sırp, Hırvat vd. eşkıyalar bu geçitte pusu atarak küçük askerî birliklere, kervanlara saldırılar düzenlemektedir. Osmanlı, hem bu bölgeden geçen ordunun iaşe gereksinimini karşılamak hem de çevre güvenliğini sağlamak amacıyla, savaşçı Avşarları “Evlâd-ı Fatihan” olarak buraya yerleştirir. Karamanoğullarını oluşturan oymak (aşiret) ve obaları ülkenin çeşitli yörelerine misâl Halep, Türkmendağı, Kıbrıs, Gümülcine, Deliorman, Dobruca, Ahıska hatta Kuzey Afrika (Libya, Cezayir, Fas, Tunus) gibi yurt köşelerine dağıtarak, en güçlü rakibini ortadan kaldırmak istemesi de cabası!..

Oğuz/Kayı boyundan gelen Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları Beyliğini ortadan kaldırmıştır. Oğuz/Avşar boyundan ve dahi Karamanoğullarından gelen Gâzi Mustafa Kemal Atatürk ise Osmanlı Hanedanlığına son vermiştir. Hal böyle olunca tarih biliminin gizemli tesadüflerinden, kısaslardan biri daha gerçekleşmiştir. Bununla birlikte -Mevlâna’nın da dediği gibi- düne ait ne varsa dünde kalmıştır. Artık geleceğe bakmak lâzımdır. Yeri gelmişken, Gâzi Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok hayranlık duyduğu Osmanlı padişahının -bizzat kendi ifadesiyle- Fatih Sultan Mehmet olduğunu da belirtelim.

Viyana bozgunu, Balkanlardaki Türkler için felaketin habercisi olmuştur. Birbiri ardına patlak veren isyanlar ve Balkan Savaşları sürecinde Müslümanlara özellikle de Türklere yönelik soykırımların, toplu kıyımların (katl-i âm), baskıların ardı arkası kesilmeyince büyük çoğunluğu Avşar kökenli olan Yörük Türkmenleri Balkanları bırakarak, büyük kitleler halinde Anadolu'ya göç etmişlerdir. Hatta Anadolu’ya göçenler arasında -Müslüman oldukları için zulme maruz kalan- Boşnaklar ve Arnavutlar da vardır. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de, bu süreçte dedelerinin yurdu olan Kocacık Köyü’nü bırakarak, memur olarak atandığı Selânik'e yerleşmiştir. Burada, Zübeyde Hanım ile evlenmiş ve bu evlilik sonucunda Mustafa Kemal Atatürk ile kardeşleri dünyaya gelmiştir. Söz açılmışken, Amerikalı tarihçi Justin Mc. Carthy’nin taraf ülkelerin arşivlerinde yaptığı uzun araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre Balkanlarda yaşayan 2-2,5 milyon arası Türk ya soykırıma uğramış ya da Anadolu’ya göç (hicret) etmek zorunda bırakılmıştır. Anadolu’ya ulaşabilen göçmenlerin (muhacir) sayısının çok az olduğunu da belirtelim.

Sözün kısası (vel’hâsıl-ı kelâm) Gâzi Mustafa Kemal Atatürk, köken itibariyle Yörük Türkmenlerindendir cancağızlar. Bizzat kendi ifadesiyle yürüyen Türklerdendir. Hoş, yürümeyen Türk de, ölü Türk değil midir zaten?!..

Aziz Dolu Atabey

https://azizdolu.wordpress.com/

Yorumlar (0)