Bir Köylünün Atatürk'e Cevabı

'Hayatımda cevap veremediğim tek insan bu aksakallı ihtiyar olmuştur'

Bir Köylünün Atatürk'e Cevabı

Tarihimiz savaşlarla doludur. Biz bu savaşlardan başkaldırıp ne memleketi imar edebilmişiz, ne de kendimiz refaha kavuşmuşuz. Bunun sebebi, bizim suçumuz olduğu kadar düşmanlarımızdadır da… Çünkü baş ta Ruslar olmak üzere düşmanlarımız da hep şöyle düşünürlerdi:

“Türklere rahat verilmemeli ki başka sahalarda ilerleyemesinler.” Bunun için de sık sık başımıza belalar çıkarırlar, savaşlar açarlar, Balkan milletlerini ‘istiklal’ diyerek kışkırtırlardı. Biz böyle durmadan savaşırken de o zamanlar askere alınmayan Müslüman olmayanlar durmadan zenginleşirlerdi. Onların neden zengin, bizim neden fakir kaldığımızı bir köylü Gazi Mustafa Kemal verdiği kısa bir cevap ile net olarak şöyle izah etmiştir. Gazi, Mersin’e yaptığı seyahatlerden birinde, şehirde gördüğü büyük binaları işaret ederek sormuş:

-“Bu köşk kimin?”

-“Kirkor’un...”

-“Ya şu koca bina?”

-“Yorgo’nun...”

-“Ya şu...”

-“Salamon’un...” Gazi biraz sinirlenerek sormuş:

-“Onlar bu binaları yaparken ya siz nerede idiniz?” Toplananların arkasından bir köylünün sesi duyulur:

-“Biz mi nerede idik? Biz Yemen’de, Tuna Boylarında, Balkanlarda, Arnavutluk Dağlarında, Kafkas’larda, Çanakkale’de, Sakarya’da savaşıyorduk Paşam...” Gazi bu hatırasını naklederken:

-“Hayatımda cevap veremediğim tek insan bu aksakallı ihtiyar olmuştur” der dururdu.1

1 YÜCEBAŞ, Hilmi, Atatürk’ten Nükteler, Fıkralar ve Hatıraları, 2. Baskı, Kültür Kitabevi, İstanbul 1973., s. 18.

Kaynak: Atatürk’ten Gençliğe Unutulmaz Anılar, Ahmet Gürel, Mayıs 2009

Yorumlar (0)