MUSTAFA KEMAL’İN 21 NİSAN 1920 GENELGESİ

MUSTAFA KEMAL’İN 21 NİSAN 1920 GENELGESİ

[ ...Mustafa Kemal, 21 Nisan 1920’de, Heyeti Temsiliye adına; tüm valiliklere, sancaklara, belediye başkanlıklarına ve kolordu komutanlıklarına, ‘çok aceledir’ uyarısıyla gönderdiği genelgede şunları söylüyordu:

“Allah'ın yardımıyla, Nisan’ın yirmi üçüncü Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır…

Cuma gününün kutsallığından yararlanılacak, bütün milletvekilleriyle birlikte kutlu Hacı Bayram Camisinde Cuma namazı kılınarak, Kuran ve namazın nurlarından ışıklanıp güç kazanılacaktır…

O günün kutsallığını pekiştirmek için bugünden başlayarak il merkezlerinde Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenlemesiyle hatim indirilmeye, Buhari  okunmaya başlanacak ve hatimin son bölümleri, mutluluklar getirsin diye Cuma günü namazdan sonra Meclis Binası önünde okunup bitirilecektir.

Kutsal ve yaralı yurdumuzun her köşesinde ve aynı biçimde, bugünden başlayarak hatim indirilmeye, Buhari okunmaya başlanacak; Cuma günü ezandan önce minarelerde sela verilecektir…

Her yerde Cuma namazından önce, uygun görülecek biçimde mevlit okunacaktır.

Bu bildirimin hemen yayılması için, her araca başvurulacak ve tez elden en uzak köylere, en küçük askeri birliklere, ülkenin bütün örgüt ve kurumlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük tabelalar halinde her yere asılacak, yapılabilir yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır”…

21 Nisan genelgesi, ulusal direnişi temsil eden halk eyleminin, yeni ve ileri bir aşamaya geldiğini gösterir.

Nutuk’ta, “o günün hissiyat anlayışına ne derece uyulmak mecburiyetinde bulunulduğunu gösteren bir belge” olarak tanımlanan genelge, vatan ve din duygularına seslenen uhrevi bir anlatımla kaleme alınmıştır. Ancak, öz olarak, “milletin kendi iradesine kendisinin hakim olması için” girişilen, köklü ve büyük bir siyasi değişimin dinamizmine sahiptir.

Ulusal direniş, artık yalnızca halk hareketi olmaktan çıkacak ve bir halk devleti kurmayı amaçlayan sosyal devrim niteliğini kazanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağımsızlığın sağlanmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu yönelişin gelişip olgunlaşan doğal ürünleri olacaktır…]

Kaynak; METİN AYDOĞAN "Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı"

Yorumlar (0)