27.11.2018, 13:45

Avrupa Dillerindeki Sayı Adlarının Turan Kökeni

AVRUPA DİLLERİNDEKİ SAYI ADLARININ TURAN KÖKENİ

1. Sümercenin Etrüskçe ile karşılaştırılması:
Sümercede aş, diş, dit, deşşu, eşda, ur ve mer sözleri bir anlamına gelir (bunlardan mer sözü, dilimize bir olarak evrimiştir).

Sümerce     
dit        min     eş        limmu    ia          aş       imin      ussu   ilimmu    u
Etrsükçe   
thun   zal/dual   ciş      huth       mac     sa     semph    cezp    nurph    sar

Sümerce ve Etrüskçe 1, 3, 4, 5 ve 6 sayı adlarının köken birliği vardır.

2. Etrüskçenin Korece ile karşılaştırılması

Etrsükçe   
thun      zal/dual    ciş      huth       mac         sa     semph    cezp      nurph   sar
Korece    
hana         dul        set       net      daseot   yeoseot   ilgop   yeodeol    ahop    yeol
   
Etrüskçe ve Korece 1, 2 ve 4 sayı adlarının köken birliği vardır.

3. Etrüskçenin Türkçe ile karşılaştırılması:
thun      zal/dual    ciş      huth       mac         sa     semph    cezp      nurph   sar
bir       iki               üç       dört         beş        altı      yedi       sekiz     dokuz   on

Etrüskçe ve Türkçe 3 sayı adının köken birliği vardır.

4. Etrüskçenin Yuğra dilleriye karşılaştırılması  
 
Etrsükçe   
thun      zal/dual    ciş      huth       mac      sa     semph    cezp      nurph   sar
Macarca   
egy         ket        harom    negy     öt         hat       het        nyolc    kilenc   tiz
Mansice   
akva       kitig      xuram    nila       at         hot       sat        nolov    ontolov   lov
Khantice  
yig          kat         tam     nyate     wet       xut       tapet      nevet     yaryan    yan       
   
Etrüskçe ve Yuğra dillerinde 5, 6, ve 7 sayı adlarının köken birliği vardır. 

5. Etrüskçenin Latince ile karşılaştırılması:
 
Etrsükçe   
thun      zal/dual    ciş      huth       mac         sa     semph    cezp   nurph  sar
Latince     
unus          duo      tres   quattuor   quinque  sex   septem   octo   novem  decem

Latincedeki unus (1), duo (2), quattuor (4), quique (5), sex (6), septem (7), octo (8) ve novem (9) sayı adları Etrüskçeden kalmadır. 

6. Latincenin Yuğra dilleriyle karşılaştırılması   
  
Latince     
unus     duo      tres   quattuor  quinque   sex     septem   octo   novem   decem
Macarca  
egy         ket        harom    negy     öt         hat       het        nyolc    kilenc   tiz

Latincedeki tres (3) ve decem (10) sayı adları Ön Yuğra dilinden kalmadır.

Böylece Latincedeki sayı adlarının sekizi Ön Türkçeden [unus (1), duo (2), quattuor (4), quique (5), sex (6), septem (7), octo (8) ve novem (9)], ikisi de Ön Yuğra dilinden [tres (3) ve decem (10)] kalmadır.

7. Latincenin Avrupa dilleriyle karşılaştırılması:
 
Latin: unus     duo      tres   quattuor   quinque  sex    septem   octo   novem   decem
Kelt:   aon       da       tri      ceithir       coig      sia       seachd  ochd   naoi      deich
Rus:   adin     dva        tri      çetire       pyat      şest     syem    vosem   devit   desit
Sırp:  jedan   dva      tri        çetri        pet        çest     sedam   osam    devet   deset
Arnavut:një       dy        tre      katër        pesë     gjashtë  shtatë   tetë    nentë    dhjetë
Yunan: ena       dio      tria    tessera       pente    exi         epta     octo   ennea     deka
İngiliz: one     two      three     four        five       six       seven   eight    nine     ten 
Alman: eins     zwei     drei      vier         fünf     sechs   sieben   acht    neun   zehn
İsveç:    en       två        tre       fyra        fem     sex        sju        åtta    nie    tie

Kelt dillerindeki tüm sayı adları Latinceden kalmadır. 
Rusça ve diğer Slav dillerindeki pyat/pet (5) dışındaki tüm sayı adları Latinceden kalmadır.
Arnavutçadaki  pesë (5) dışındaki tüm sayı adları Latinceden kalmadır.
Yunancadaki pente (5) dışındaki tüm sayı adları Latinceden kalmadır.
Germen dillerindeki four/vier/fyra (4) ve five/fünf/fem (5) dışındaki tüm sayı adları Latinceden kalmadır. 

8. Türkçenin Avrupa dilleriyle karşılaştırılması:
            
Türkçe:      ...    dört     beş   ...    
Arnavutça:  ...   ...        pesë   ...   
Yunanca:    ...    ...        pente  ... 
Rusça:         ...   ...        pyat     ...
Sırpça.:        ...   ...       pet    ...
İngilizce:    ...   four   five   ...
Almanca:    ...  vier    fünf   ...
İsveççe:      .....fyra    fem  ...

Arnavutçadaki pesë (5), Yunancadaki pente (5), Slav dillerindeki pyat/pet (5) ve Germen dillerindeki four/vier/fyra (4) ile five/fünf /fem (5) sayı adları Eski Türkçeden kalmadır. 

Böylece Avrupa dillerdeki tüm sayı adları Turan dillerinden kalmadır.

Yorumlar (0)