08.01.2021, 20:18

Aydını olmayanın aydınlığı olmaz!

Aydını olmayanın aydınlığı olmaz!

Bir toplumda halktan insanlar ile aydınlar arasında, kullanılan dil, varlık ve insan algısı, davranış ve yaşayış biçimi ile değer yargıları bakımından anlamlı bir fark yoksa, o toplumda gerçek anlamda aydın yok demektir.


Aydınları yukarıda belirtilen özellikler bakımından halka yaklaştırmak, halk ile aynı düzeye çekmek isteyen anlayışın gerçekte yapmaya çalıştığı şey, aydınları ve aydınlık düşünceyi yok etmektir.
Aydınların halkı bilmesi, tanıması, anlaması ve onlarla iletişim içinde olması  başka bir şey, halk ile aynı algı, anlayış, kavrayış ve yaşayış düzeyinde olması başka bir şeydir...


Aydını olmayanın aydınlığı olmaz!

Yorumlar (1)
Muhsin Durlu 3 yıl önce
Gerçeğin ciğerine dokunan olmuş yazınız hocam. Ne yazık ki yurdumuzda aydınlar (!) İbrahimi nağılların, onları kullanan işbirlikçi yönetimlerin, yerli-yabancı Türk karşıtı işbirlikçilerin güdümündedir. Çok namlı olanlar toplumu en çok yanlış yönlendirenlerdir kanımca!