Kimyasal Elementlerin Türkçeleri, Periyodik Cetvelin Türkçesi

Kimyasal Elementlerin Türkçeleri, Periyodik Cetvelin Türkçesi

Konu: Kimyasal Elementlerin Türkçeleri, Periyodik Cetvelin Türkçesi

Süreyya ÜLKER'in Özlerin Yinelemeli Dizimi (Periyodik Cetvel) için önerilerini aşağıda bulabilirsiniz.


 

Kimyasal Elementlerin Türkçeleri, Periyodik Cetvelin Türkçesi

1 Hidrojen (H) - Islatkı (I)
2 Helyum (He) - Güneşözü (Gn)
3 Lityum (Li) - Taşözü (Ta)
4 Berilyum (Be) - Gökyeşitözü (Gy)
5 Bor (B) - Yincilözü (Y)
6 Karbon (C) - Kömürözü (K)
7 Azot (N) - Boğut (B)
8 Oksijen (O) - Paslatkı (P)
9 Flor (F) - Akaröz (A)
10 Neon (Ne) - Yeniöz (Yn)


11 Sodyum (Na) - Külertiözü (Kü)
12 Magnezyum (Mg) - Acıöz (Ac)
13 Alüminyum (Al) - Seyözü (Se)
14 Silisyum (Si) - Çakmaközü (Ça)
15 Fosfor (P) - Işnar (Iş)
16 Kükürt (S) - Yakır, Balsıra tozu (Y)
17 Klor (Cl) - Yeşilöz (Y)
 18 Argon (Ar) - Eylemsizöz (Ey)
 19 Potasyum (K) - Külüt (Kt)
 20 Kalsiyum (Ca) - Tıtırözü (Tı)
 21 Skandiyum (Sc) - Kuzeyözü (Kz)
 22 Titanyum (Ti) - Günüt (Gt)
 23 Vanadyum (V) - Kuzhanözü (Kh)
 24 Krom (Cr) - Yinit (Yt)
 25 Manganez (Mn) - Alaöz (Ala)
 26 Demir (Fe) - Demir, Timur (De)
 27 Kobalt (Co) - Sıçantaşı (St)
 28 Nikel (Ni) - Akçet (Ak)
 29 Bakır (Cu) - Bakır, Çoyun (Ba)


 30 Çinko (Zn) - Gözotu (Gz)
 31 Galyum (Ga) - Galözü (Ga)
 32 Germanyum (Ge) - Almanözü (Alm)
 33 Arsenik (As) - Sıçanotu (Sı)
 34 Selenyum (Se) - Ayözü (Ay)
 35 Brom (Br) - Kokaröz (Ko)
 36 Kripton (Kr) - Saklıt (Sk)
 37 Rubidyum (Rb) - Kızılöz (Kı)
 38 Stronsiyum (Sr) - Sarıt (Sr)
 39 İtriyum (Y) - Tünüt (T)


 40 Zirkonyum (Zr) - Sırçat (Sç)
 41 Niyobyum (Nb) - Taşbiket (Tb)
 42 Molibden (Mo) - Kurşut (Kş)
 43 Teknetyum (Tc) - Uygulayımözü (Uy)
 44 Rutenyum (Ru) - Rutenözü (Ru)
 45 Rodyum (Rh) - Alöz (Al)
 46 Palladyum (Pd) - Bilget (Bg)
 47 Gümüş (Ag) - Gümüş (Gü)
 48 Kadmiyum (Cd) - Bozkurumözü (Bz)
 49 İndiyum (In) - Çivitözü (Çi)
 50 Kalay (Sn) - Kalay (Ky)


 51 Antimon (Pb) - Sürmetaşı (Sü)
 52 Tellür (Te) - Yerözü (Yr)
 53 İyot (I) - Gökür (G)
 54 Ksenon (Xe) - Yadöz (Yd)
 55 Sezyum (Cs) - Çakıröz (Çk)
 56 Baryum (Ba) - Ağıröz (Ağ)
 57 Lantan (La) - Siliköz (Si)
 58 Seryum (Ce) - Tarımbiket (Tr)
 59 Praseodim (Pr) - Yeşilikizözü (Yş)
 60 Neodim (Nd) - Yeniikizözü (Yk)
 61 Prometyum (Pm) - Odgetirenözü (Od)
 62 Samaryum (Sm) - Samarözü (Sm)
 63 Avropiyum (Eu) - Batıözü (Bt)
 64 Gadolinyum (Gd) - Gadolinözü (Gd)
 65 Terbiyum (Tb) - Tünet (Tü)
 66 Disprosiyum (Dy) - Önyozut (Ön)
 67 Holmiyum (Ho) - Kazıklıadaözü (Ka)
 68 Erbiyum (Er) - Eyözü (Eö)
 69 Tulyum (Tm) - Kuzat (Kzt)
 70 İterbiyum (Yb) - Tüneyözü (Tü)
 71 Lutesyum (Lu) - Lütetözü (Lü)
 72 Hafniyuö (Hf) - Gemliközü (Ge)
 73 Tantal (Ta) - Gizverenözü (Gi)
 74 Tungsten (W) - Ağırtaş (At)
 75 Renyum (Re) - Irmaközü (Ir)
 76 Osmiyum (Os) - Kokut (Kok)
 77 İridyum (Ir) - Yaygırözü (Ya)
 78 Platin (Pt) - Ak Altın (Aa)
 79 Altın (Au) - Altın (Alt)
 80 Civa (Hg) - Sindik, Güneysu (Si)
 81 Talyum (Tl) - Budacıközü (Bu)
 82 Kurşun (Pb) - Kurşun (Ku)
 83 Bizmut (Bi) - Kızılkıröz (Kk)
 84 Polonyum (Po) - Polözü (Po)
 85 Astatin (At) - Dayanaksızöz (Da)
 86 Radon (Rn) - Işıntürüm (Im)
 87 Fransiyum (Fr) - Erdenöz (Ed)
 88 Radyum (Ra) - Işınözü (In)
 89 Aktinyum (Ac) - Pırılöz (Pı)
 90 Toryum (Th) - Kuzgunöz (Kg)
 91 Proaktinyum (Pa) - İlkpırılöz (İp)
 92 Uranyum (U) - Gövendizözü (Gö)
 93 Neptünyum (Np) - Denizhanözü (Dn)
 94 Plütonyum (Pu) - Erliközü (Er)
 95 Amerikyum (Am) - Yeniyaşanözü (Yy)
 96 Küriyum (Cm) - Işınetkinöz (Ie)
 97 Berkelyum (Bk) - Berkleyözü (Bk)
 98 Kaliforniyum (Cf) - Kalifornözü (Kf)
 99 Aynştaynyum (Es) - Ayniştaynözü (Ai)
 100 Fermiyum (Fm) - Döküntüözü (Dö)
 101 Mendelevyum (Md) - Mendilciözü (Md)
 102 Nobelyum (No) - Nobelözü (No)
 103 Lavrensiyum (Lw) - Lavrensözü (Lv)
 104 Ruterfordiyum (Rf) - Radırfortözü (Rf)
 105 Hahniyum (Ha) - Hağnözü (Ha)


ÖNEMLİ:
Bu çalışma, Süreyya Ülker Hoca'nın çalışmasıdır. Bu adları kullanarak birçok uluslararası bilimsel dergide yayın yapmıştır. Bu yayınlar kabul görmüştür. Burada amaç bunun yapılabilir olduğunu göstermektir. Bunlar uluslararası sözcükler değildir. Altın, demir, gümüş gibi birçok elementin adı Türkçe iken diğerlerinin neden Türkçe adı olmasın denmiş ve üzerinde düşünülmüştür. Ayrıca, diğer birçok ülke de birçok elementi kendi diline çevirmiştir. Örneğin Almanlar Karbon yerine Kohlenstoff veya Kohle derler.

Türkçe bir bilim dilidir. Her alanda olduğu gibi, bilimde de Türkçe kullanmamız gerekir.

Yorumlar (0)