Bilmeceler, Yumru yumurta mısın, sen yumrucuk orda mısın, dünyayı sel aldı, sen hala burda mısın?

Yumru yumurta mısın, sen yumrucuk orda mısın, dünyayı sel aldı, sen hala burda mısın?

Bilmeceler, Yumru yumurta mısın, sen yumrucuk orda mısın, dünyayı sel aldı, sen hala burda mısın?

BilmecelerYumru yumurta mısın, sen yumrucuk orda mısın, dünyayı sel aldı, sen hala burda mısın?

Yumru yumurta mısın, sen yumrucuk orda mısın, dünyayı sel aldı, sen hala burda mısın?

bilmece, bilmeceler, zor bilmeceler, zeka geliştiren bilmeceler

YANIT: patates

Diğer bilmeceleri okumak için BURAYA tıklayınız.

BİLMECE NEDİR?

Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve inanışla ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması ve onun ne olduğunun düşünülerek bulunmasını hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözlerdir.

Genelde "bilmece" olarak söylenmesine karşın Anadolu'da asal, elçim, masal, mat, metal, tapmaca, bulmaca, hikaye, söz, bilmeli, metal, tanımaca, fıcık, dele, gazelleme gibi adlarda verilmektedir.

Türkiye dışındaki Türklerde ise başvatkıç, bilmece, jumbak, mat, sir, tabışka, tabışmak, tabuşturmak, tapkış, tapmaca, tapişmak, tepişmak, yomak gibi adlarla ifade edilmektedir.

Divanü Lügati't Türk'te de bilmece kavramı ve ona yakın kavramları ifade eden tabuz, tabuzgu, neng, tabuz gok, tabzuğ, tabuzgu, tapzugug kelimeleri bulunmaktadır. 

Bilmeceler anonim ve ferdi bilmeceler olarak iki bölümde ele alınırlar.

Anonim bilmeceler halk edebiyatı ürünüdür. Ferdi bilmeceler edebiyat ürünü olup yazarlar ve şairler tarafından yaratılırlar.

Halk edebiyatı türü değeri taşıyan bilmeceler biçim bakımından nesir ve nazım olarak ikiye ayrılırlar.

Sayıca az olan nesirli bilmeceler çoğu nazımlı bilmecelerin parçalanmasından oluşur. En kısa nesirli bilmecelere

"Bostan borusu" (asma kabağı),
"su kurusu" (buz)
örnek olarak verilebilir.

Nazımlı bilmeceler iki ya da dört mısradan oluşurlar.

"Alçak dallı, 
yemesi ballı" (çilek).
Az da olsa üç, beş, altı ve daha çok sayıda mısralardan oluşan bilmeceler vardır.

"Yer altında yelpaze, 
abanınki endaze, 
Ananınki pek taze" (enginar).
3, 4, 5, 6 heceli dizelerden oluşanlara rastlandığı gibi daha çok 7 ve 8 heceli dizelerden oluşurlar. Uyak şemaları iki dizelilerde aa, üçlülerde aaa, dörtlülerle aaba, daha çok dizelilerde aa bb cc biçiminde olur. 

Bilmeceler;

Söyleniş bakımından,

- Başlangıçları kalıplaşmış sözlerle başlayanlar;

metel metel bildirmece, benim gibi oğlum (kızım) var, bir acayip nesne gördüm, ol nedir kim;
- Soruları ses taklidine dayananlar;

"vin nnn vıt, bunu bilmeyen it" (sapan taşı);
- Harf, hece ve kelime oyunlarına dayananlar;

"İstanbul'da bir tane, İzmir'de iki tane, Ankara'da hiç yok" (i harfi),
Tren gelir "is" diye, makinist vurur (tan) diye, kömürcü anahtarını kaybetmiş, kondüktör bağırır "bul diye" (İstanbul);
- Aynı nesneyi olumlu ve olumsuz önermeler ile tanımlayarak çözümü güçleştiren bilmeceler;

"Karşıdan gördüm bir hisar
yanına vardım gülizar
bütün yer bütün kusar" (asker çadırı).
İçerikleri bakımından;

- Alfabenin belli harflerinin ya da işaretlerinin bulunmasını isteyen bilmeceler;

"Denizin ortasında ne var" (n harf);
- Birkaç nesneyi kapsayan soru bulunan bilmeceler;

"Biz altı kardeşiz altımızın da ayrı işi var, derya yüzünde bir balık kardeşimiz var, kim bilirse bu bilmeceyi, yetmişbin altın, bir donanmış at müjdesi var" (Sultanahmet minareleri ve Kız Kulesi);
- İnsan vücudunun çeşitli yerlerini, çözümün bulunmasını güçleştirmek için, karikatürümsü bir anlatımla tanımlayan bilmeceler;

"Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak" (baş, 2 göz, 2 burun deliği, 2 kulak);
- Soyut bir kavramı tanımlayan bilmeceler;

"Çarşıda Olmaz / Mendile Konmaz / Ondan Tatlı Bir şey Olmaz" (uyku)
şeklinde gruplandırılabilirler.

  • Bilmeceler cevaplarıyla, Kolay bilmeceler cevapsız, kolay bilmeceler cevaplarıyla birlikte, komik bilmeceler ve cevapları, bilmeceler ve cevapları 2019, 100 tane bilmece ve cevapları, çoçuk bilmeceleri ve cevapları basit, cok kolay bılmeceler, bilmeceler ve doğru cevapları, Kazık bilmeceler ve cevapları, zor bilmeceler, zeka bilmeceleri, çocuk bilmeceleri, ana sınıfı bilmeceleri, bilmece, komik bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, mantık bilmeceleri, komik, eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, bilmece, bilmeceler, ZEKA GELİŞTİREN BİLMECELER
  • zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler ve cevapları, dünyanın en zor bilmecesi cevabıyla, komik bilmeceler ve cevapları 2019, en zor bilmeceler cevaplarıyla beraber, zor bilmeceler, orta bilmeceler, 100 tane bilmece ve cevapları, zeka bilmeceleri kısa, komik zeka bilmeceleri, büyükler için bilmeceler, sözel zeka soruları, zeka geliştiren bilmeceler, zor mantık soruları esprili, eski bilmeceler
Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 14:28
YORUM EKLE