Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler 17

Karşıdan baktım bir kırmızı kilim, yanına vardım dilim dilim Bilmeceler,  Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler 17

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler 17

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler 17

BilmecelerKarşıdan baktım bir kırmızı kilim, yanına vardım dilim dilim

Karşıdan baktım bir kırmızı kilim, yanına vardım dilim dilim

bilmece, bilmeceler, zor bilmeceler, zeka geliştiren bilmeceler

YANIT: Kiremit

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler 17

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, çocuk bilmeceleri resimli, espirili bilmeceler, anaokulu bilmeceleri, zor bilmeceler, bilmeceler ve cevapları, espirili bilmeceler, bilmece bildirmece, komik bilmeceler, ilginç bilmeceler.


Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler

Güneş


Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.

ocuk bilmeceleri resimli, espirili bilmeceler, anaokulu bilmeceleri, zor  bilmeceler, bilmeceler ve cevapları, espirili bilmeceler

Limon


Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü. 

bilmeceler ve cevapları, espirili bilmeceler, bilmece bildirmece, komik bilmeceler, ilginç bilmeceler.

Gökkuşağı


Yarım kaşık duvara yapışık.

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, çocuk bilmeceleri resimli,  espirili bilmeceler,

Kulak


Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler, bilmece nedir

Eldiven


ÇOCUK BİLMECELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfa: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 TÜMÜ

Çocuk bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler, Kolay bilmeceler, İlginç bilmeceler, Zeka-matematik bilmeceleri, Şaşırtıcı-saçma bilmeceler

ÇOCUK BİLMECELERİ, KOMİK BİLMECELER, ZOR BİLMECELER, KOLAY BİLMECELER, İLGİNÇ BİLMECELER, MANTIK BİLMECELERİ, ZEKA BİLMECELERİ, MATEMATİK BİLMECELERİ, ŞAŞIRTICI BİLMECELER, SAÇMA BİLMECELER, MANİLİ BİLMECELER, HAYVANLARLA İLGİLİ BİLMECELER

Bilmece, Bilmeceler, Çocuk bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler, Kolay bilmeceler, İlginç bilmeceler, Zeka bilmeceleri, matematik bilmeceleri, Şaşırtıcı bilmeceler, saçma bilmeceler, Manili bilmeceler, komik bilmeceler, resimli bilmeceler, , eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, bilmece, bilmeceler, ZEKA GELİŞTİREN BİLMECELER, zor bilmeceler, anaokulu bilmeceleri, zeka bilmeceleri, büyükler için bilmeceler, eski bilmeceler, resimli bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, uzun bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler ve cevapları 2016, zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler uzun, mantık bilmeceleri, bilmeceler ve cevapları komik, cevaplı bilmeceler, dünyanın en zor bilmecesi cevabıyla, büyükler için bilmeceler, zor bilmeceleri, mantık bilmeceleri, bilmece soruları ve cevapları, zeka bilmeceleri kısa, komik zeka bilmeceleri, mantık bilmeceleri kısa, eski bilmeceler ve cevapları, eski bilmeceler komik, eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, zeka bilmeceleri, akıllı bilmeceler ve cevapları

BİLMECE NEDİR?

Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve inanışla ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması ve onun ne olduğunun düşünülerek bulunmasını hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözlerdir.

Genelde "bilmece" olarak söylenmesine karşın Anadolu'da asal, elçim, masal, mat, metal, tapmaca, bulmaca, hikaye, söz, bilmeli, metal, tanımaca, fıcık, dele, gazelleme gibi adlarda verilmektedir.

Türkiye dışındaki Türklerde ise başvatkıç, bilmece, jumbak, mat, sir, tabışka, tabışmak, tabuşturmak, tapkış, tapmaca, tapişmak, tepişmak, yomak gibi adlarla ifade edilmektedir.

Divanü Lügati't Türk'te de bilmece kavramı ve ona yakın kavramları ifade eden tabuz, tabuzgu, neng, tabuz gok, tabzuğ, tabuzgu, tapzugug kelimeleri bulunmaktadır. 

Bilmeceler anonim ve ferdi bilmeceler olarak iki bölümde ele alınırlar.

Anonim bilmeceler halk edebiyatı ürünüdür. Ferdi bilmeceler edebiyat ürünü olup yazarlar ve şairler tarafından yaratılırlar.

Halk edebiyatı türü değeri taşıyan bilmeceler biçim bakımından nesir ve nazım olarak ikiye ayrılırlar.

Sayıca az olan nesirli bilmeceler çoğu nazımlı bilmecelerin parçalanmasından oluşur. En kısa nesirli bilmecelere

"Bostan borusu" (asma kabağı),
"su kurusu" (buz)
örnek olarak verilebilir.

Nazımlı bilmeceler iki ya da dört mısradan oluşurlar.

"Alçak dallı, 
yemesi ballı" (çilek).
Az da olsa üç, beş, altı ve daha çok sayıda mısralardan oluşan bilmeceler vardır.

"Yer altında yelpaze, 
abanınki endaze, 
Ananınki pek taze" (enginar).
3, 4, 5, 6 heceli dizelerden oluşanlara rastlandığı gibi daha çok 7 ve 8 heceli dizelerden oluşurlar. Uyak şemaları iki dizelilerde aa, üçlülerde aaa, dörtlülerle aaba, daha çok dizelilerde aa bb cc biçiminde olur. 

Bilmeceler;

Söyleniş bakımından,

- Başlangıçları kalıplaşmış sözlerle başlayanlar;

metel metel bildirmece, benim gibi oğlum (kızım) var, bir acayip nesne gördüm, ol nedir kim;
- Soruları ses taklidine dayananlar;

"vin nnn vıt, bunu bilmeyen it" (sapan taşı);
- Harf, hece ve kelime oyunlarına dayananlar;

"İstanbul'da bir tane, İzmir'de iki tane, Ankara'da hiç yok" (i harfi),
Tren gelir "is" diye, makinist vurur (tan) diye, kömürcü anahtarını kaybetmiş, kondüktör bağırır "bul diye" (İstanbul);
- Aynı nesneyi olumlu ve olumsuz önermeler ile tanımlayarak çözümü güçleştiren bilmeceler;

"Karşıdan gördüm bir hisar
yanına vardım gülizar
bütün yer bütün kusar" (asker çadırı).
İçerikleri bakımından;

- Alfabenin belli harflerinin ya da işaretlerinin bulunmasını isteyen bilmeceler;

"Denizin ortasında ne var" (n harf);
- Birkaç nesneyi kapsayan soru bulunan bilmeceler;

"Biz altı kardeşiz altımızın da ayrı işi var, derya yüzünde bir balık kardeşimiz var, kim bilirse bu bilmeceyi, yetmişbin altın, bir donanmış at müjdesi var" (Sultanahmet minareleri ve Kız Kulesi);
- İnsan vücudunun çeşitli yerlerini, çözümün bulunmasını güçleştirmek için, karikatürümsü bir anlatımla tanımlayan bilmeceler;

"Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak" (baş, 2 göz, 2 burun deliği, 2 kulak);
- Soyut bir kavramı tanımlayan bilmeceler;

"Çarşıda Olmaz / Mendile Konmaz / Ondan Tatlı Bir şey Olmaz" (uyku)
şeklinde gruplandırılabilirler.

  • Bilmeceler cevaplarıyla, Kolay bilmeceler cevapsız, kolay bilmeceler cevaplarıyla birlikte, komik bilmeceler ve cevapları, bilmeceler ve cevapları 2019, 100 tane bilmece ve cevapları, çoçuk bilmeceleri ve cevapları basit, cok kolay bılmeceler, bilmeceler ve doğru cevapları, Kazık bilmeceler ve cevapları, zor bilmeceler, zeka bilmeceleri, çocuk bilmeceleri, ana sınıfı bilmeceleri, bilmece, komik bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, mantık bilmeceleri, komik, eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, bilmece, bilmeceler, ZEKA GELİŞTİREN BİLMECELER
  • zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler ve cevapları, dünyanın en zor bilmecesi cevabıyla, komik bilmeceler ve cevapları 2019, en zor bilmeceler cevaplarıyla beraber, zor bilmeceler, orta bilmeceler, 100 tane bilmece ve cevapları, zeka bilmeceleri kısa, komik zeka bilmeceleri, büyükler için bilmeceler, sözel zeka soruları, zeka geliştiren bilmeceler, zor mantık soruları esprili, eski bilmeceler
Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 12:49
YORUM EKLE