Komik Bilmeceler ve Cevapları, Komik Bilmeceler, Espirili Bilmeceler 19

Komik Bilmeceler ve Cevapları, Komik Bilmeceler, Espirili Bilmeceler 19

Komik bilmeceler 2019, komik bilmeceler, bilmece, bilmeceler, çocuk bilmeceleri, komik bilmeceler, zor bilmeceler, komik bilmeceler ve cevapları 2019, güldüren bilmeceler, espirili bilmeceler, Komik Bilmeceler ve Cevapları.

 1. Servis yapıldığı halde yenmeyen şey nedir?
 2. İnsan ne yiyince üzülür?
 3. Okur yazar olmayan zenciye ne denir?
 4. En temiz böcek hangisidir?
 5. Bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir?
 6. Kolu var, bacağı yok, Dikdörtgeni var, karesi yok.
 7. Hangi kalemle yazı yazılmaz?
 8. Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever?
 9. Düşünen file ne denir?
 10. Sürahi bardağa ne demiş?

BİLMECELERİN CEVAPLARI

 1. Tenis topu
 2. Kazık
 3. Kara cahil
 4. Hamam böceği
 5. Adımız
 6. Kapı
 7. Kontrol Kalemi
 8. Mısır
 9. Filozof
 10. Sen olmasan içimi kime boşaltırdım

  Bilmece, Bilmeceler, Çocuk Bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler

 11. AŞAĞIDAKİ BİLMECE TÜRLERİNE TIKLAYABİLİRSİNİZ
 12. ÇOCUK BİLMECELERİ
 13. KOMİK BİLMECELER
 14. ZOR BİLMECELER
 15. YÖRESEL BİLMECELER
 16. ZEKA-MANTIK-MATEMATİK BİLMECELERİ

"Çarşıda Olmaz / Mendile Konmaz / Ondan Tatlı Bir şey Olmaz" (uyku) şeklinde gruplandırılabilirler.

Çok eski çağlardan beri yaşayagelen bilmece sorma geleneği günümüzde de sürmektedir. Bilmeceler, çok eskilerde, savaşlarda karşılıklı sorularak savaşmadan bilen tarafın galip geldiği, kan dökmeden savaş kazanılan bir bilgi yarışması olarak işlev yapmıştır. Masallarda sıkça rastlanan dev veya başka yaratıkların, bilmecemsi soruları, padişahların kızlarını verecekleri kişilere bilmece sorarak bilgi yarışı yapmaları, birçok mitolojik olaylarda bilmecelerin çözümüyle olayın iyi bir şekilde sonuçlanması bilmecenin eski toplumlardaki önemini göstermektedir.

İliştiriler: Bilmece, Bilmeceler, Çocuk bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler, Kolay bilmeceler, İlginç bilmeceler, Zeka bilmeceleri, matematik bilmeceleri, Şaşırtıcı bilmeceler, saçma bilmeceler, Manili bilmeceler, komik bilmeceler, resimli bilmeceler, eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, bilmece, bilmeceler, zeka geliştiren bilmeceler, zor bilmeceler, anaokulu bilmeceleri, zeka bilmeceleri, büyükler için bilmeceler.

"Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak" (baş, 2 göz, 2 burun deliği, 2 kulak);

- Soyut bir kavramı tanımlayan bilmeceler;

"Biz altı kardeşiz altımızın da ayrı işi var, derya yüzünde bir balık kardeşimiz var, kim bilirse bu bilmeceyi, yetmişbin altın, bir donanmış at müjdesi var" (Sultanahmet minareleri ve Kız Kulesi);

- İnsan vücudunun çeşitli yerlerini, çözümün bulunmasını güçleştirmek için, karikatürümsü bir anlatımla tanımlayan bilmeceler;

"Denizin ortasında ne var" (n harf);

- Birkaç nesneyi kapsayan soru bulunan bilmeceler;

"Karşıdan gördüm bir hisar
yanına vardım gülizar
bütün yer bütün kusar" (asker çadırı).
İçerikleri bakımından;

- Alfabenin belli harflerinin ya da işaretlerinin bulunmasını isteyen bilmeceler;

"İstanbul'da bir tane, İzmir'de iki tane, Ankara'da hiç yok" (i harfi),
Tren gelir "is" diye, makinist vurur (tan) diye, kömürcü anahtarını kaybetmiş, kondüktör bağırır "bul diye" (İstanbul);

- Aynı nesneyi olumlu ve olumsuz önermeler ile tanımlayarak çözümü güçleştiren bilmeceler;

"vin nnn vıt, bunu bilmeyen it" (sapan taşı);

- Harf, hece ve kelime oyunlarına dayananlar;

metel metel bildirmece, benim gibi oğlum (kızım) var, bir acayip nesne gördüm, ol nedir kim;

- Soruları ses taklidine dayananlar;

Bilmece nedir?

Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve inanışla ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması ve onun ne olduğunun düşünülerek bulunmasını hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözlerdir.

Genelde "bilmece" olarak söylenmesine karşın Anadolu'da asal, elçim, masal, mat, metal, tapmaca, bulmaca, hikaye, söz, bilmeli, metal, tanımaca, fıcık, dele, gazelleme gibi adlarda verilmektedir.

Türkiye dışındaki Türklerde ise başvatkıç, bilmece, jumbak, mat, sir, tabışka, tabışmak, tabuşturmak, tapkış, tapmaca, tapişmak, tepişmak, yomak gibi adlarla ifade edilmektedir.

Divanü Lügati't Türk'te de bilmece kavramı ve ona yakın kavramları ifade eden tabuz, tabuzgu, neng, tabuz gok, tabzuğ, tabuzgu, tapzugug kelimeleri bulunmaktadır.

Bilmeceler anonim ve ferdi bilmeceler olarak iki bölümde ele alınırlar. Anonim bilmeceler halk edebiyatı ürünüdür. Ferdi bilmeceler edebiyat ürünü olup yazarlar ve şairler tarafından yaratılırlar.

Halk edebiyatı türü değeri taşıyan bilmeceler biçim bakımından nesir ve nazım olarak ikiye ayrılırlar.

Bilmeceler; söyleniş bakımından şu türlere ayrılır:

- Başlangıçları kalıplaşmış sözlerle başlayanlar;

Yorumlar (3)
Wjekdkkdke 4 yıl önce
Elma bıçağa ne demiş beni soyma utanırım demiş
Adam 8wlw3 4 yıl önce
Elma bıçağa ne demiş beni soyma utanırım demiş
Adam 8wlw3 4 yıl önce
Elma bıçağa ne demiş. beni soyma utanırım demiş.