Riddles, Bilmeceler, İngilizce Türkçe Bilmeceler, İngilizce Bilmeceler, Türkçe-İngilizce Bilmeceler

Riddles, Bilmeceler, İngilizce Türkçe Bilmeceler, İngilizce Bilmeceler, Türkçe-İngilizce Bilmeceler

Riddles, Bilmeceler, İngilizce Türkçe Bilmeceler, İngilizce Bilmeceler, Türkçe-İngilizce Bilmeceler

Riddles – Bilmeceler

ingilizce bilmeceler

Q: What are two things people never eat before breakfast? : İnsanların kahvaltıdan önce asla yemeyeceği iki şey nedir?

A: Lunch and supper. : Öğle ve akşam yemeği.

———-

Q: What has two hands and a face, but no arms and legs? : İki eli bir yüzü olan fakat kolları ve ayakları olmayan şey nedir?

A: A clock. : Saat

———-

Q: What has a neck, but no head? : Bir boynu olan fakat kafası olmayan şey nedir?

A: A bottle. : Şişe

———-

Q: Where is the ocean the deepest? :Okyanusun en derin yeri neresidir?

A: On the bottom. :Dibidir.

———-

Q: How many people are buried in that cemetery?  : Mezarlıkta kaç kişi gömülüdür?

A: All of them : Hepsi

———-

Q: What can’t be used until it’s broken? : Kırılmadan kullanılamayan şey nedir?

A: An egg. : Yumurta .

———-

Q: What gets wetter as it dries? : Kurularken ıslanan şey nedir?

A: A towel : Havlu

———-

Q: What do tigers have that no other animals have? : Kaplanların sahip olabileceği diğer hayvanların sahip olamayacağı şey nedir?

A: Baby tigers. : Bebek kaplanlar

———-

Q: Why don’t we need a compass at the North Pole? : Kuzey Kutbu’nda niye pusulaya ihtiyacımız yoktur?

A: Because every direction is south. : Çünkü tüm yönler güneydedir .

———-

Q: What has two heads, four eyes, six legs and a tail? : İki kafası, dört gözü, altı ayağı ve bir kuyruğu olan şey nedir?

A: A horse and its rider. : At ve binicisidir .

———-

Q: What is as big as a horse but doesn’t weigh anything? :Bir at kadar büyük olan fakat onun kadar ağır olmayan şey nedir?

A: The horse’s shadow. : Atın gölgesidir .

———-

Q: Why are man with pierced ears better suited for marriage? : Piercingli bir adam neden evlilik için daha uygundur?

Q: Because they have suffered and bought jewelry. : Çünkü onlar acıya katlanmış ve mücevher almışlardır .

———-

Q: Do you know why birds fly to south in the winter? : Kuşlar kışın güneye neden uçar biliyor musun?

A: Because it’s too far to walk there. : Çünkü orası yürümek için çok uzaktır .

———-

Q: A father and his son were in a car accident. The father died. The son was taken to the hospital. The doctor came in and said: I can’t do surgery on him, because he’s my son. Who was the doctor? : Bir baba ve oğul trafik kazası geçirir. Baba ölür. Oğlu hastaneye kaldırılır. Doktor gelir ve : Ben onu ameliyat edemem çünkü o benim oğlum der. O zaman doktor kimdir?

A: The doctor was his mother. : Doktor onun annesidir.

———-

A: How many apples can you eat if your stomach is empty? Miden boş olduğunda kaç tane elma yiyebilirsin?

B: 4 or 5 : Dört ya da beş.

A: No, that’s wrong, because after eating one apple your stomach isn’t empty. : Hayır yanlış, çünkü bir elma yedikten sonra miden boş değildir .

———-

Q: What has thirteen hearts but no body and no soul? : On üç kalbi olan fakat bedeni ve ruhu olmayan şey nedir?

A: A pack of playing cards. : Bir paket iskambil kağıdı .

———-

Q: What’s got a wave but no sea? : Dalgası olan fakat denizi olmayan şey nedir?

A: My hair. : Saçlarım .

———-

A: What’s the longest word in the dictionary? :Sözlükteki en uzun kelime nedir?

B; Rubber-band — because it stretches. : Lastik band – çünkü uzar .

———-

Q: Why can’t a nose be twelve inches? : Neden bir burun on iki santim olamaz.

A: Because then it would be a foot. : Çünkü o zaman ayak olurdu .

———-

Q: How do porcupines kiss each other? : Kirpiler birbirlerini nasıl öperler?

A: Very carefully. : Çok dikkatli .

———-

Q: What has four wheels and flies? : Dört tekeri ve sinekleri olan şey nedir?

A: A garbage truck. : Çöp kamyonu .

———-

Q: What has teeth but can’t bite? : Dişleri olan fakat ısıramayan şey nedir?

A: A Comb. : Tarak .

———-

Q: Why did the chicken cross the road? : Tavuk neden yolun karşı tarafına geçer?

A: To get to the other side. Yolun diğer tarafında olmak için .

———-

Q. Why did the turkey cross the road? : Bir hindi neden yolun karşı tarafına geçer?

A. Because the chicken was on vacation. : Çünkü tatildedir.

———-

A: Why did the chewing-gum cross the road? : Neden sakız yolun karşı tarafına geçer?

B: Because it was stuck to the chickens foot. : Çünkü tavuğun ayağına yapışmıştır .

———-

Q: Why do people call their own language their mother tongue? : İnsanlar neden kendi dillerini ana dili olarak adlandırır?

A: Because their fathers seldom get a chance to use it. : Çünkü babaları nadiren kullanma şansına sahip oldukları için

———-

Q: When does a dialect become a language? : Bir lehçe ne zaman bir dil haline gelir?

A: When its speakers get an army and a navy. : Onu konuşanlar ne zaman ordu ve donanmaya sahip olursa.

———-

Q: How do you catch a squirrel? : Bir sincap nasıl yakalanır?

A: Climb a tree and act like a nut ! : Bir ağaca tırmanarak ve fındık gibi davranarak

———-

Q: What animal is it that has four legs a tail and flies? : Hangi hayvanın  dört ayağı bir kuyruğu ve sinekleri vardır?

A: A dead horse! : Ölmüş bir atın.

———-

(After teaching about telling time) ( Öğretmen saatleri söylemeyi öğrettikten sonra)

Teacher: What time is it? : Öğretmen: Saat kaç ?

Students: Umm, eight fifty-nine? :Öğrenci: Hımm, sekiz elli dokuz

Teacher: Nope. : Öğretmen: Hayır

Students: About nine o’clock? : Öğrenci: Yaklaşık dokuz

Teacher: No. : Öğretmen: Hayır.

Students: What then? :Öğrenci: Öğleyse kaç ?

Teacher: It’s time to go home. : Öğretmen : Bu eve gitme vaktidir .

———-

Q: What did one light bulb say to another light bulb? : Bir ampul başka bir ampule ne der?

A: You are the light of my life. : Sen benim hayatımın ışığısın .

———-

Q: Why did the golfer take and extra pair of pants for his Saturday round of golf? : Bir golf oyuncusu cumartesi günü olan golf turnuvası için neden bir tane daha ekstra pantolon almıştır ?

A: In case he got a hole in one. : İçlerinden birinin delinmesi ihtimaline karşı .

———-

Q: Ten copycats were sitting in a boat, and one jumped out. How many were left? : On tane taklitçi bit botta oturuyorlardı, içlerinden biri dışarı atladı. Geriya kaçı kalmıştır?

A: None. They were all copycats. : Hiç kalmamıltır. Hepsi ilkini taklit etmiştir .

———-

Q: What’s the difference between a trampoline and an English textbook? : İngilizce ders kitabı ve trambolin arasındaki fark nedir?

A: You take off your shoes before jumping on a trampoline. : Trambolin üzerinde zıplayacağınız zaman ayakkabılarınızı çıkarırsınız  ( diğerinde zıplayacağınızda  ayakkabınızı çıkarmasınız  )

———-

Q: How many sheep does it take to make one wool sweater? : Bir yün kazak yapmak için kaç tane koyun gerekir?

A: I didn’t even know sheep could knit!: Ben koyun örmeyi bile bilmiyorum ki .

———-

Q: In what state does it cost the most to live in? : Yaşamak için en maliyetli olan eyalet hangisidir?

A: Expennsylvania. ( Expensive = Pahalı  )

ZOR BİLMECELER İÇİN TIKLAYINIZ

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - TÜMÜ

AŞIRI ZOR BİLMECELER İÇİN TIKLAYINIZ

1 - 2 - 3 - 4 - 5

ÇOCUK BİLMECELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 TÜMÜ

Çocuk bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler, Kolay bilmeceler, İlginç bilmeceler, Zeka-matematik bilmeceleri, Şaşırtıcı-saçma bilmeceler

ÇOCUK BİLMECELERİ, KOMİK BİLMECELER, ZOR BİLMECELER, KOLAY BİLMECELER, İLGİNÇ BİLMECELER, MANTIK BİLMECELERİ, ZEKA BİLMECELERİ, MATEMATİK BİLMECELERİ, ŞAŞIRTICI BİLMECELER, SAÇMA BİLMECELER, MANİLİ BİLMECELER, HAYVANLARLA İLGİLİ BİLMECELER

Bilmece, Bilmeceler, Çocuk bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler, Kolay bilmeceler, İlginç bilmeceler, Zeka bilmeceleri, matematik bilmeceleri, Şaşırtıcı bilmeceler, saçma bilmeceler, Manili bilmeceler, komik bilmeceler, resimli bilmeceler, , eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, bilmece, bilmeceler, ZEKA GELİŞTİREN BİLMECELER, zor bilmeceler, anaokulu bilmeceleri, zeka bilmeceleri, büyükler için bilmeceler, eski bilmeceler, resimli bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, uzun bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler ve cevapları 2016, zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler uzun, mantık bilmeceleri, bilmeceler ve cevapları komik, cevaplı bilmeceler, dünyanın en zor bilmecesi cevabıyla, büyükler için bilmeceler, zor bilmeceleri, mantık bilmeceleri, bilmece soruları ve cevapları, zeka bilmeceleri kısa, komik zeka bilmeceleri, mantık bilmeceleri kısa, eski bilmeceler ve cevapları, eski bilmeceler komik, eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, zeka bilmeceleri, akıllı bilmeceler ve cevapları

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 21:49
YORUM EKLE